Üreme nedir Biyoloji'deki anlamı: Su ürünleri alanındaki kelime anlamı: Çoğalma. Veterinerlik alanındaki anlamları: Bir durum veya nesnenin benzerinin oluşturulması, çoğalma, duplikasyon, replikasyon. Erişkin vücuttan yavru elde edilm...

 
 
 

Üreme fizyolojisi nedir ne demek

Üreme fizyolojisi nedir Üreme fizyolojisi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Üremeyle ilgili olayları inceleyen fizyolojinin alt bilim dalı, reprodüktif fizyoloji. Fizyoloji : Canlıların hücre, doku ve or...

Üreme hızı nedir ne demek

Üreme hızı nedir Üreme hızı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kadın çoğanın yıllık ya da her kuşakta kendini yenileme hızı. Ürem : Faiz, getiri Üreme : Üremek işi. Canlıların cinsel hücrelerinin birleş...

Üreme izolasyonu nedir ne demek

Üreme izolasyonu nedir Üreme izolasyonu; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Coğrafik izolâsyonun etkisinde kalan populasyonlara ait bireylerin kalıtsal yapısını tümüyle kapsamayan, ancak üreme davranışında, üreme p...

Üreme organı nedir ne demek

Üreme organı nedir Üreme organı; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Üreme sistemini meydana getiren ovaryum, testis, uterus gibi organların her biri. Reprodüksiyon organı. Zooloji'deki anlamı: [bkz...

Üreme örgeni kösnüllüğü nedir ne demek

Üreme örgeni kösnüllüğü nedir Üreme örgeni kösnüllüğü; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Cinsel örgenin uyarılmasıyle sağlanan cinsel coşkular. (Bu kavram belirli beden bölgelerinin uyarıcı gücünü belirtmek için kullan...

Üreme polipi nedir ne demek

Üreme polipi nedir Üreme polipi; Zooloji alanında kullanılan bir terimdir. Zooloji'deki anlamı: Knidli hayvanların meydana getirdikleri kolonilerde, üreme görevini üzerine almış olan koloni bireyi. Poli : Çok, fazla. Bütün alt birimleri sit...

Üreme sezonuna giriş çıkış nedir ne demek

Üreme sezonuna giriş çıkış nedir Üreme sezonuna giriş çıkış; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kısrak ve aygırda cinsel aktivite değişimleri. Üreme mevsimine girme ve çıkmada görülen fizyolojik değişimlerin tümü. ...

Üreme sistemi nedir ne demek

Üreme sistemi nedir Üreme sistemi; Biyoloji, Veteriner, Zooloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Organizmada üreme görevi ile bir araya gelmiş organlar topluluğu. Reprodüksiyon sistemi. Veterinerlikte sözlük anlamı:...

Üreme büyüklüğü nedir ne demek

Üreme büyüklüğü nedir Üreme büyüklüğü; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Bir populasyondaki bir döl sırasında çoğalmaya giren birey sayısı. Büyü : Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanları...

Üreme dönemi nedir ne demek

Üreme dönemi nedir Teknik terim anlamı: Yumurtlamanın olduğu belirli zaman aralığı, yumurtlama dönemi. Döne : Karşı ziyarette bulunma. Defa, kere. Minder güreşlerinde her üçer dakikalık süre. Aynı amaçla belirli bir yer ve zamanda düzenlenen...

Üreme göçü nedir ne demek

Üreme göçü nedir Teknik terim anlamı: Çoğalmak amacıyla, yumurtlamaya uygun alanlara gitme*, yumurtlama göçü. Göçü : Toprak kayması Ürem : Faiz, getiri. Üreme : Üremek işi. Canlıların cinsel hücrelerinin birleşmesinden ortaya çıkan tohumla...

Üreme hücreleri nedir ne demek

Üreme hücreleri nedir Üreme hücreleri; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Üreme organlarında meydana getirilen eşey hücreleri (yumurta ve sperm). Hücre : İnce bir zar içindeki protoplazma ve çekirdekten oluşmuş, b...

Üreme kanalı nedir ne demek

Üreme kanalı nedir Üreme kanalı; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Üreme organlarının dışarı uzanan kanallarından her biri. Gonodukt. Teknik terim anlamı: Üreme organlarının dışarı uzanan kanallarından her bi...

Üreme organları nedir ne demek

Üreme organları nedir Üreme organları; bir biyoloji terimidir. Üreme : Üremek işi. Canlıların cinsel hücrelerinin birleşmesinden ortaya çıkan tohumla veya doğrudan doğruya oluşturdukları sporlarla çoğalmaları, tenasül. Ürem : Faiz, getiri. Orga...

Üreme polibi nedir ne demek

Üreme polibi nedir Üreme polibi; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Knidli hayvanların meydana getirdikleri kolonilerde, üreme görevini yüklenmiş koloni bireyi. Teknik terim anlamı: Knidli hayvanların meydana ...

Üreme sezonu nedir ne demek

Üreme sezonu nedir Üreme sezonu; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Aşım mevsimi. Sezon : Mevsim. Belirli bir süre. Genellikle sporda belli bir etkinlik süresi Ürem : Faiz, getiri. Üreme : Üremek işi. ...

Üreme sezonundan mevsimsel anöstrüse geçiş nedir ne demek

Üreme sezonundan mevsimsel anöstrüse geçiş nedir Üreme sezonundan mevsimsel anöstrüse geçiş; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Mevsimsel anöstrüse geçiş. Anöstrüs : Dişi memelilerde yumurtalık etkinliğinin anormal bir biçimde yokl...

Üreme tüberkülleri nedir ne demek

Üreme tüberkülleri nedir Üreme tüberkülleri; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: [bkz: inci organları]. Teknik terim anlamı: İnci organları. Tüberkül : [bkz: topuzcuk]. Tümsekçik biçimindeki küçük ve yuvarlak çıkıntı...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim