Ücret nedir Ücret; bir ekonomi terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Ücret" ile ilgili cümle örnekleri Gösteri Sanat terimi olarak anla...

 
 
 

Ücret birimi nedir ne demek

Ücret birimi nedir Ücret birimi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Belirli bir zaman süresi ya da üretim birimi karşılığı ö...

Ücret çizelgesi yerine geçen belgeler nedir ne demek

Ücret çizelgesi yerine geçen belgeler nedir Ücret çizelgesi yerine geçen belgeler; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Devlete ilişkin genel, katma, ...

Ücret dilimi nedir ne demek

Ücret dilimi nedir Ücret dilimi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Ücret çizelgesinde işçinin kıdemini ve deneyimini göst...

Ücret esnekliği nedir ne demek

Ücret esnekliği nedir Ücret esnekliği; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Ücreti bir isteklendirme aracı olarak kullanarak ve...

Ücret fiyat sarmalı nedir ne demek

Ücret fiyat sarmalı nedir Ücret fiyat sarmalı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Ücretlerdeki artışların üretim maliyetlerini ar...

Ücret fonu kuramı nedir ne demek

Ücret fonu kuramı nedir Ücret fonu kuramı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Önceden belirlenen ücret fonu nedeniyle ortalama ...

Ücret katılığı nedir ne demek

Ücret katılığı nedir Ücret katılığı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Ücretlerin aşağıya doğru değişmeye karşı direnç göst...

Ücret kontrolleri nedir ne demek

Ücret kontrolleri nedir Ücret kontrolleri; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Fiyat istikrarının sağlanması, gelir dağılımının...

Ücret ödeme süresi nedir ne demek

Ücret ödeme süresi nedir Ücret ödeme süresi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Toplu sözleşme ya da hizmet bağıtlarında belirtil...

Ücret zaman aşımı nedir ne demek

Ücret zaman aşımı nedir Ücret zaman aşımı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Ücret isteme hakkının yasalarına göre düşeceği zam...

Asgari ücret tespit komisyonu nedir ne demek

Asgari ücret tespit komisyonu nedir Asgari ücret tespit komisyonu; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Asgari ücretin belirlenmesi için Çal...

Doğal ücret kuramı nedir ne demek

Doğal ücret kuramı nedir Doğal ücret kuramı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Ücret düzeyini işçi ve ailesinin yaşamını sürdür...

Esnek ücret sistemi nedir ne demek

Esnek ücret sistemi nedir Esnek ücret sistemi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Firmaların ücret maliyetlerindeki değişmelere ...

Etkin ücret kuramları nedir ne demek

Etkin ücret kuramları nedir Etkin ücret kuramları; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Etkin ücretin, işgücü verimliliğine etkilerin...

Mal ücret yöntemi nedir ne demek

Mal ücret yöntemi nedir Mal ücret yöntemi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İşçilere ücretlerinin tümü ya da bir bölümünün mal...

Üçüncü etkin ücret kuramı nedir ne demek

Üçüncü etkin ücret kuramı nedir Üçüncü etkin ücret kuramı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Etkin ücret uygulayan firmalarda, işçile...

Ayni ücret nedir ne demek

Ayni ücret nedir Ayni ücret; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İşçilere üretim sürecine katılmaları karşılığında ödeme...

Brüt kök ücret nedir ne demek

Brüt kök ücret nedir Brüt kök ücret; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Hafta tatili, genel tatil, yıllık izin ücretleri il...

Çıplak ücret nedir ne demek

Çıplak ücret nedir Çıplak ücret; bir ekonomi terimidir. Çıplak : Üzerinde yaprak olmayan. İçinde gerekli eşya bulunmayan. Yoksul (kimse). Yalın, süssüz....

Ücret arttırımı nedir ne demek

Ücret arttırımı nedir Ücret arttırımı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Alınmakta olan ücretlere doğrudan doğruya işverence ...

Ücret ayıracı nedir ne demek

Ücret ayıracı nedir Ücret ayıracı; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Üretilen malların ederlerinin inip çıkışına göre saptan...

Ücret çizelgesi nedir ne demek

Ücret çizelgesi nedir Ücret çizelgesi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İşverenlerin her ay ödemekte oldukları ücretler için...

Ücret dışı ödemeler nedir ne demek

Ücret dışı ödemeler nedir Ücret dışı ödemeler; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Maaş veya ücret dışında, çalışanlara sağlanan h...

Ücret dizgeleri nedir ne demek

Ücret dizgeleri nedir Ücret dizgeleri; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Günlük, haftalık ,aylık götürü yüzde temeli üzerine ...

Ücret farklılaştırılması nedir ne demek

Ücret farklılaştırılması nedir Ücret farklılaştırılması; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Aynı işi yapan işçiler için ırk, renk, ci...

Ücret fonu nedir ne demek

Ücret fonu nedir Ücret fonu; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Ücret fonu kuramının dayandığı, işçilerin ücret ödemeler...

Ücret indirimi nedir ne demek

Ücret indirimi nedir Ücret indirimi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Reel veya nominal ücretlerin düşürülmesi. İndiri : D...

Ücret kesimi cezası nedir ne demek

Ücret kesimi cezası nedir Ücret kesimi cezası; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Toplu iş sözleşmesinde ya da hizmet bağıtlamasın...

Ücret kuramları nedir ne demek

Ücret kuramları nedir Ücret kuramları; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Ücreti belirleyen koşul ve unsurları inceleyen kur...

Ücret sayışım belgesi nedir ne demek

Ücret sayışım belgesi nedir Ücret sayışım belgesi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İşçiye ödenen ücreti tüm ayrıntılarıyla göster...

Akord ücret sistemi nedir ne demek

Akord ücret sistemi nedir Akord ücret sistemi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Çalışanlara, temel ücretlerine ek olarak verim...

Birinci etkin ücret kuramı nedir ne demek

Birinci etkin ücret kuramı nedir Birinci etkin ücret kuramı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Özellikle az gelişmiş ülkelerde etkin ü...

Dördüncü etkin ücret kuramı nedir ne demek

Dördüncü etkin ücret kuramı nedir Dördüncü etkin ücret kuramı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Çok sayıda işçi çalıştıran firmalarda,...

Eşit ücret sözleşmesi nedir ne demek

Eşit ücret sözleşmesi nedir Eşit ücret sözleşmesi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Erkek ve kadınların eşit işlerde, eşit ücret ...

İkinci etkin ücret kuramı nedir ne demek

İkinci etkin ücret kuramı nedir İkinci etkin ücret kuramı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Etkin ücret uygulayan firmalarda işten ay...

Ortalama ücret geliri nedir ne demek

Ortalama ücret geliri nedir Ortalama ücret geliri; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İşgücü piyasalarının katılığı ile işgücü mali...

Asgari ücret nedir ne demek

Asgari ücret nedir [#ücret; bir ekonomi terimidir. "Asgari ücret" ile ilgili cümleler İktisat alanındaki kelime anlamı: Asgari ücret veya minimum ücret,...

Bileşik ücret nedir ne demek

Bileşik ücret nedir Bileşik ücret; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Birkaç demiryolu ortaklığınca taşınan mal için istenen...

Cari ücret nedir ne demek

Cari ücret nedir Cari ücret; bir ekonomi terimidir. Cari : Geçerli olan, yürürlükte olan. Akan. Ücret : Kiralanan veya satın alınan bir şey için ödene...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim