Ünlü nedir Ünlü; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Ünlü" ile ilgili cümle örnekleri Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme.,...

 
 
 

Ünlü çarpışması nedir ne demek

Ünlü çarpışması nedir Teknik terim anlamı: Ünlü ile biten bir kelimenin son sesi ile ünlü ile başlayan bir kelimenin ön sesinin yanyana gelmesi veya türetm...

Ünlü daralması nedir ne demek

Ünlü daralması nedir Teknik terim anlamı: Yanlarında geniş ünlüleri daraltma etkisi yapan bazı ünsüzlerin etkisi altında geniş ünlülerin a > ı, o > u, e >...

Ünlü düşmesi nedir ne demek

Ünlü düşmesi nedir Ünlü düşmesi; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme.. vokal düşmesi, büzme) Ünlü ile biten bir sözcük, ünlü ...

Ünlü genişlemesi nedir ne demek

Ünlü genişlemesi nedir Teknik terim anlamı: Kelime içindeki dar sıradan, ı, i, u, ü ünlülerinin çeşitli nedenlerle boğumlanma özellikleri bakımından geniş s...

Ünlü incelmesi nedir ne demek

Ünlü incelmesi nedir Teknik terim anlamı: Bazı ünsüzlerin etkisiyle kelimenin türlü hecelerinde kalın sırada bulunan ünlülerin veya ünlülerden birinin inc...

Ünlü kaynaşması nedir ne demek

Ünlü kaynaşması nedir Ünlü kaynaşması; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Birleşik kelime kuruluşlarında yanyana gelen iki ünlünün kaynaşarak tek ün...

Ünlü markalar nedir ne demek

Ünlü markalar nedir Teknik terim anlamı: Tüketiciler arasında iyi bir ad yapmış ve aranmakta olan markalar. Mark : Alman para birimi. Markka Marka : Resi...

Ünlü türemesi nedir ne demek

Ünlü türemesi nedir Ünlü türemesi; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Ses özelliklerine veya birbirleri ile birleşme şartlarına bağlı bazı nedenle...

Ünlü uzaması nedir ne demek

Ünlü uzaması nedir Teknik terim anlamı: Çeşitli ses değişmeleri sonunda bir ünlünün boğumlanma süresinin normal ünlülerin boğumlanma süresinden daha uzu...

Ünlü yuvarlaklaşması nedir ne demek

Ünlü yuvarlaklaşması nedir Teknik terim anlamı: Kelimede ön ve iç ses durumundaki düz ünlülerin çeşitli fonetik etkenlerle yuvarlak sıraya geçmeleri: bebek > bö...

Büyük ünlü uyumu nedir ne demek

Büyük ünlü uyumu nedir Büyük ünlü uyumu; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme.. büyük ünlü kuralı, dil benzeşmesi kuralı, dil uyum...

Küçük ünlü uyumu nedir ne demek

Küçük ünlü uyumu nedir Küçük ünlü uyumu; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme.. dudak uyumu, dudak uyumu kanunu, küçük ahenk kanun...

Son seste ünlü türemesi nedir ne demek

Son seste ünlü türemesi nedir Teknik terim anlamı: Kelime sonunda bir ünlünün türemesi. Türkçede yazı dilinde örnekleri yoktur. Ağızlarda da çok az rastlanan bir o...

Alçalan ikiz ünlü nedir ne demek

Alçalan ikiz ünlü nedir Teknik terim anlamı: İkinci ögesi birinciye göre daha dar ve süreksiz olan ikiz ünlü türü: ai, au, ei, üi gibi: nirey [nirei] gezecan...

Bulanık ünlü nedir ne demek

Bulanık ünlü nedir Teknik terim anlamı: Bir lehçe veya ağız özelliği olarak iki ünlünün boğumlanma noktaları arasında gidip gelen, boğumlanma niteliği b...

Düz ünlü nedir ne demek

Düz ünlü nedir Düz ünlü; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme.. düz vokal, düz sesli, düz sesli harf) Dudakların gerilip d...

Geniş ünlü nedir ne demek

Geniş ünlü nedir Geniş ünlü; bir dil bilgisi terimidir. "Geniş ünlü" ile ilgili cümle örnekleri Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme.. açık ünlü, geniş...

İkiz ünlü nedir ne demek

İkiz ünlü nedir İkiz ünlü; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Aynı nefes baskısı altında boğumlanan ve tek bir ünlü değerinde olan çift ünlü: ...

Kalın ünlü nedir ne demek

Kalın ünlü nedir Kalın ünlü; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme.. kalın vokal, alın sesli, art vokal, art damak vokali) Di...

Ünlü atlaması nedir ne demek

Ünlü atlaması nedir Teknik terim anlamı: Eklerle genişletilen bir kelimedeki ünlülerin, ünlü uyumu kurallarına bağlı olarak kendilerini ilk hecedeki ünlü...

Ünlü benzeşmesi nedir ne demek

Ünlü benzeşmesi nedir Ünlü benzeşmesi; bir dil bilgisi terimidir. Ünlü : Ün salmış olan, şöhretli, meşhur, şanlı, namlı, namdar, anlı şanlı. Ses yolunda bi...

Ünlü çatışması nedir ne demek

Ünlü çatışması nedir Ünlü çatışması; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme.. toplaşma, toplanma) Yan yana gelen iki ünlüden birin...

Ünlü değişimi nedir ne demek

Ünlü değişimi nedir Teknik terim anlamı: Ünlülerin ünlülere veya ünsüzlerin ünlülere yaptığı etki sonucunda bir ünlünün nitelik değiştirmesi olayı. Ünlül...

Ünlü düzleşmesi nedir ne demek

Ünlü düzleşmesi nedir Teknik terim anlamı: Çeşitli fonetik etkenlerle ve genellikle dilimize geçmiş yabancı sözlerde, ilk hecedeki yuvarlak sıradan bir ünl...

Ünlü ikizleşmesi nedir ne demek

Ünlü ikizleşmesi nedir Teknik terim anlamı: Yalın ya da ekler ile genişletilmiş kelimelerin iç seslerinde ve ünlüler arasında bulunan y, v, ğ, h ünsüzleri e...

Ünlü kalınlaşması nedir ne demek

Ünlü kalınlaşması nedir Teknik terim anlamı: İnce ünlülerin, belirli ünsüzlerin kalınlaştırma veya kalın ünlülerin benzeştirme etkilerine bağlı olarak veya d...

Ünlü kısalması nedir ne demek

Ünlü kısalması nedir Ünlü kısalması; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Normal uzunluktaki ünlülerin boğumlanma sürelerinden daha kısa bir sürede b...

Ünlü olayları nedir ne demek

Ünlü olayları nedir Teknik terim anlamı: Ünlülerin ses değişmelerine bağlı çeşitli nedenlerle kelime içinde, türetme ve ekleme sırasında uğradıkları dura...

Ünlü uyumu nedir ne demek

Ünlü uyumu nedir Ünlü uyumu; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Türkçe sözlerde kök hece ünlülerinin taşıdıkları kalınlık-incelik, düzlük-yuvar...

Ünlü ünsüz uyumu nedir ne demek

Ünlü ünsüz uyumu nedir Teknik terim anlamı: k, g, k, g, n, ğ gibi ünsüzlerin yanlarındaki ince ünlüleri kalınlaştırma etkileri yüzünden, yalnız bir hecesi k...

Başta ünlü türemesi nedir ne demek

Başta ünlü türemesi nedir Teknik terim anlamı: [bkz: ön seste ünlü türemesi]. Başta : İlk olarak. Özellikle Türe : Adalet. Türeme : Türemek işi. Aynı kökten çı...

İç seste ünlü türemesi nedir ne demek

İç seste ünlü türemesi nedir Teknik terim anlamı: Türkçenin hece yapısına aykırı olan yabancı kelimelerde söyleyişi kolaylaştırmak, Türkçe kelimelerde de anlama g...

Ön seste ünlü türemesi nedir ne demek

Ön seste ünlü türemesi nedir Teknik terim anlamı: Türkçede r, l, n gibi ünsüzler ile kelime başlamadığı ve ön seste çift ünsüz de bulunmadığı için, yabancı diller...

Ağızsıl ünlü nedir ne demek

Ağızsıl ünlü nedir Ağızsıl ünlü; bir dil bilgisi terimidir. Ağızsıl : Ağızla ilgili. Ünlü : Ses yolunda bir engele çarpmadan çıkan ses, sesli, sesli har...

Bağlayıcı ünlü nedir ne demek

Bağlayıcı ünlü nedir Bağlayıcı ünlü; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Ünsüzle biten kelime kök ve gövdelerine ünsüz ile başlayan eklerin getirilm...

Dar ünlü nedir ne demek

Dar ünlü nedir Dar ünlü; bir dil bilgisi terimidir. Ünlü : Ses yolunda bir engele çarpmadan çıkan ses, sesli, sesli harf, vokal: a, e, ı, i, o, ö, u...

Eşit ikiz ünlü nedir ne demek

Eşit ikiz ünlü nedir Teknik terim anlamı: Her iki öğesindeki ünlü aynı ve boğumlanma süreleri eşit olan ikiz ünlü türü. Türkçe aslında ikiz ünlüsü bulunan...

İkili ünlü nedir ne demek

İkili ünlü nedir İkili ünlü; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme., ikiz vokal, ikili vokal) Bir hecede yan yana bulunan iki...

İnce ünlü nedir ne demek

İnce ünlü nedir İnce ünlü; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme.. ince vokal, ince sesli damak ünlüsü, ön vokal) Dilin iler...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim