Işıklama nedir ne demek

Işıklama nedir Işıklama; sinema, tv alanlarında kullanılan bir terimdir. Yerel Türkçe anlamı: Küçük pencere. Gösteri Sanat terimi olarak anlamı: Sah...

 
 
 

Işıklama durumu nedir ne demek

Işıklama durumu nedir Işıklama durumu; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir oyunun uygulanmasında her ışık değişiminde orta...

Işıklama ışıtacı nedir ne demek

Işıklama ışıtacı nedir Işıklama ışıtacı; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Optik seslendirme dizgesinde du...

Işıklama köprüsü nedir ne demek

Işıklama köprüsü nedir Işıklama köprüsü; Tiyatro alanında kullanılan bir terimdir. Tiyatro'daki anlamı: Işıklamanın yönetildiği ya da düzenlendiği sahne ağ...

Işıklama süresi nedir ne demek

Işıklama süresi nedir Işıklama süresi; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir konunun görüntüsünün tam ve...

Işıklama yarığı nedir ne demek

Işıklama yarığı nedir Işıklama yarığı; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Optik seslendirme dizgesinde, ay...

Aşırı ışıklama nedir ne demek

Aşırı ışıklama nedir Aşırı ışıklama; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Alıcı ya da basım aygıtında, ışı...

Düşük ışıklama nedir ne demek

Düşük ışıklama nedir Düşük ışıklama; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Alıcı ya da basım aygıtında, ışı...

Genel ışıklama nedir ne demek

Genel ışıklama nedir Genel ışıklama; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Aydınlatma bölümlerini birleştiren, sahneyi gölgesiz...

Üstten ışıklama nedir ne demek

Üstten ışıklama nedir Üstten ışıklama; Tiyatro alanında kullanılan bir sözcüktür. Tiyatro'daki anlamı: Sahneyi ve kişileri sahne tarafındaki ışıldaklarla ...

Yandan ışıklama nedir ne demek

Yandan ışıklama nedir Yandan ışıklama; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Sahneye ve oyunculara yanlardan verilen ışık dizges...

Yöresel ışıklama nedir ne demek

Yöresel ışıklama nedir Yöresel ışıklama; Gösteri, Tiyatro alanlarında kullanılan bir kelimedir. Tiyatro'daki anlamı: Yalnızca küçük bir alanı ya da noktayı...

Destek ışıklaması nedir ne demek

Destek ışıklaması nedir Destek ışıklaması; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Asal ışıklamayı destekleyen ışıklama; asal ışıkla...

Sınır ışıklaması nedir ne demek

Sınır ışıklaması nedir Sınır ışıklaması; Tiyatro alanında kullanılan bir terimdir. Tiyatro'daki anlamı: Sahne içinde gerekince aydınlatma sınırını çizen ış...

Aktif bağışıklama nedir ne demek

Aktif bağışıklama nedir Teknik terim anlamı: Organizmaya antijen verilerek antikor oluşturulması suretiyle bağışıklık kazandırma, aktif immünizasyon. Bağı : ...

Fışıklamak nedir ne demek

Fışıklamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Korkup, ürküp kaçmak. Kaçmak : Hızla koşup bir yere saklanmak. Yok olmak. Hızlı koşmak. Kendini göstermemek...

Pasif bağışıklama nedir ne demek

Pasif bağışıklama nedir Teknik terim anlamı: Organizmaya antikor içeren serum verilerek bağışıklık kazandırma, pasif immünizasyon. Bağı : Büyü. Hayvanların a...

Işıklama baş uzmanı nedir ne demek

Işıklama baş uzmanı nedir Işıklama baş uzmanı; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Oyun yorumuna uygun olarak güzelduyusal ve işlev...

Işıklama çizelgesi nedir ne demek

Işıklama çizelgesi nedir Işıklama çizelgesi; Tiyatro alanında kullanılan bir terimdir. Tiyatro'daki anlamı: Oyuncuların hareketlerinin ve konuşmalarının geli...

Işıklama genliği nedir ne demek

Işıklama genliği nedir Işıklama genliği; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir duyarlıkölçümü eğrisinde, d...

Işıklama kertesi nedir ne demek

Işıklama kertesi nedir Işıklama kertesi; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Sahneye verilen ışığın ölçüsü. Sahne için gerekli o...

Işıklama planı nedir ne demek

Işıklama planı nedir Işıklama planı; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir oyunun ışıklamasını saptamak için hazırlanan pla...

Işıklama uzmanı nedir ne demek

Işıklama uzmanı nedir Işıklama uzmanı; Tiyatro alanında kullanılan bir terimdir. Tiyatro'daki anlamı: Tiyatroda ışıklamayı düzenleyen ve denetleyen uzman....

Alttan ışıklama nedir ne demek

Alttan ışıklama nedir Alttan ışıklama; Gösteri, Tiyatro alanlarında kullanılan bir terimdir. Tiyatro'daki anlamı: Yere yakın ışık kaynağından sahneyi aydı...

Dikey ışıklama nedir ne demek

Dikey ışıklama nedir Dikey ışıklama; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Sahneyi ve kişileri sahne içindeki ışıldaklarla yukar...

Elektrikli ışıklama nedir ne demek

Elektrikli ışıklama nedir Elektrikli ışıklama; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında, öncelik...

Geriden ışıklama nedir ne demek

Geriden ışıklama nedir Geriden ışıklama; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Oyuncuları, sahne gerisinden, doksandan yüz seksen...

Yan ışıklama nedir ne demek

Yan ışıklama nedir Yan ışıklama; Tiyatro alanında kullanılan bir sözcüktür. Tiyatro'daki anlamı: Sahnenin içinden, yandan verilen ışık. Işık : Cisimler...

Yedek ışıklama nedir ne demek

Yedek ışıklama nedir Yedek ışıklama; Tiyatro alanında kullanılan bir kelimedir. Tiyatro'daki anlamı: Herhangi bir zor durumda kullanılan yardımcı ve daha...

Çevren ışıklaması nedir ne demek

Çevren ışıklaması nedir Çevren ışıklaması; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Sahneyi derin göstermede kullanılan, çevrenin alt...

Sahne ışıklaması nedir ne demek

Sahne ışıklaması nedir Sahne ışıklaması; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Oyunun anlamını vurgulayacak biçimde sahnede kullan...

Ufuk ışıklaması nedir ne demek

Ufuk ışıklaması nedir Ufuk ışıklaması; Tiyatro alanında kullanılan bir sözcüktür. Tiyatro'daki anlamı: Sahne gerisine verilen her çeşit aydınlık, ışık. Iş...

Bağışıklama nedir ne demek

Bağışıklama nedir Bağışıklama; Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bağışık hale getirme. Veterinerlikte sözlü...

Katışıklama nedir ne demek

Katışıklama nedir Katışıklama; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Açısal devinirlikleri (nicem sayısı) deği...

Pışıklamak nedir ne demek

Pışıklamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Şımartmak : Çocuğu pışıklamanın sonu böyle olur. Pışık : Çocukların beş taş oyununda kullandıkları fındık b...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim