Işınım nedir ne demek

Işınım nedir Işınım; bir fizik terimidir. Fiziksel Kimya alanındaki anlamı: Çekincik ya da eksiciklerin, alt nicem durularına geçmeleriyle ışınlar...

 
 
 

Işınım alıcısı nedir ne demek

Işınım alıcısı nedir Işınım alıcısı; bir gök bilimi terimidir. Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı: Işınıma duyarlı araç ya da organ. İngilizce'de Işı...

Işınım bulucusu nedir ne demek

Işınım bulucusu nedir Işınım bulucusu; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: (radyasyon detektörü) Işınım varlığını dolay...

Işınım direnci nedir ne demek

Işınım direnci nedir Işınım direnci; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bir elektriksel titreşkenin akımmıknatıssal ışınım erkesi y...

Işınım erkesi niceliği nedir ne demek

Işınım erkesi niceliği nedir Teknik terim anlamı: Bir ışınımın ilettiği erke çokluğu, niceliği. Işın : Bir ışık kaynağından çıkarak her yöne yayılıp giden ışık de...

Işınım etkinliği nedir ne demek

Işınım etkinliği nedir Teknik terim anlamı: Yayımlanan ışınım akısının harcanan güce oranı. Işın : Bir ışık kaynağından çıkarak her yöne yayılıp giden ışık ...

Işınım fizikçisi nedir ne demek

Işınım fizikçisi nedir Işınım fizikçisi; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İyonlatırıcı ışınımın kuramsal, deneysel ve ...

Işınım kaynağı nedir ne demek

Işınım kaynağı nedir Işınım kaynağı; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İyonlaştırıcı ışınım yayan veya yayma yeteneğ...

Işınım monitörü nedir ne demek

Işınım monitörü nedir Işınım monitörü; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Işınım ölçme ve uyarıda bulunma işevlerini b...

Işınım salma gücü nedir ne demek

Işınım salma gücü nedir Işınım salma gücü; Astronomi alanında kullanılan bir kelimedir. Astronomi'deki terim anlamı: Işınım yapan bir cismin birim yüzeyinde...

Işınım tutarı nedir ne demek

Işınım tutarı nedir Işınım tutarı; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Işın demetine dik birim yüzeyden geçen toplam erkeyi veren ...

Işınım yoğunluğu nedir ne demek

Işınım yoğunluğu nedir Işınım yoğunluğu; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Birim oylumdaki ışınım erkesi niceli...

Tüm ışınım sıcaklığı nedir ne demek

Tüm ışınım sıcaklığı nedir Teknik terim anlamı: Kara cismin, söz konusu cisimle (bütün) ışıyıcılığının aynı olduğu sıcaklık. Işın : Bir ışık kaynağından çıkarak...

Artık ışınım nedir ne demek

Artık ışınım nedir Artık ışınım; Fizik, Nükleer Enerji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Ak ışık haline giren bir katı özdeğin ışı...

Çoktürel ışınım nedir ne demek

Çoktürel ışınım nedir Çoktürel ışınım; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Değişik sıklıkta ışınımlardan oluşan demet. Çoktürel : Tek...

Görünür ışınım nedir ne demek

Görünür ışınım nedir Görünür ışınım; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Akımmıknatıssal izge içinde kırmızıdan mora değin giden ışı...

İyonlaştırıcı ışınım nedir ne demek

İyonlaştırıcı ışınım nedir İyonlaştırıcı ışınım; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Doğrudan veya dolaylı iyonlaştırıcı par...

Karma ışınım nedir ne demek

Karma ışınım nedir Karma ışınım; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tanecik ve foton gibi farklı türden parçacıkları...

Kızılaltı ışınım nedir ne demek

Kızılaltı ışınım nedir Kızılaltı ışınım; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Sıklıkları, görünen izgenin kırmızı ucunun altına düşen ...

Morüstü ışınım nedir ne demek

Morüstü ışınım nedir Morüstü ışınım; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Görünür ışıkla X-ışnları arasındaki sıklıklara düşen, görün...

Işınım akısı nedir ne demek

Işınım akısı nedir Işınım akısı; bir gök bilimi terimidir. Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı: Birim yüzeyden birim zamanda geçen ışınım. Bilimsel ...

Işınım alanı nedir ne demek

Işınım alanı nedir Işınım alanı; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İçinde ışınım yayılan alan. Alanı : Şeftali, ka...

Işınım basıncı nedir ne demek

Işınım basıncı nedir Işınım basıncı; bir gök bilimi terimidir. Bir fizik terimi olarak tanımı: Akımmıknatıssal ışınıma dik tutulan bir yüzeye etkiyen bası...

Işınım dengesi nedir ne demek

Işınım dengesi nedir Işınım dengesi; bir gök bilimi terimidir. Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı: Bir yüzeye ya da bir oylum parçasına giren ve çıka...

Işınım erkesi nedir ne demek

Işınım erkesi nedir Işınım erkesi; Astronomi, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Astronomi'deki terim anlamı: Işınım halindeki erke. Kimya'da te...

Işınım erkili nedir ne demek

Işınım erkili nedir Işınım erkili; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Olağan haldeki bir öğeciğin bir eksiciğini daha yüksek bir d...

Işınım fiziği nedir ne demek

Işınım fiziği nedir Işınım fiziği; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İyonlaştırıcı ışınımının özelliklerini ve etki...

Işınım hasarı nedir ne demek

Işınım hasarı nedir Işınım hasarı; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir maddenin radyoaktif kirlenmesi sonucu, fiz...

Işınım kimyası nedir ne demek

Işınım kimyası nedir Işınım kimyası; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: X ışınları, y ışınları gibi yüksek erk...

Işınım salımı nedir ne demek

Işınım salımı nedir Işınım salımı; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bir cismin kendi çevresine birim sürede ışıdığı ısıl ışınım ...

Işınım sıcaklığı nedir ne demek

Işınım sıcaklığı nedir Işınım sıcaklığı; Fizik, Astronomi alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: İncelenecek ısıl ışınım kaynağı ile eşdeğer...

Işınım yeğinliği nedir ne demek

Işınım yeğinliği nedir Işınım yeğinliği; Astronomi alanında kullanılan bir kelimedir. Astronomi'deki terim anlamı: Işınım yapan bir kaynağın (yıldızın) bir...

Işınım yüksekısıölçeri nedir ne demek

Işınım yüksekısıölçeri nedir Işınım yüksekısıölçeri; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Işınım temeline dayanarak, yüksek ...

Ak ışınım nedir ne demek

Ak ışınım nedir Ak ışınım; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Mondan kırmızıya değin tüm görünür renklerden sürekli izge veren...

Ayrışık ışınım nedir ne demek

Ayrışık ışınım nedir Ayrışık ışınım; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Aynı türden olup, farklı kinetik enerji taşıy...

Doğal ışınım nedir ne demek

Doğal ışınım nedir Doğal ışınım; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yeryüzü doğal kaynaklarının belli bir noktasınd...

Isıl ışınım nedir ne demek

Isıl ışınım nedir Isıl ışınım; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bir nesnenin ısıtıldığı zaman yaydığı, yalnızca o nesnenin sal...

Karakteristik ışınım nedir ne demek

Karakteristik ışınım nedir Karakteristik ışınım; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Atom elektronlarının yayınladığı kesik ...

Karmaşık ışınım nedir ne demek

Karmaşık ışınım nedir Teknik terim anlamı: Birçok tek-renkli ışınımdan bileşmiş ışınım. Işın : Bir ışık kaynağından çıkarak her yöne yayılıp giden ışık dem...

Kızılötesi ışınım nedir ne demek

Kızılötesi ışınım nedir Kızılötesi ışınım; Astronomi alanında kullanılan bir sözcüktür. Astronomi'deki terim anlamı: Dalgaboyu, kırmızı ışığın dalgaboyundan...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim