Üretim nedir "Üretim" ile ilgili cümle Coğrafya'daki terim anlamı: İnsanın topraktan, doğanın her türlü kaynak ve güçlerinden kendine yararlı ürün...

 
 
 

Üretim artığı nedir ne demek

Üretim artığı nedir Üretim artığı; bir ekonomi terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Bilimsel terim anlamı: Bir malın sataktaki gerekseme ve istem...

Üretim biçimi nedir ne demek

Üretim biçimi nedir Üretim biçimi; bir ekonomi terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Toplumsal üretim ilişkilerinin kendine özgü biçimiyle belirle...

Üretim dışı iş nedir ne demek

Üretim dışı iş nedir Üretim dışı iş; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Emeği üretim ile doğrudan doğruya ilgili olmayan işçi...

Üretim faktörleri nedir ne demek

Üretim faktörleri nedir Üretim faktörleri; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Üretim sürecinde kullanılan emek, sermaye, doğa ...

Üretim gecikmesi nedir ne demek

Üretim gecikmesi nedir Üretim gecikmesi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Üretim sürecinde girdilerin alınması ile sonul ma...

Üretim gücü nedir ne demek

Üretim gücü nedir Üretim gücü; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir makinenin belirli bir süre içindeki yapım gücü. Gücü...

Üretim ilişkileri nedir ne demek

Üretim ilişkileri nedir Üretim ilişkileri; bir ekonomi terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Marksist yaklaşımda, üretim araçlarının mülkiyet biçimi; ...

Üretim karteli nedir ne demek

Üretim karteli nedir Üretim karteli; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Azel piyasasındaki işletmelerin, hukuki varlıkların...

Üretim kooperatifi nedir ne demek

Üretim kooperatifi nedir Üretim kooperatifi; bir hukuk terimidir. Üretim : Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme, istih...

Üretim oranı nedir ne demek

Üretim oranı nedir Üretim oranı; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bir üretken tepkileşimlikte, üretilen yeni çekirdeksel yakıt ...

Üretim reaktörü nedir ne demek

Üretim reaktörü nedir Üretim reaktörü; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Asıl amacı fisil madde üretmek ya da endüstr...

Üretim süreci nedir ne demek

Üretim süreci nedir Üretim süreci; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Aramallarının üretim faktörleri aracılığıyla farklı ...

Üretim tekniği nedir ne demek

Üretim tekniği nedir Üretim tekniği; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Teknolojinin sabit olduğu varsayımı altında, üretim ...

Üretim ve tüketim ortaklığı nedir ne demek

Üretim ve tüketim ortaklığı nedir Üretim ve tüketim ortaklığı; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Çoğunlukla aynı uğraşı içinde bulunanlarc...

Üretim yeri imi nedir ne demek

Üretim yeri imi nedir Teknik terim anlamı: Bir malın, üretildiği yeri göstermek için kullanılan im. İmi : Emi anlamında uyarma edatı Yeri : Yürü. Utanmaz: ...

Üretim yöntemi nedir ne demek

Üretim yöntemi nedir Üretim yöntemi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir ekonomide genellikle bir yıl olmak üzere belli ...

Ces üretim fonksiyonu nedir ne demek

Ces üretim fonksiyonu nedir Ces üretim fonksiyonu; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Üretim teknolojisinin tanımlanmasında kullan...

Esnek üretim sistemi nedir ne demek

Esnek üretim sistemi nedir Esnek üretim sistemi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Birbirine bir malzeme taşıma ağı ile bağlanmı...

Fordist üretim sistemi nedir ne demek

Fordist üretim sistemi nedir Fordist üretim sistemi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Hareketli üretim bantları, özel amaçlı takı...

Üretim anarşisi nedir ne demek

Üretim anarşisi nedir Üretim anarşisi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Marksist yaklaşımda, kapitalistlerin üretimi toplum...

Üretim araçları nedir ne demek

Üretim araçları nedir Üretim araçları; bir ekonomi terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Marksist yaklaşıma göre bir toplumda gereksinmeleri ve serv...

Üretim bandı nedir ne demek

Üretim bandı nedir Üretim : Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme, istihsal, tüketim karşıtı. Fabrika : İşlenmemi...

Üretim birliği nedir ne demek

Üretim birliği nedir Üretim birliği; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Üreticilerin ve yapımcıların mallarını aracılara yer ...

Üretim elemanı nedir ne demek

Üretim elemanı nedir Üretim elemanı; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bir nükleer reaktörde kullanılan, zincirleme tepkime ...

Üretim fonksiyonu nedir ne demek

Üretim fonksiyonu nedir Üretim fonksiyonu; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Çıktı ile girdiler arasındaki teknik ilişkiyi gö...

Üretim gereci nedir ne demek

Üretim gereci nedir Üretim gereci; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yapımlı özdekler varlığında yer alan ilkel nesneler. Ge...

Üretim güçleri nedir ne demek

Üretim güçleri nedir Üretim güçleri; bir ekonomi terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Sosyoloji'deki anlamı: Bir toplumdaki insan öğesi, üretim ar...

Üretim kar payı nedir ne demek

Üretim kar payı nedir Üretim kar payı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Olağan maaş ya da ücretine ek olarak, doğrudan doğru...

Üretim kaynakları nedir ne demek

Üretim kaynakları nedir Üretim kaynakları; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Üretim sürecinde kullanılan girdiler. karşılığı ...

Üretim olanakları eğrisi nedir ne demek

Üretim olanakları eğrisi nedir Üretim olanakları eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir ekonomide belli bir dönemde veri tekn...

Üretim öğeleri nedir ne demek

Üretim öğeleri nedir Üretim öğeleri; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Herhangi bir malın üretimi için gerekli olan toprak, ...

Üretim sözleşme eğrisi nedir ne demek

Üretim sözleşme eğrisi nedir Üretim sözleşme eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Edgeworth kutu diyagramında, girdilerin iki ...

Üretim şirketi nedir ne demek

Üretim şirketi nedir Üretim şirketi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: [bkz: üretici]. Kendiüretir ve kendiüretir grubu dış...

Üretim tümdeğeri nedir ne demek

Üretim tümdeğeri nedir Üretim tümdeğeri; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yapımlı mallar için bu duruma getirildikleri ana ka...

Üretim vergisi nedir ne demek

Üretim vergisi nedir Üretim vergisi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Mal ve hizmetlerin üretimi sırasında alınan vergi. ...

Üretim yönetimi nedir ne demek

Üretim yönetimi nedir Üretim yönetimi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Üretim sürecinin etkin ve dengeli bir biçimde sürdü...

Aşırı üretim bunalımı nedir ne demek

Aşırı üretim bunalımı nedir Aşırı üretim bunalımı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Fazla miktarda mal ve hizmet üretilmesi sonu...

Cobb douglas üretim fonksiyonu nedir ne demek

Cobb douglas üretim fonksiyonu nedir Cobb douglas üretim fonksiyonu; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Üretim teknolojisinin tanımlanmasın...

Feodal üretim biçimi nedir ne demek

Feodal üretim biçimi nedir Feodal üretim biçimi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Marksist yaklaşımda toprak mülkiyetine ve top...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim