Özen nedir "Özen" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Tepeler arasındaki çukur, düzlük yer, koyak. Birbirine yakın iki dağın arasınd...

 
 
 

Özenci nedir Özenci; Gösteri, Eskrim, Tiyatro alanlarında kullanılan bir kelimedir. Tiyatro'daki anlamı: Hevesli, amatör (bk. amatör.). Teknik te...

Özenci filmi nedir ne demek

Özenci filmi nedir Özenci filmi; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Özencilerce çevrilmiş, dar filmler...

Özenci oyuncu nedir ne demek

Özenci oyuncu nedir Özenci oyuncu; Gösteri, Sinema, Tiyatro alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Meslekten ol...

Özenci sineması nedir ne demek

Özenci sineması nedir Özenci sineması; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Kazanç amacı gütmeyen, kişisel ...

Özenci topluluk nedir ne demek

Özenci topluluk nedir Özenci topluluk; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Oyuncuları eğitim görmemiş topluluk. Özenci : Tiyat...

Özenci yetki belgesi nedir ne demek

Özenci yetki belgesi nedir Teknik terim anlamı: Özenci sporculara, bir yıl süre ile verilen yetki belgesi. Özenci : Tiyatroya özenen, tiyatroyu sevdiği için yön...

Özenciler dünya birinciliği nedir ne demek

Özenciler dünya birinciliği nedir Teknik terim anlamı: Uluslararası Çiftekerciler Birliği'nce her yıl, özenciler için türlü kollarda düzenlenen dünya birinciliği yarış...

Özender nedir Özender; İsim olarak kullanılan bir kelimedir. Özender isminin anlamı, Özender ne demek: Ender bulunan yaradılışta olan, değerli. Öz...

Özendirebilmek nedir ne demek

Özendirebilmek nedir Özendirebilme : Özendirebilmek işi Özen : Bir işin elden geldiğince iyi olmasına çabalama, özenme, itina, ihtimam. Özendirme : Özendi...

Özendirilme nedir ne demek

Özendirilme nedir Özendirilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Özen : Bir işin elden geldiğince iyi olmasına çabalama, özenme, i...

Özendirme nedir ne demek

Özendirme nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: Bilimsel terim anlamı: Bir bilgi alışveriş sürecinde bilgi verenin katılımını sağlamak üzere, özell...

Özendirmek nedir ne demek

Özendirmek nedir Özendirme : Bir malı geniş kitlelere tanıtmak ve o malın sürümünü sağlamak amacıyla yapılmış olan çalışmalar, promosyon. Özendirmek d...

Özene bezene nedir ne demek

Özene bezene nedir Özene bezene; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Özene bezene" ile ilgili cümle örnekleri Özen : Bir işin elden ...

Özengen nedir Özengen; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Bilimsel terim anlamı: Herhangi bir sanat dalında, salt eğilim ve is...

Özengen halkbilimci nedir ne demek

Özengen halkbilimci nedir Özengen halkbilimci; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Halkbilim konusunda kendi kendisini...

Özengenlik nedir ne demek

Özengenlik nedir Özengen : Amatör. Özen : Bir işin elden geldiğince iyi olmasına çabalama, özenme, itina, ihtimam. Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu ...

Özengin nedir Özengin; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. Özengin isminin anlamı, Özengin ne demek: Özü sağlam, dürüst olan kimse. Özengin ismi...

Özengülük nedir ne demek

Özengülük nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Geline, erkek evine geldiğinde, attan inerken güveyin anne ve babasının verdiği armağan. Özengül : Kendisin...

Özenilen küme nedir ne demek

Özenilen küme nedir Özenilen küme; Sosyoloji, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Kişilerin düşünce, değer ...

Özenay nedir Özenay; İsim olarak kullanılan bir kelimedir. Özenay isminin anlamı, Özenay ne demek: Özen gösteren kimse. Özenay ismi; Türkçe köken...

Özence nedir Özence; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir yerde çalışanlara kazançtan dağıtılan ya da iyi çalıştıkla...

Özenci alıcısı nedir ne demek

Özenci alıcısı nedir Özenci alıcısı; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Dar filmleri kullanan, ufak, haf...

Özenci göstericisi nedir ne demek

Özenci göstericisi nedir Özenci göstericisi; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Dar filmlerin gösteriminde, ...

Özenci sinemacı nedir ne demek

Özenci sinemacı nedir Özenci sinemacı; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Özenci sinemasıyla uğraşan kims...

Özenci tiyatro nedir ne demek

Özenci tiyatro nedir Özenci tiyatro; Gösteri, Tiyatro alanlarında kullanılan bir terimdir. Tiyatro'daki anlamı: Para karşılığında olmaksızın oynanan tiya...

Özenci yarışçı nedir ne demek

Özenci yarışçı nedir Teknik terim anlamı: Hiçbir çıkar ve kazanç gözetmeksizin yarışan çiftekerci. Özenci : Tiyatroya özenen, tiyatroyu sevdiği için yönel...

Özencik nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Küçük çocukların arkadaşlarını kıskandırmak amacıyla ellerindeki şeyi göstererek söyledikleri sözcük. Özenc...

Özenç nedir Yerel Türkçe anlamı: İmrenme. İstek. Özenç isminin anlamı, Özenç ne demek: Erkek ismi olarak; İstek. Gıpta, imrenme. Kız ismi olarak;...

Özendirebilme nedir ne demek

Özendirebilme nedir Özendirebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Özen : Bir işin elden geldiğince iyi olmasına çabalama, özenme,...

Özendirici öğe nedir ne demek

Özendirici öğe nedir Özendirici öğe; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İstemli bir davranışa yol açan baskın güdü. Öğe...

Özendirilmek nedir ne demek

Özendirilmek nedir Özendirilme : Özendirilmek işi Özen : Bir işin elden geldiğince iyi olmasına çabalama, özenme, itina, ihtimam. Özendirme : Özendirmek...

Özendirme karması nedir ne demek

Özendirme karması nedir Özendirme karması; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir şirketin belli bir amaca ulaşmak için kullan...

Özene nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Avcıların av beklemek için taş yığınlarından yaptıkları pusu, av bekleme yeri. Özen : Bir işin elden geldiğ...

Özenek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sürek avında pusuda av bekleyen avcı. Özene : Avcıların av beklemek için taş yığınlarından yaptıkları pusu,...

Özengen derleyici nedir ne demek

Özengen derleyici nedir Özengen derleyici; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Kendi kendini yetiştirmiş halkbilim d...

Özengen oyuncu nedir ne demek

Özengen oyuncu nedir Özengen oyuncu; Futbol alanında kullanılan bir kelimedir. Futbol'daki anlamı: Sporu herhangi bir çıkar düşünmeksizin, salt sevgisind...

Özengi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ocağın altına döşenen ağaç. Üzengi. Özen : Bir işin elden geldiğince iyi olmasına çabalama, özenme, itina, ...

Özengül nedir ne demek

Özengül nedir Özengül; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. Özengül isminin anlamı, Özengül ne demek: Kendisine özen gösteren güzel kadın. Özengü...

Özeni nedir Bilimsel terim anlamı: Bir gözlem aracı ya da bir ölçme işlem ve koşulunun uygunluğunu, yetkinliğini sağlamak üzere gösterilen çaba. ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim