Önerme nedir Felsefi anlamı: (Klasik mantıkta).-5- Yargının sözlerle dile gelişi; doğru ya da yanlış olabilen bir anlatım. // Modern mantıkçılar d...

 
 
 

Önerme niceliği nedir ne demek

Önerme niceliği nedir Önerme niceliği; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Özne-yüklem önermesinin tümel ya da tikel olma özell...

Önerme simgesi nedir ne demek

Önerme simgesi nedir Önerme simgesi; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Olağan yorumdaki değer alanı, sözedilen dilin önermel...

Değillemeli ikil önerme kalıpları nedir ne demek

Değillemeli ikil önerme kalıpları nedir Değillemeli ikil önerme kalıpları; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir önerme kalıbımın değillemeli ik...

Dizimsel tutarsız önerme kümesi nedir ne demek

Dizimsel tutarsız önerme kümesi nedir Dizimsel tutarsız önerme kümesi; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kendisinden çelişme türetilebilen ön...

İkil önerme kalıbı nedir ne demek

İkil önerme kalıbı nedir İkil önerme kalıbı; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir önerme kalıbının ikillisi, asal ikillisine eşd...

Savunulur önerme kümesi nedir ne demek

Savunulur önerme kümesi nedir Savunulur önerme kümesi; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bilgisel sanısal mantıkta bir çözümleyici kü...

Açık önerme nedir ne demek

Açık önerme nedir Açık önerme; bir matematik terimidir. Matematik terimi olarak kelime anlamı: Değişkenler içeren ve bu değişkenlere belirli değerler v...

Birli çekirdek açık önerme nedir ne demek

Birli çekirdek açık önerme nedir Birli çekirdek açık önerme; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Birli yüklem olan F gibi bir değişmez ile ...

Çevrik önerme nedir ne demek

Çevrik önerme nedir Çevrik önerme; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: gerektirmesi için, önermesi. Öner : Yön. Sıra...

Dizimsel tutarsız önerme nedir ne demek

Dizimsel tutarsız önerme nedir Dizimsel tutarsız önerme; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kendisinden çelişme türetilebilen önerme, k...

Doğrusal geçerli önerme nedir ne demek

Doğrusal geçerli önerme nedir Doğrusal geçerli önerme; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yalınç bileşenlerinin bütün değerlemeleri içi...

Evrik önerme nedir ne demek

Evrik önerme nedir Evrik önerme; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: p önermesi verildiğinde, doğruluk değerleri aş...

Genel önerme nedir ne demek

Genel önerme nedir Genel önerme; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İçinde en az bir niceleyici geçen önerme. bk. nicelenmiş...

Kapalı önerme nedir ne demek

Kapalı önerme nedir Kapalı önerme; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İçinde hiç biri bağsız değişken geçmeyen düzgün tamdeyi...

Kendiyle çelişik önerme nedir ne demek

Kendiyle çelişik önerme nedir Kendiyle çelişik önerme; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kendinden bir çelişme türetilebilen önerme. ...

Koşullu önerme nedir ne demek

Koşullu önerme nedir Koşullu önerme; Matematik, Mantık alanlarında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: gerektirme]. Teknik terim an...

Mantıkça doğru önerme nedir ne demek

Mantıkça doğru önerme nedir Mantıkça doğru önerme; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Geçerli önerme. Doğru önerme : Kendi olağan yo...

Olana aykırı koşullu önerme nedir ne demek

Olana aykırı koşullu önerme nedir Olana aykırı koşullu önerme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Olmuş bir durumu olmamış sayarak t...

Olumsuz önerme nedir ne demek

Olumsuz önerme nedir Olumsuz önerme; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yükleminin önünde değilleme eklemi geçen özne-yüklem ...

Önerme değişkeni nedir ne demek

Önerme değişkeni nedir Önerme değişkeni; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Değer alanı, önerme kaplamlarından ya da başka bir ...

Önerme değişmezi nedir ne demek

Önerme değişmezi nedir Önerme değişmezi; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Biçimsel bir dilde tek bir imden oluşan önerme; baş...

Önerme niteliği nedir ne demek

Önerme niteliği nedir Önerme niteliği; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Özne-yüklem önermesinin olumlu ya da olumsuz olma öz...

Asal ikilli önerme kalıpları nedir ne demek

Asal ikilli önerme kalıpları nedir Asal ikilli önerme kalıpları; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir önerme kalıbının asal ikilli'si, bu ...

Dizimsel tutarlı önerme kümesi nedir ne demek

Dizimsel tutarlı önerme kümesi nedir Dizimsel tutarlı önerme kümesi; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kendisinden çelişme türetilemeyen öner...

Düpedüz tutarlı önerme kümesi nedir ne demek

Düpedüz tutarlı önerme kümesi nedir Düpedüz tutarlı önerme kümesi; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Olağan yorumda tüm öğeleri doğru olan ...

Savunulmaz önerme kümesi nedir ne demek

Savunulmaz önerme kümesi nedir Savunulmaz önerme kümesi; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Savunulur olmayan, başka bir deyişle hiç bir...

Tutarlı önerme kümesi nedir ne demek

Tutarlı önerme kümesi nedir Tutarlı önerme kümesi; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Birlikte doğru olabilen ya da başka bir deyişl...

Bileşik önerme nedir ne demek

Bileşik önerme nedir Bileşik önerme; bir mantık terimidir. Matematik terimi olarak kelime anlamı: İki ya da daha çok sayıda önermenin bağlaçlarla birbirle...

Büyük önerme nedir ne demek

Büyük önerme nedir Büyük önerme; felsefe, mantık alanlarında kullanılan bir terimdir. İngilizce'de Büyük önerme ne demek? Büyük önerme ingilizcesi nedir...

Dizimsel tutarlı önerme nedir ne demek

Dizimsel tutarlı önerme nedir Dizimsel tutarlı önerme; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kendisinden çelişme türetilemeyen önerme; ke...

Doğru önerme nedir ne demek

Doğru önerme nedir Doğru önerme; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kendi olağan yorumunda gerçeğe uygun olan, başka bir de...

Düzgüsel önerme nedir ne demek

Düzgüsel önerme nedir Düzgüsel önerme; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Ödevsel önerme. Öner : Yön. Sıra. Önde gelen, başta ...

Geçerli önerme nedir ne demek

Geçerli önerme nedir Geçerli önerme; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bütün yorumlayanları doğru olan önerme; değillemesi tu...

İndirgenmiş önerme nedir ne demek

İndirgenmiş önerme nedir İndirgenmiş önerme; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yalınç olmayan bileşenleri yalnızca değilleme, tü...

Kendini destekleyen önerme nedir ne demek

Kendini destekleyen önerme nedir Kendini destekleyen önerme; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bilgisel-sanısal mantıkta p önermesinin k...

Kipsel önerme nedir ne demek

Kipsel önerme nedir Kipsel önerme; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İçinde en az bir kipsel yönetici bulunan önerme. tam k...

Küçük önerme nedir ne demek

Küçük önerme nedir Küçük önerme; felsefe, mantık alanlarında kullanılan bir terimdir. Felsefi anlamı: (Tasımda) Öncüllerden küçük olanı; küçük terimi iç...

Mantıkça yanlış önerme nedir ne demek

Mantıkça yanlış önerme nedir Mantıkça yanlış önerme; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tutarsız önerme. Öner : Yön. Sıra. Önde gelen,...

Olumlu önerme nedir ne demek

Olumlu önerme nedir Olumlu önerme; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Tümel olumlu ya da tikel olumlu önerme. bk. evetleyici...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim