Özel nedir Özel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Özel" ile ilgili cümle örnekleri Felsefi anlamı: Genelden ayrı olan; b...

 
 
 

Özel alaşım nedir ne demek

Özel alaşım nedir Özel alaşım; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Özel uygulamalar için yapılan ve kullanılan a...

Özel anestezi kombinasyonları nedir ne demek

Özel anestezi kombinasyonları nedir Özel anestezi kombinasyonları; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Genel anestezik ilaçları, n...

Özel anlaşmalar nedir ne demek

Özel anlaşmalar nedir Teknik terim anlamı: Belge ile tanınan koruma dışında kalarak yapılan anlaşmalar. Anlaş : Karşı, ön taraf, gözönü, her taraftan görül...

Özel antrepo nedir ne demek

Özel antrepo nedir Özel antrepo; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Yalnızca antrepo işleticisine ait eşyanın konulabildi...

Özel asalak nedir ne demek

Özel asalak nedir Teknik terim anlamı: Ancak belirli konakçılarda ya da bu konakçıların belirli örgenlerinde yaşayabilen asalak. (Bağırsaksolucanı, ins...

Özel banka nedir ne demek

Özel banka nedir Özel banka; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Sermayesinin en az yüzde elli biri özel kesime ait olan...

Özel bilgi nedir ne demek

Özel bilgi nedir Özel bilgi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Yalnızca bir kişinin ulaşabildiği, diğerlerinin ise eld...

Özel bölge nedir ne demek

Özel bölge nedir Özel bölge; Coğrafya alanında kullanılan bir sözcüktür. Coğrafya'daki terim anlamı: ABD, Kanada gibi kimi ülkelerde, yerli halka, ke...

Özel bölme sorumlusu nedir ne demek

Özel bölme sorumlusu nedir Özel bölme sorumlusu; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tiyatroda localara bakan sorumlu kişi. Özel böl...

Özel bütçeli idareler nedir ne demek

Özel bütçeli idareler nedir Özel bütçeli idareler; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Önceki düzenlemede belediye ve il özel idare...

Özel çekme hakları nedir ne demek

Özel çekme hakları nedir Özel çekme hakları; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Uluslararası Para Fonu tarafından 1970 yılında ...

Özel çekme hakları sepeti nedir ne demek

Özel çekme hakları sepeti nedir Özel çekme hakları sepeti; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Özel çekme hakkının değerini belirlemekt...

Özel çıkar nedir ne demek

Özel çıkar nedir Teknik terim anlamı: Olağan koruma dışında sağlanan ayrıcalık. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Çıkar : Dolaylı bir biçimde elde edil...

Özel damga nedir ne demek

Özel damga nedir Özel damga; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir damga takımında, yazaç, sayı ve boşluk damgas...

Özel deniz dokuncası nedir ne demek

Özel deniz dokuncası nedir Özel deniz dokuncası; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Deniz yolculuğunun belirli zorluk ve sıkıntıları...

Özel derslik nedir ne demek

Özel derslik nedir Özel derslik; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Okullarda işlik, resim salonu, müzik odası ve benze...

Özel dil nedir ne demek

Özel dil nedir "Özel dil" ile ilgili cümle örnekleri Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme.. sınıf dili) Ticaret veya sanat sahiplerinin aralarında ku...

Özel direnç nedir ne demek

Özel direnç nedir Özel direnç; Tesisat alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Vana, kazan ve benzerleri araçların, suyun akışına göst...

Özel eğitim nedir ne demek

Özel eğitim nedir Özel eğitim; Eğitim, Psikoloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Genel eğitim önlemleri ve olağan öğre...

Özel ad nedir Özel ad; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme.. özel isim) Tek varlığı bildiren ad: Ali, Ayşe, Ankara, İsta...

Özel af nedir Özel af; bir hukuk terimidir. Yaşlılık : Yaşlı olma durumu. Hastalık : Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığı...

Özel amaçlı bilgisayar nedir ne demek

Özel amaçlı bilgisayar nedir Özel amaçlı bilgisayar; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Sınırlı bir sorun kümesi üzerinde çal...

Özel anıklık testleri nedir ne demek

Özel anıklık testleri nedir Özel anıklık testleri; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Kişilerin özel yetenek, ustalık ve gizilg...

Özel anlaşmalara dayanan dışalım nedir ne demek

Özel anlaşmalara dayanan dışalım nedir Özel anlaşmalara dayanan dışalım; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: NATO altyapı ve kıyıötesi harcama...

Özel arakoruncak nedir ne demek

Özel arakoruncak nedir Özel arakoruncak; Gümrük alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Özel kişilere ilişkin arakoruncak. Kimi gümrüklü mal...

Özel asalakbilim nedir ne demek

Özel asalakbilim nedir Teknik terim anlamı: Asalakların bilimsel sınıflamadaki yerini, yapısını, yaşayışını, etkilerini, bu etkilerin konakçıda ortaya çıkar...

Özel baskı nedir ne demek

Özel baskı nedir Teknik terim anlamı: Bir kitabın olağan baskısından ayrı olarak üstün nitelikte olarak bastırılıp yayımlanması. Baskı : Bir eserin ba...

Özel borç nedir ne demek

Özel borç nedir Özel borç; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Gerçek veya tüzel kişiler arasındaki herhangi bir ilişki...

Özel bölme nedir ne demek

Özel bölme nedir Özel bölme; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Tiyatrolarda dört beş kişilik özel bölmeli seyir yeri. B...

Özel bütçe nedir ne demek

Özel bütçe nedir Özel bütçe; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Genel devlet kapsamı dışındaki gerçek ve tüzel iktisadi ...

Özel çarpma kuralı nedir ne demek

Özel çarpma kuralı nedir Özel çarpma kuralı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Olasılık kuramında olaylardan birinin koşul...

Özel çekme hakları faiz oranı nedir ne demek

Özel çekme hakları faiz oranı nedir Özel çekme hakları faiz oranı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Özel çekme hakları sepetini oluştura...

Özel çelik nedir ne demek

Özel çelik nedir Özel çelik; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Özel uygulamalar için yapılan ve kullanılan çe...

Özel çözüm nedir ne demek

Özel çözüm nedir Özel çözüm; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Çözüm kümesinin öğelerinden biri. Bir türetik de...

Özel denetleme nedir ne demek

Özel denetleme nedir Özel denetleme; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Taşınır değerlerin sunumu için kayda alınmak üzere y...

Özel ders nedir ne demek

Özel ders nedir Özel ders; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Bir öğretim kurumunda bir ya da birkaç öğrenciye bell...

Özel dikiş nedir ne demek

Özel dikiş nedir Dikiş : Giysi üzerinde gözle görülen dikilmiş iplik yolu. Dikilen yer. Dikilecek şey. Giysi dikme işi, terzilik. Dikme işi. Genel : B...

Özel dinamik hareket nedir ne demek

Özel dinamik hareket nedir Özel dinamik hareket; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Enerji üretimi amacıyla amino asitle...

Özel düğüme geçiş damgası nedir ne demek

Özel düğüme geçiş damgası nedir Özel düğüme geçiş damgası; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Standart damga takımının çizisel d...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim