Özet nedir "Özet" ile ilgili cümle örnekleri Bilişim alanındaki terim anlamı: Bir yazının içeriğini ya da iletisini kısaltılmış bir biçimde veren, bununla birlikte kimileyin 2.000 sözcük boyuna varan bir örü. bk. soyut. Bilgisayar Te...

 
 
 

Özetçe nedir Özetçe; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Herhangi bir kitap, yazı ya da raporun en önemli öğelerine değinilerek hazırlanan özet. Özet : Bir yazı veya sözün anlamını daha kısa ve özlü biçimde...

Özetçe hizmeti nedir ne demek

Özetçe hizmeti nedir Özetçe hizmeti; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Belli alanlardaki yayınların özetçelerinin (özlerinin) çıkarılması ile bu özetçelerin (özlerin) abonelere ve isteklilere gönderilmesi işlemi....

Özetkitap nedir ne demek

Özetkitap nedir Özetkitap; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Uzun bir kitabın, özü yitirilmeden kısaltılmış ya da özetlenmiş biçimi. Özet : Bir yazı veya sözün anlamını daha kısa ve özlü biçimde veren yazı ...

Özetlemek nedir ne demek

Özetlemek nedir Özetleme : Özetlemek işi. Özet : Bir yazı veya sözün anlamını daha kısa ve özlü biçimde veren yazı veya söz, hülasa, fezleke, ekspoze. Filmin konusunu en kısa biçimde anlatan, bir senaryo çalışmasının ilk basamağı olan met...

Özetlenmek nedir ne demek

Özetlenmek nedir Özet : Filmin konusunu en kısa biçimde anlatan, bir senaryo çalışmasının ilk basamağı olan metin. Bir yazı veya sözün anlamını daha kısa ve özlü biçimde veren yazı veya söz, hülasa, fezleke, ekspoze. Durum : Ad soyundan ke...

Özetlenmiş dengelem nedir ne demek

Özetlenmiş dengelem nedir Özetlenmiş dengelem; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Para durumunun özetlenmiş görüntüsünü veren dengelem. Deng : Denk, eşit, uygun. Sersem, dengesiz, akılsız, dalgın. Denk, eş Özetlenmiş : ...

Özetleyebilmek nedir ne demek

Özetleyebilmek nedir Özetleyebilme : Özetleyebilmek işi Özet : Bir yazı veya sözün anlamını daha kısa ve özlü biçimde veren yazı veya söz, hülasa, fezleke, ekspoze. Filmin konusunu en kısa biçimde anlatan, bir senaryo çalışmasının ilk basamağı...

Özet bildirge nedir ne demek

Özet bildirge nedir Özet bildirge; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İşverenler ya da vergi kesmekle yükümlü olan diğer kişilerce, kesilen vergilerin dayanakları ile birlikte toplu olarak ayrım ve niceliklerini k...

Özet bildirim nedir ne demek

Özet bildirim nedir Özet bildirim; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Eşyanın taşıyıcı veya acentası tarafından düzenlenen, taşımaya ve taşıma konusu eşyaya ilişkin bilgilerin yer aldığı, yetkili kuruluşlarca ve...

Özetçe dergisi nedir ne demek

Özetçe dergisi nedir Özetçe dergisi; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Belirli alanlardaki yayınların konularını özetçe (öz) olarak izlemek isteyenlere bilgi verme amacını güden süreli yayın. Özetçe : Herhangi b...

Özetçe uzmanı nedir ne demek

Özetçe uzmanı nedir Özetçe uzmanı; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Özetçe (öz) çıkarmada uzmanlaşmış olan kişi. Özetçe : Herhangi bir kitap, yazı ya da raporun en önemli öğelerine değinilerek hazırlanan özet ...

Özetleme nedir ne demek

Özetleme nedir "Özetleme" ile ilgili cümleler Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Okunan bir parçanın, dinlenen bir konuşmanın ana düşüncelerini belirtmek üzere sözlü ya da yazılı özetini çıkarma. Bilimsel terim anlamı: Bir yapıtı, bir yazı...

Özetlenme nedir ne demek

Özetlenme nedir Özet : Bir yazı veya sözün anlamını daha kısa ve özlü biçimde veren yazı veya söz, hülasa, fezleke, ekspoze. Filmin konusunu en kısa biçimde anlatan, bir senaryo çalışmasının ilk basamağı olan metin. Özetlenmek : Özet duru...

Özetlenmiş nedir ne demek

Özetlenmiş nedir Özetlenmiş; Yazın alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: [bkz: özetleyiş]. Özet : Bir yazı veya sözün anlamını daha kısa ve özlü biçimde veren yazı veya söz, hülasa, fezleke, ekspoze. Filmin konusunu en k...

Özetleyebilme nedir ne demek

Özetleyebilme nedir Özetleyebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Özet : Bir yazı veya sözün anlamını daha kısa ve özlü biçimde veren yazı veya söz, hülasa, fezleke, ekspoze. Filmin konusunu en kısa biçimde anlatan, bi...

Özetleyiş nedir ne demek

Özetleyiş nedir Özetleyiş; Yazın alanında kullanılan bir kelimedir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Teknik terim anlamı: Bir düşünceyi -açıklığını yitirmeden- elden geldiğince kısaltarak anlatma. Özet : Bir yazı vey...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim