Özellik nedir "Özellik" ile ilgili cümleler Biyoloji'deki anlamı: Bir canlıyı meydana getiren göz rengi, saç rengi ve benzeri gibi karakterlerin he...

 
 
 

Işık özellik çizelgesi nedir ne demek

Işık özellik çizelgesi nedir Işık özellik çizelgesi; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Işıklama planından daha ayrıntılı bir çalışm...

Yalınç özellik yüklemi nedir ne demek

Yalınç özellik yüklemi nedir Yalınç özellik yüklemi; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Eklemsi türünden anayöneteni olmayan özellik t...

Ayırıcı özellik nedir ne demek

Ayırıcı özellik nedir Ayırıcı özellik; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir nesne, durum ya da bireyi ötekilerden ayı...

Belirtmeğe yeterli özellik nedir ne demek

Belirtmeğe yeterli özellik nedir Teknik terim anlamı: Bir markayı ötekinden ayırmağa yeterli nitelikteki, yapısal ayrılıklardan her biri. Yete : Sakatlık. Taraf Beli ...

Cinsel özellik nedir ne demek

Cinsel özellik nedir Cinsel özellik; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Öncelikle erkek ya da kadınlara özgü olan niteli...

Ekstensif özellik nedir ne demek

Ekstensif özellik nedir Ekstensif özellik; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Cismin boyutlarına bağlı olarak değişen fiziksel ...

İkincil cinsel özellik nedir ne demek

İkincil cinsel özellik nedir İkincil cinsel özellik; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Üretim örgen ve görevleri dışında erkek v...

İlişkili özellik nedir ne demek

İlişkili özellik nedir İlişkili özellik; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Aynı gen çifti tarafından etkilenen iki...

Kaplamsal özellik nedir ne demek

Kaplamsal özellik nedir Kaplamsal özellik; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Büyüklüğü, bulunduğu nesne ya da dizgenin niceliği...

Koligatif özellik nedir ne demek

Koligatif özellik nedir Koligatif özellik; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Moleküllerin veya taneciklerin tabiatına değil de...

Ortak özellik nedir ne demek

Ortak özellik nedir Ortak özellik; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: (Allpent): Belirli bir toplum ya da kültürde yaşay...

Yazara özgü özellik nedir ne demek

Yazara özgü özellik nedir Teknik terim anlamı: Bir yapıtta, onu yaratan kişinin cümle kuruşu, sözdizimi ve sözcükleri kullanışı gibi özellikler ve konuyu işlem...

Özellikle nedir ne demek

Özellikle nedir Özellikle; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf, özel olarak kullanılır. "Özellikle" ile ilgili cümleler Hele : Uyarma, korkutma veya ...

Özellikli mallar nedir ne demek

Özellikli mallar nedir Özellikli mallar; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir alıcı için eşsiz veya farklı olduğu düşünülen ...

Ayırıcı özellikler nedir ne demek

Ayırıcı özellikler nedir Teknik terim anlamı: Halkta ayırıcı bir izlenim uyandıran ve bu yüzden marka olabilen çizgiler. Ayırıcı özellik : Bir nesne, durum ya...

Eklenik özellikler nedir ne demek

Eklenik özellikler nedir Eklenik özellikler; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Bir dizgede birim ya da kesimlerdekilerin toplan...

Etken çözümlemeli özellikler nedir ne demek

Etken çözümlemeli özellikler nedir Etken çözümlemeli özellikler; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Etken çözümlemesinden geçirildiğ...

İlgin özellikler nedir ne demek

İlgin özellikler nedir İlgin özellikler; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Bir A düzenli dizey olmak üzere, X'= AX + C...

Kimlik özellikleri nedir ne demek

Kimlik özellikleri nedir Teknik terim anlamı: Bitkisel yeniliklerde bitkiyi belirten ve öteki bitkilerden ayıran özellikler. Kimlik : Toplumsal bir varlık ola...

Özellik yüklemi nedir ne demek

Özellik yüklemi nedir Özellik yüklemi; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Birli yüklem; içlemi bir özellik olan yüklem. Özel :...

Bileşik özellik yüklemi nedir ne demek

Bileşik özellik yüklemi nedir Bileşik özellik yüklemi; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir n-li eklemsi ile n sayıda özellik yüklem...

Tek özellik seleksiyonu nedir ne demek

Tek özellik seleksiyonu nedir Tek özellik seleksiyonu; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yalnızca bir özellik için seleksi...

Anahtar özellik nedir ne demek

Anahtar özellik nedir Teknik terim anlamı: Teşhis anahtarında kullanılan, o canlıya özel belirleyici bir özellik. Anahtar : Kilidi açıp kapamak için kullan...

Ayırt edici özellik nedir ne demek

Ayırt edici özellik nedir Teknik terim anlamı: Nitelik bakımından bir dilbilimi birimini ötekinden, dilin bir ögesini öteki ögesinden ayırt eden belirgin özell...

Biçimsel özellik nedir ne demek

Biçimsel özellik nedir Biçimsel özellik; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Dizimsel özellik. Biçi : Erkek çocuk Biçim : Biçme ...

Dizimsel özellik nedir ne demek

Dizimsel özellik nedir Dizimsel özellik; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yalnız dizimsel yapıya ilişkin olan deyim özelliği....

Hemen hemen her yerde sağlanan özellik nedir ne demek

Hemen hemen her yerde sağlanan özellik nedir Hemen hemen her yerde sağlanan özellik; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Bir ölçüm uzayı için...

İlingesel özellik nedir ne demek

İlingesel özellik nedir İlingesel özellik; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Her ilingesel eşlev altında korunan özell...

Kalıtsal özellik nedir ne demek

Kalıtsal özellik nedir Kalıtsal özellik; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Her ilingesel uzayın tüm altuzaylarına taş...

Kaynak özellik nedir ne demek

Kaynak özellik nedir Kaynak özellik; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Davranışta sürekliliği sağladığı ileri sürülen te...

Oluşumsal özellik nedir ne demek

Oluşumsal özellik nedir Oluşumsal özellik; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Özdeciği oluşturan öğeciklerin düzenlenimine bağlı özel...

Ödünleyici özellik nedir ne demek

Ödünleyici özellik nedir Ödünleyici özellik; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Eksik ya da zayıf olan bir özelliği dengelen...

Yeğinsel özellik nedir ne demek

Yeğinsel özellik nedir Yeğinsel özellik; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Özdeğin uzam ve nicelliğine bağlı ol...

Özellikli nedir ne demek

Özellikli nedir Özellikli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Özel : Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan, spesiyal...

Özelliksiz nedir ne demek

Özelliksiz nedir Özelliksiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Özel : Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan, spesiyal...

Bağlaşık özellikler nedir ne demek

Bağlaşık özellikler nedir Bağlaşık özellikler; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Belli basınç ve sıcaklıktaki gaz ve çözeltileri...

Elektromagnetik ışının dalga özellikleri nedir ne demek

Elektromagnetik ışının dalga özellikleri nedir Elektromagnetik ışının dalga özellikleri; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Dalga özellikleri cinsinden...

Fiziksel özellikler nedir ne demek

Fiziksel özellikler nedir Fiziksel özellikler; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bir özdeğin, sertlik, yoğunluk, erime noktası, k...

İzdüşümsel özellikler nedir ne demek

İzdüşümsel özellikler nedir İzdüşümsel özellikler; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: A bir düzenli dizey olmak üzere, X'=A...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim