Ürün nedir "Ürün" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Yazın biçilerek damlara doldurulup kışın hayvanlara yedirilen meşe yaprağı. Sağmal hayvan. Tarlada kurumuş ot. Süt ve süt ürünlerine verilen genel ad. Kelepir. Az. Yöntem. Sü...

 
 
 

Ürün borsası nedir ne demek

Ürün borsası nedir Ürün borsası; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Ticarete konu olabilen herhangi bir malın alım ve satımının yapıldığı örgütlenmiş piyasa. Borsa : Bazı tüccarların ve özellikle sarraflarla de...

Ürün dönüşüm eğrisi nedir ne demek

Ürün dönüşüm eğrisi nedir Ürün dönüşüm eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bağlantılı mal üreten bir işletmede, veri girdi düzeyi ile üretilebilecek mal bileşimlerinin geometrik yeri. Dönü : Koşu yolunda, her b...

Ürün evi nedir ne demek

Ürün evi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sürü sahiplerinin yazın yağ, peynir koyup, sakladıkları serin oda. Ürün : Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul. Bir tutum veya davranışın ortaya çıkardığı şey. Türlü endüstri alanları...

Ürün grubu fiyatlandırması nedir ne demek

Ürün grubu fiyatlandırması nedir Ürün grubu fiyatlandırması; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Firmanın ürün grubunda yer alan farklı ürünler için farklı fiyatlar belirlemesine dayanan fiyatlandırma yöntemi. Fiyatlandırma :...

Ürün kirası nedir ne demek

Ürün kirası nedir Ürün kirası; Hukuk alanında kullanılan bir kelimedir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: hâsılat icârı. Kira : Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi ...

Ürün yelpazesi nedir ne demek

Ürün yelpazesi nedir "Ürün yelpazesi" ile ilgili cümle Ürün : Türlü endüstri alanlarında ham maddelerin işlenmesiyle elde edilen şey. Bir tutum veya davranışın ortaya çıkardığı şey. Eser. Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul. Yelp...

Ürün yenilik nedir ne demek

Ürün yenilik nedir Ürün yenilik; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Buluş veya yenilik sonucu ortaya yeni bir ürünün çıkmasını sağlayan teknolojik gelişme. Yenil : Hafif Yenili : Henüz. Kırıkkale şehrinde, Balı...

Ürünay nedir Ürünay; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. Ürünay isminin anlamı, Ürünay ne demek: Çok parlak, çok aydınlık olan. Ürünay ismi; Türkçe kökenli olup bir Kız ismidir. Ürün : Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahs...

Ürün adı nedir ne demek

Ürün adı nedir Ürün adı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir ticari yemin kullanılacağı hayvan çeşidini, sınıfını veya özel kullanılışını belirleyen adı. Adı : Serseri, ahmak. Küçük çocuk. İnsa...

Ürün araştırması nedir ne demek

Ürün araştırması nedir Ürün araştırması; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Yeni veya mevcut ürünün, tasarım, paketleme, kullanım ve tüketiciler tarafından benimsenmesine ilişkin yapılan araştırma süreci. Araştırma...

Ürün dönemleri kuramı nedir ne demek

Ürün dönemleri kuramı nedir Ürün dönemleri kuramı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir malın üretimini, yeni ürün aşaması (başlangıç), olgun ürün aşaması (gelişmiş ürün) ve ölçünleştirilmiş ürün aşaması olmak üzere üç...

Ürün dönüşüm oranı nedir ne demek

Ürün dönüşüm oranı nedir Ürün dönüşüm oranı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bağlantılı mal üretiminde malların birinden bir birim daha fazla üretilebilmek için vazgeçilmesi gereken diğer mal miktarını gösteren, d...

Ürün grubu nedir ne demek

Ürün grubu nedir Ürün grubu; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir firma tarafından üretilen birbiriyle ilişkili mallar kümesi. Tekelci rekabet piyasasında farklılaştırılmış yakın ikame malları ya da bu malla...

Ürün karması nedir ne demek

Ürün karması nedir Ürün karması; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir üretici veya firmanın satışa sunduğu malların tümü. Karma : Karmak işi. Ayrı türden olan ögelerin karıştırılmasıyla oluşmuş, muhtelit Ürün ...

Ürün konumu nedir ne demek

Ürün konumu nedir Ürün konumu; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir firmanın ürettiği malın, piyasadaki ikame mallara göre üstün ve/veya zayıf yönleri. [bkz: mal imajı]. Konu : Konuşmada, yazıda, eserde ele a...

Ürün yemlemesi nedir ne demek

Ürün yemlemesi nedir Ürün yemlemesi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Verim yemlemesi. Ürün : Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul. Bir tutum veya davranışın ortaya çıkardığı şey. Türlü e...

Ürün yoketme nedir ne demek

Ürün yoketme nedir Ürün yoketme; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Fiyatların düşmesini önlemek amacıyla, özellikle tarımsal ürün piyasalarında, ürünün yakılma, dökülme veya benzeri yollarla imha edilmesi. kar...

Üründü nedir ne demek

Üründü nedir Üründü; İsim, Yerleşim Merkezi alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Üründü isminin anlamı, Üründü ne demek: Seçilmiş, seçkin. Üründü ismi; Türkçe kökenli olup bir Erkek ismidir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı:...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim