Ill nedir English: Ali is lying ill in bed. Turkish: Ali yatakta hasta uzanıyor. English: Ali has never been seriously ill his life. ...

 

Ill affected nedir ne demek

Ill affected nedir Ill : Rahatsız bir şekilde. Zar zor. Bela. Keyifsizce. Garaz. Zarar. Güçlükle. Huzursuzca. Hasta. Fena. Affected : Numaracı. Taklitçi...

Ill assorted couple nedir ne demek

Ill assorted couple nedir Ill : Huzursuzca. Zorla. Bela. Dert. İllet. Zar zor. Hoş olmayan bir biçimde. Keyifsizce. Ucu ucuna. Kötü şey. Assorted : Çeşitli. Mu...

Ill behaved nedir ne demek

Ill behaved nedir Ill : Dert. Acımasızca. Garaz. Hoş olmayan bir biçimde. Kötü biçimde. Bela. Kötülük. Fenalık. Rahatsızlık. Hasta. Behaved : Belirli b...

Ill blood nedir ne demek

Ill blood nedir Ill : Fenalık. Kötülük. Rahatsızlık. Hastalık. Anca. Rahatsız bir şekilde. Huzursuzca. Sorun. Keyifsizce. Garaz. Blood : Asalet. Kan ...

Ill bred nedir Ill : Fena. Rahatsız bir şekilde. Garaz. Hastalık. Zar zor. Dert. Rahatsızlık. Bela. Kötülük. Hoş olmayan bir biçimde. Bred : Besleme...

Ill conditioned nedir ne demek

Ill conditioned nedir Ill : Hoş olmayan bir biçimde. Rahatsız bir şekilde. Zarar. Ucu ucuna. Güçlükle. Kötü. Garaz. Hasta. Anca. Huzursuzca. Conditioned : ...

Ill defined nedir ne demek

Ill defined nedir Ill : Kötü. Kötülük. Anca. Fena. Zorla. Zar zor. Güçlükle. Dert. Sorun. Hasta. Defined : Belirtili. Tanımlı. Açıklama. Tamlanan. Açık...

Ill disposed nedir ne demek

Ill disposed nedir Ill : Kötü. İllet. Hoş olmayan bir biçimde. Fena. Güçlükle. Hastalık. Zarar. Sorun. Zar zor. Dert. Disposed : Eğilimli. Meyilli. Niye...

Ill equipped nedir ne demek

Ill equipped nedir Ill : Hastalık. Rahatsızlık. Kötü. Acımasızca. Rahatsız bir şekilde. Fenalık. Kötülük. Huzursuzca. Güçlükle. Dert. Equipped : Mücehhe...

Ill famed nedir ne demek

Ill famed nedir Ill : Sorun. Garaz. Zarar. Güçlükle. Ucu ucuna. Rahatsızlık. Zorla. İllet. Kötü. Zar zor. Famed : Ün yapmış. Şöhretli. Meşhur. Tanınm...

Ill favored nedir ne demek

Ill favored nedir Ill : Zararlı. Kötü şey. Rahatsızlık. Kötü biçimde. Kötülük. Hasta. Acımasızca. Hastalık. Hoş olmayan bir biçimde. Zorla. Favored : İ...

Ill feeling nedir ne demek

Ill feeling nedir English: Are you still feeling sick? Turkish: Hala kendini hasta hissediyor musun? Ill : Ucu ucuna. Fena. Hasta. Kötü. Rahatsız ...

Ill fortune nedir ne demek

Ill fortune nedir Ill : Acımasızca. Sorun. Bela. Anca. Dert. Fena. Zorla. Keyifsizce. Huzursuzca. Güçlükle. Fortune : Bakı. Kişilerin belirli bir anda ...

Ill gotten nedir ne demek

Ill gotten nedir Ill : Keyifsizce. Huzursuzca. İllet. Bela. Dert. Anca. Hoş olmayan bir biçimde. Rahatsızlık. Zar zor. Fena. Gotten : Etmek. Ele geçir...

Ill gotten gains never prosper nedir ne demek

Ill gotten gains never prosper nedir Ill : Zarar. Hastalık. Hasta. Anca. Zar zor. Zararlı. Kötü. Hoş olmayan bir biçimde. Fenalık. Rahatsız bir şekilde. Gotten : Öldürmek...

Ill health nedir ne demek

Ill health nedir English: Even though he's old, he's still healthy. Turkish: Yaşlı olsa bile o hala sağlıklıdır. English: She resigned on the gro...

Ill humored nedir ne demek

Ill humored nedir Ill : Dert. Ucu ucuna. Kötü şey. Keyifsizce. Fenalık. Rahatsızlık. Zar zor. Bela. Kötü. Garaz. Humored : Memnun etmek. Suyuna gitmek....

Ill humoured nedir ne demek

Ill humoured nedir Ill : Zarar. Güçlükle. Keyifsizce. Anca. Bela. Huzursuzca. Rahatsızlık. Hoş olmayan bir biçimde. Zararlı. Garaz. Humoured : Hoşuna gi...

Ill intentioned nedir ne demek

Ill intentioned nedir Ill : Garaz. Ucu ucuna. Acımasızca. Rahatsız bir şekilde. Kötü. Fenalık. Fena. Bela. Zorla. Hastalık. Intentioned : Niyetli. Ill adap...

Ill adapted nedir ne demek

Ill adapted nedir Ill : Kötü biçimde. Kötü şey. Fenalık. Zararlı. Zorla. Hastalık. Ucu ucuna. Hasta. Garaz. Rahatsızlık. Adapted : Adapte edilen. Uyarl...

Ill advised nedir ne demek

Ill advised nedir Ill : Sorun. Kötü şey. Rahatsızlık. Kötülük. Keyifsizce. Zar zor. Ucu ucuna. Garaz. Hasta. Anca. Advised : Düşünceli. İyice düşünülmü...

Ill assorted nedir ne demek

Ill assorted nedir Ill : Kötülük. Dert. Hasta. Fena. Ucu ucuna. Acımasızca. Anca. Kötü biçimde. Sorun. Zararlı. Assorted : Türlü. Karışık. Muhtelif. Çeş...

Ill at ease nedir ne demek

Ill at ease nedir English: I always felt ill at ease in my father's company. Turkish: Babamın şirketinde her zaman huzursuz hissettim. English: He...

Ill being nedir ne demek

Ill being nedir English: It's still being tested. Turkish: O hala test ediliyor. English: Ali is still being questioned by the police. Turk...

Ill boding nedir ne demek

Ill boding nedir Ill : Kötü biçimde. Keyifsizce. Hastalık. Fenalık. Zorla. Sorun. Zararlı. Huzursuzca. Anca. Kötülük. Boding : Kehanet. Kötüye işaret....

Ill breeding nedir ne demek

Ill breeding nedir Ill : Zorla. Kötülük. Dert. Huzursuzca. Zar zor. Fenalık. Sorun. Hoş olmayan bir biçimde. Hastalık. Bela. Breeding : Aşım. Terbiye. K...

Ill considered nedir ne demek

Ill considered nedir English: The Middle East is still considered a powder keg. Turkish: Orta Doğu hâlâ barut fıçısı olarak kabul ediliyor. Ill : Köt...

Ill deserved nedir ne demek

Ill deserved nedir Ill : İllet. Hastalık. Huzursuzca. Kötü şey. Zar zor. Kötü. Zorla. Keyifsizce. Bela. Kötü biçimde. Deserved : Hakkıyla kazandı. Hak e...

Ill effect nedir ne demek

Ill effect nedir Ill : Zarar. Zar zor. Kötü biçimde. Garaz. Ucu ucuna. Sorun. Hastalık. İllet. Kötülük. Kötü. Effect : Yığın iletişiminde kaynaktan çe...

Ill fame nedir Ill : Zararlı. Kötü biçimde. Bela. İllet. Ucu ucuna. Hoş olmayan bir biçimde. Dert. Hastalık. Zarar. Fena. Fame : Ün. Ad. Şöhret. Söy...

Ill fated nedir ne demek

Ill fated nedir Ill : Dert. Kötü şey. Rahatsız bir şekilde. Sorun. Acımasızca. Güçlükle. Ucu ucuna. Fena. Rahatsızlık. Kötü. Fated : Kaderde olan. Ya...

Ill favoured nedir ne demek

Ill favoured nedir Ill : Zarar. Rahatsızlık. Zorla. Dert. Ucu ucuna. Fenalık. Kötülük. Zararlı. Huzursuzca. İllet. Favoured : Ayrıcalıklı. Özellikli. Av...

Ill fitted nedir ne demek

Ill fitted nedir Ill : Keyifsizce. Dert. Hasta. Hoş olmayan bir biçimde. Fenalık. Hastalık. Sorun. Rahatsız bir şekilde. İllet. Fena. Fitted : Bağlı. ...

Ill founded nedir ne demek

Ill founded nedir Ill : Huzursuzca. Bela. Zorla. Dert. Zarar. Kötü biçimde. Hasta. Fena. Acımasızca. Rahatsız bir şekilde. Founded : Kurulan. Tesis edi...

Ill gotten gains nedir ne demek

Ill gotten gains nedir Ill : Kötülük. Rahatsız bir şekilde. Kötü şey. Fenalık. Zararlı. İllet. Fena. Kötü biçimde. Zar zor. Zarar. Gotten : Yaptırmak. Götür...

Ill grounded nedir ne demek

Ill grounded nedir Ill : Zararlı. Rahatsızlık. Zar zor. Kötü şey. Hoş olmayan bir biçimde. Hasta. Anca. Ucu ucuna. Garaz. Keyifsizce. Grounded : Çakılıp...

Ill humor nedir ne demek

Ill humor nedir Ill : Zarar. Ucu ucuna. Bela. Anca. Rahatsız bir şekilde. Zararlı. Garaz. Kötü. Hasta. Hoş olmayan bir biçimde. Humor : Bkz.humour. H...

Ill humour nedir ne demek

Ill humour nedir Ill : Kötülük. Garaz. Zararlı. Fenalık. Anca. Hasta. Fena. Kötü. Kötü biçimde. Sorun. Humour : Güldürü. Alttan almak. Huy. Gülünçlük....

Ill informed nedir ne demek

Ill informed nedir Ill : Garaz. Kötü biçimde. Hastalık. Kötülük. Rahatsız bir şekilde. Zararlı. İllet. Kötü şey. Huzursuzca. Zar zor. Informed : Aydın. ...

Sosyal Medya'da paylaş