Özne nedir Özne; bir dil bilgisi terimidir. Yerel Türkçe anlamı: Damat, güvey Güvey. Felsefi anlamı: (Yun. hypokeimenon = alta düşen, altta bulunan) : Hypokeimenon-subject terimi Aristoteles'te, sonra da ortaçağda töz anlamına kullan...

 
 
 

Özne kösnüllüğü nedir ne demek

Özne kösnüllüğü nedir Özne kösnüllüğü; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Sevgecin kişinin kendi varlığından başkalarına yönelmesi. Kösnü : Şehvet Kösnül : Erotik. Özne : Bir cümlede bildirilen işi yapan, yükle...

Özne yüklem önermesi niceliği nedir ne demek

Özne yüklem önermesi niceliği nedir Özne yüklem önermesi niceliği; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Özen-yüklem önermelerinin tümel ya da tikel olma özelliği. Öner : Yön. Sıra. Önde gelen, başta gelen kimse Nice : Kaç, ne kadar...

Özne yüklem uygunluğu nedir ne demek

Özne yüklem uygunluğu nedir Teknik terim anlamı: Cümlede özne ile yüklemin sayıca uyuşması: Siz vak’aları bir saati söker gibi mütalâa ediyorsunuz… dedi (A. H. Tanpınar, Sahnenin Dışındakiler, s. 143). Ne ise, ben burada oturacağım, istersen sen bahç...

Öznel nedir Öznel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Öznel" ile ilgili cümle Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Nesnelerin gerçeği yerine öznenin düşünce ve duygularına dayanan. Özneyle ilişkisi olan; öznede oluşa...

Öznel belirti nedir ne demek

Öznel belirti nedir Öznel belirti; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hastalar tarafından hissedilen ve hekime bildirilen belirtiler, subjektif belirti. Beli : Evet Belirti : Bir olayın veya durumun anl...

Öznel değer nedir ne demek

Öznel değer nedir Öznel değer; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir taşınmazın, iyesi olan kimsenin gözündeki değeri, bk. kullanım değeri. Değer : Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değ...

Öznel düşüncecilik nedir ne demek

Öznel düşüncecilik nedir Öznel düşüncecilik; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Nesnel çevrenin insanın bilme etkinliğinden ve araçlarından bağımsız bir varlığı olamıyacağını savunan görüş. Düşün : Duyularla...

Öznel etkenler nedir ne demek

Öznel etkenler nedir Öznel etkenler; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bireylerin, türlü kurumların, toplumsal kümelerin ve genel olarak halk yığınlarının etkinliklerini, bilinçlerini, eylemde bulunma is...

Özne gomah nedir ne demek

Özne gomah nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Düğünden sonra, ilk gece güveyi gelinin yanına getirmek. Goma : Deste, demet, bağ. Yardım. Bak!. Bak hele!. Hemen bak!. Değil mi?. Haydi, hele!. Çabuk: Goma git, goma gel Gomah : Koymak. Kovmak. Ö...

Özne grubu nedir ne demek

Özne grubu nedir Özne grubu; bir dil bilgisi terimidir. Özne : Bilinci, sezgisi, düş gücü olan, bazı filozoflara göre de dış dünyaya karşıt olan birey. Bir cümlede bildirilen işi yapan, yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan kimse veya şe...

Özne öbeği nedir ne demek

Özne öbeği nedir Özne öbeği; bir dil bilgisi terimidir. Özne : Bilinci, sezgisi, düş gücü olan, bazı filozoflara göre de dış dünyaya karşıt olan birey. Bir cümlede bildirilen işi yapan, yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan kimse veya şe...

Özne yüklem önermesi niteliği nedir ne demek

Özne yüklem önermesi niteliği nedir Özne yüklem önermesi niteliği; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Özne-yüklem önermelerinin olumlu ya da olumsuz olma özelliği. Öner : Yön. Sıra. Önde gelen, başta gelen kimse Nite : Nasıl, niç...

Öznek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ağacın çatallandığı yer. Özne : Bir cümlede bildirilen işi yapan, yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan kimse veya şey, fail, süje: Çocuk uyudu. Çocuk henüz küçüktür cümlelerinde çocuk sözü özne...

Öznel anlatış nedir ne demek

Öznel anlatış nedir Öznel anlatış; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Alıcının, konuyu kişilerden birinin görüş noktasından, onun ağzından anlatmasıyla ortaya çıkan durum. Nesnel anlatışın kar...

Öznel çekim nedir ne demek

Öznel çekim nedir Öznel çekim; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Öznel anlatışın kullanıldığı çekim çeşidi. Çeki : Tartı. Odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan, 225,978 ...

Öznel değer kuramı nedir ne demek

Öznel değer kuramı nedir Öznel değer kuramı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Malların nesnel ve ölçülebilir bir değeri bulunmadığını, malların değerinin kişilerin elde ettiği faydaya göre değişebileceğini diğer bir...

Öznel eleştiri nedir ne demek

Öznel eleştiri nedir Öznel eleştiri; Yazın alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yan tutarak yapılan, gözlemlere ve belirli nesnel ölçülere dayanan eleştiri. Eleştiri : Bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yanla...

Öznel istem eğrisi nedir ne demek

Öznel istem eğrisi nedir Öznel istem eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Tekelci rekabet piyasalarında temsili firmanın fiyatını değiştirmesi hâlinde, aynı mal grubunu üreten diğer firmaların fiyatlarını değiş...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim