Özgü nedir Özgü; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Özgü" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Ezgi, türkü. Kutsal. Fiziksel Kimya alanındaki anlamı: Bir özdek ya da işlemin özelliklerine ilişkin. Özg...

 
 
 

Özgüç nedir Özgüç; Maliye, Yöntem Bilimi, İsim alanlarında kullanılan bir kelimedir. Özgüç isminin anlamı, Özgüç ne demek: Özü güçlü, kuvvetli kimse. Özgüç ismi; Türkçe kökenli olup bir Erkek ismidir. Teknik terim anlamı: Bilinen koş...

Özgüç tümdeğeri nedir ne demek

Özgüç tümdeğeri nedir Özgüç tümdeğeri; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tam güçle çalışıldığında bir işletmenin üretim biriminin tümdeğeri. Özgüç : Bilinen koşullara göre gerçekleşen ya da gizli kalan üretim ve sat...

Özgül ağırlık nedir ne demek

Özgül ağırlık nedir Özgül ağırlık; bir fizik terimidir. Fiziksel Kimya alanındaki anlamı: Belirli sıcaklık ve basınç altında, bir özdeğin 1 cm. küpünün ağırlığı. Bir fizik terimi olarak tanımı: Bir özdeğin verilen bir oylumdaki kütlesinin, ay...

Özgül bağışıklık nedir ne demek

Özgül bağışıklık nedir Teknik terim anlamı: Kazanılmış bağışıklık. Bağı : Büyü. Hayvanların ayağının altında, zorlamadan ileri gelen şiş, ur Bağış : Bağışlanan şey, yardım, hibe, teberru. Bağışık : Herhangi bir ödevin veya yükümlülüğün dışında k...

Özgül dönme nedir ne demek

Özgül dönme nedir Özgül dönme; Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Ucaylı ışığın, etkin bir özdek içinden geçerken ucaylanım düzleminin açısal dönmesinin, özdek içindeki yol uzunluğuna ve özdeğin yoğunluğuna...

Özgül etkinlik nedir ne demek

Özgül etkinlik nedir Özgül etkinlik; Fizik, Nükleer Enerji alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Işımetkin bir denekte birim kütlenin etkinliği. Teknik terim anlamı: (özgül aktiflik) Birim kütle başına düşen etkinlik. Etki : B...

Özgül hız nedir ne demek

Özgül hız nedir Özgül hız; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Belli bir çoğa ayrıtı için saptanmış hız. Hız : Çabukluk, sürat. Bir hareketten doğan güç, şiddet. Alınan yolun harcanan zamana oranı, sürat...

Özgül iletkenlik nedir ne demek

Özgül iletkenlik nedir Özgül iletkenlik; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: χ(kapa) ile gösterilen ve bir elektrolitin özgül direncinin tersine eşit olan terim. χ = 1/ρ = l/R.s (Ω-1cm-1). İletken...

Özgü değeri nedir ne demek

Özgü değeri nedir Teknik terim anlamı: Birim ipliğin doğrusal yoğunluğunun gerilme direnci. Değeri : Kıymet, paha Değer : Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet. Bir değişkenin veya bilinmeyenin...

Özgücü nedir ne demek

Özgücü nedir Özgücü; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Törel değerlerin bireyde içkinleşmiş iç yaptırımı. Özgü : Birine, bir şeye ait olan, öze, has, mahsus. Belli bir kimsede, şeyde veya türde bulu...

Özgüç oranı nedir ne demek

Özgüç oranı nedir Özgüç oranı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Gerçek üretim niceliğinin en çok üretim niceliğine oranı. Özgüç : Bilinen koşullara göre gerçekleşen ya da gizli kalan üretim ve satış gücü. Bire...

Özgüdil nedir ne demek

Özgüdil nedir Özgüdil; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Belli toplum kesimlerinde, özellikle belli uğraşlarda bulunanlar arasında kullanılan dil. Özgü : Birine, bir şeye ait olan, öze, has, mahsus. ...

Özgül anamnestik reaksiyon nedir ne demek

Özgül anamnestik reaksiyon nedir Teknik terim anlamı: Geçirilmekte olan bir enfeksiyonun etkeniyle daha önce geçirilmiş enfeksiyonun etkeni arasında çapraz reaksiyon olmasından dolayı yüksek düzeyde antikor cevabın meydana gelmesi. Anamnestik : Geçmişle i...

Özgül doğum hızı nedir ne demek

Özgül doğum hızı nedir Özgül doğum hızı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Belli bir çoğanın doğurganlık hızını 15 ile 44 yaşları arasındaki kadın çoğaya göre saptayan ölçüm. bk. özgül ölüm hızı. Doğum hızı :...

Özgül erke nedir ne demek

Özgül erke nedir Özgül erke; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir özdeğin birim kütlesinin iç erkesi. Erke : Enerji. Pozitif bilimlerde iş başarma gücü, bir direnmeyi yenme gücü Özgü : Birine, bir şeye ait olan, ö...

Özgül güç nedir ne demek

Özgül güç nedir Özgül güç; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir reaktörün toplam ısıl gücünün, üretken ve fisil madde başlangıç kütlesine oranı. Güç : Fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapabi...

Özgül ısı nedir ne demek

Özgül ısı nedir Özgül ısı; Fiziksel, Fizik, Kimya, Metalürji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir özdeğin bir gramını, bir derece ısıtmak için verilmesi gereken ısı. Fiziksel anlamı: Bir özdeğin birim kütlesinin sıc...

Özgül immünolojik tolerans nedir ne demek

Özgül immünolojik tolerans nedir Teknik terim anlamı: Hücresel bağışıklığın olmaması, antijene yanıt yeteneğinin geri dönüşümlü olarak kaybolması, anerji. İmmün : Bağışık İmmünolojik tolerans : Vücudun bir antijene, özellikle kendi antijenine karşı cevap ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim