Üzgün nedir Üzgün; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Üzgün" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Hasta. Eskimey...

 
 
 

Üzgünlük nedir ne demek

Üzgünlük nedir "Üzgünlük" ile ilgili cümleler Üzgün : Üzülmüş, üzüntü duymuş, mahzun, melul, mükedder. Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle...

Aydınlıkların düzgün yayılmışlık çarpanı nedir ne demek

Aydınlıkların düzgün yayılmışlık çarpanı nedir Teknik terim anlamı: Verilmiş bir yüzeyde en az aydınlığın ortalama aydınlığa oranı. Bazen en az aydınlığın en çok aydınlığa oranı ku...

Ayırtık düzgünlük nedir ne demek

Ayırtık düzgünlük nedir Ayırtık düzgünlük; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Bir X kümesi için XxX çarpım kümesinin kö...

Cantor düzgün süreklilik teoremi nedir ne demek

Cantor düzgün süreklilik teoremi nedir Cantor düzgün süreklilik teoremi; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: "Kapalı [a,b] aralığında s...

Dokurcünü düzgün olmak nedir ne demek

Dokurcünü düzgün olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hali vakti yerinde olmak. Dokur : Gaziantep şehri, Burç nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri Doku : Bir vücud...

Düzgün akış nedir ne demek

Düzgün akış nedir Düzgün akış; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Akışkan içinde her akım, borusu kesitinsin ve akım çizgisi boy...

Düzgün çokgen nedir ne demek

Düzgün çokgen nedir Düzgün çokgen; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Tüm kenarları ve açıları eşit olan çokgen. Ço...

Düzgün duruş nedir ne demek

Düzgün duruş nedir Düzgün duruş; Jimnastik, Aerobik alanlarında kullanılan bir kelimedir. Spor'daki anlamı: Vücudun ve bölümlerinin, kas gücü ile ağırl...

Düzgün eşyapılı nedir ne demek

Düzgün eşyapılı nedir Düzgün eşyapılı; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: İki düzgün uzay arasında düzgünlükleri koru...

Düzgün fonksiyon nedir ne demek

Düzgün fonksiyon nedir Düzgün fonksiyon; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Düzgün gönderim. Daha çok, tanım kümesi M ...

Düzgün geçme çarpanı nedir ne demek

Düzgün geçme çarpanı nedir Teknik terim anlamı: Düzgün geçme yasalarına uyarak geçen ışığın, gelen bütün ışığa oranı. Çarp : Gelişi güzel çizilmiş, eğri Düzgün ...

Düzgün limit nedir ne demek

Düzgün limit nedir Düzgün limit; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Düzgün yakınsak olan bir dizinin limiti. Limi ...

Düzgün sınırlılık nedir ne demek

Düzgün sınırlılık nedir Düzgün sınırlılık; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: F verilen bir X Banach uzayından bir başk...

Düzgün sürekli gönderim nedir ne demek

Düzgün sürekli gönderim nedir Düzgün sürekli gönderim; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: [bkz: düzgün sürekli işlev]. Gönde ...

Düzgün süreklilik nedir ne demek

Düzgün süreklilik nedir Düzgün süreklilik; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Düzgün sürekli olma durumu. Süre : Bir ola...

Düzgün uzay nedir ne demek

Düzgün uzay nedir Düzgün uzay; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Üzerinde bir düzgünlük tanımlı olan küme. Düzgü...

Düzgün yakınsak seri nedir ne demek

Düzgün yakınsak seri nedir Düzgün yakınsak seri; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Kısmi toplamlar dizisi düzgün yakınsak ...

Düzgün yansıma çarpanı nedir ne demek

Düzgün yansıma çarpanı nedir Teknik terim anlamı: Düzgün yansıma yasalarına uyarak yansıyan ışık akısının gelen bütün ışık akısına oranı. Çarp : Gelişi güzel çizi...

Düzgünce nedir ne demek

Düzgünce nedir Düzgünce; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Düzgü : Norm Düzgün : Doğru ve pürüzsüz, muntazam. Fondöten. İyi. Ku...

Üzgün balığı nedir ne demek

Üzgün balığı nedir Üzgün balığı; bir hayvan bilimi terimidir. Biyoloji'deki anlamı: Kemikli balıklar (Teleostei) takımının, üzgün balığıgiller (Calliony...

Üzgün balığıgiller nedir ne demek

Üzgün balığıgiller nedir Üzgün balığıgiller; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Balıklar (Pisces) sınıfının, kemik...

Güç üzgünü nedir ne demek

Güç üzgünü nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Can sıkan, üzüntü veren kişi. Güç : Fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapabilme veya bir etkiye dir...

Ayırtık düzgün yapı nedir ne demek

Ayırtık düzgün yapı nedir Ayırtık düzgün yapı; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: ayırtık düzgünlük]. Ayırt : Fark....

Bağdaşık düzgünlük nedir ne demek

Bağdaşık düzgünlük nedir Bağdaşık düzgünlük; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Bir küme üzerindeki ilingeyi üreten düzg...

Çarpım düzgün uzayı nedir ne demek

Çarpım düzgün uzayı nedir Çarpım düzgün uzayı; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Çarpım düzgünlüğü ile birlikte düzgün uz...

Düzgün nedir Düzgün; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Düzgün" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Kadınların t...

Düzgün altıgen nedir ne demek

Düzgün altıgen nedir Düzgün altıgen; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Kenar uzunlukları birbirine eşit olan altı k...

Düzgün deyim nedir ne demek

Düzgün deyim nedir Düzgün deyim; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kurma kurallarına göre oluşturulan deyim; dizimsel tür d...

Düzgün düzmek nedir ne demek

Düzgün düzmek nedir Teknik terim anlamı: Tertibat almak, hile tertip etmek. Düzgü : Norm Düzgün : Doğru ve pürüzsüz, muntazam. Fondöten. İyi. Kurala uygu...

Düzgün etmek nedir ne demek

Düzgün etmek nedir Teknik terim anlamı: Tedbir almak, tertiplemek. Etme : Etmek işi Düzgü : Norm. Düzgün : Doğru ve pürüzsüz, muntazam. Fondöten. İyi. K...

Düzgün geçme nedir ne demek

Düzgün geçme nedir Teknik terim anlamı: Işığın yayınmasız geçmesi. Düzgü : Norm Düzgün : Doğru ve pürüzsüz, muntazam. Fondöten. İyi. Kurala uygun olarak...

Düzgün koşuşma nedir ne demek

Düzgün koşuşma nedir Düzgün koşuşma; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Söz söylerken sözcükleri yerinde kullanma. Düzgü : No...

Düzgün piramid nedir ne demek

Düzgün piramid nedir Düzgün piramid; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Tabanı düzgün çokgen olan ve yüksekliği taba...

Düzgün söyleyiş nedir ne demek

Düzgün söyleyiş nedir Düzgün söyleyiş; Dil Bilimi, Yazın alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yanlış ve olağandışı olmıyan söyleyiş ...

Düzgün sürekli işlev nedir ne demek

Düzgün sürekli işlev nedir Düzgün sürekli işlev; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Anlamdaş. düzgün sürekli gönderim. İşl...

Düzgün tamdeylm nedir ne demek

Düzgün tamdeylm nedir Düzgün tamdeylm; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tamdeyim. Düzgü : Norm Düzgün : Doğru ve pürüzsüz, mu...

Düzgün uzay ilingesi nedir ne demek

Düzgün uzay ilingesi nedir Düzgün uzay ilingesi; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: kümeler takımı x in temel yöreler dizg...

Düzgün yansıma nedir ne demek

Düzgün yansıma nedir Teknik terim anlamı: Aynalar için geçerli optik yasalara uyan yansıma. Düzgü : Norm Düzgün : Doğru ve pürüzsüz, muntazam. Fondöten. İ...

Düzgün yapı nedir ne demek

Düzgün yapı nedir Düzgün yapı; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: düzgünlük]. Düzgü : Norm Düzgün : Doğru v...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim