Şekil nedir Şekil; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Şekil" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Dayak. Fotoğraf Resim, fotoğraf Hukuki te...

 
 
 

Şekil birimi nedir ne demek

Şekil birimi nedir Teknik terim anlamı: Dilde tek başına kullanılabilen ve daha küçük parçalara ayrılamayan anlamlı birimler ile tek başına kullanılamay...

Yumurta şekil indeksi nedir ne demek

Yumurta şekil indeksi nedir Yumurta şekil indeksi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yumurtanın genişliğinin uzunluğuna...

Derli şekil nedir ne demek

Derli şekil nedir Derli şekil; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Derilmiye uğramış şekil. Şekil : Biçim. Davranış biç...

Hızlı şekil nedir ne demek

Hızlı şekil nedir Hızlı şekil; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Hızlı gidişte kelimelerin aldığı eksik ve kısa şekil...

Ne şekil nedir ne demek

Ne şekil nedir Teknik terim anlamı: Nasıl. Ne : Türk alfabesinin on yedinci harfinin adı, okunuşu. Hangi. Şaşma veya abartı bildiren bir söz. Her şe...

Şekilci nedir Şekilci; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yerel Türkçe anlamı: Ressam, fotoğrafçı Şekilci olmak : Belli biçiml...

Şekildaş nedir ne demek

Şekildaş nedir Şekil : Biçim. Anlatım biçimi. Bazı matematiksel varlıkların gösterilmesine yarayan resim. Toplumsal bir bütünün kuruluş biçimi. Bir ...

Şekillendirilme nedir ne demek

Şekillendirilme nedir Şekillendirilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Şekil : Biçim. Davranış biçimi, tutum, yol, tarz. Bir kavramı...

Şekillendirme nedir ne demek

Şekillendirme nedir Şekil : Bazı matematiksel varlıkların gösterilmesine yarayan resim. Toplumsal bir bütünün kuruluş biçimi. Biçim. Biçim. Davranış biçi...

Şekilleniş nedir ne demek

Şekilleniş nedir Şekilleniş; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kelimelerin dış görünüşleri bakımından meydana gelmes...

Şekillenmek nedir ne demek

Şekillenmek nedir "Şekillenmek" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Naza çekmek. Şekillenme : Biçimlenme. Şekil : Bir kavramın, düşüncenin, olayın...

Şekilleşmek nedir ne demek

Şekilleşmek nedir Şekilleşme : Biçimlenme Şekil : Biçim. Davranış biçimi, tutum, yol, tarz. Bir kavramın, düşüncenin, olayın veya işin değişik oluş biç...

Şekilperest nedir ne demek

Şekilperest nedir Şekilperest; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça, farsça dillerine dayanır. Şekil : Anlatım biçimi....

Şekilsizlik nedir ne demek

Şekilsizlik nedir Şekilsiz : Biçimi bozuk. Belirli biçimi olmayan. Şekil : Bir kavramın, düşüncenin, olayın veya işin değişik oluş biçimi. Bazı matemat...

Çekimin isimsel şekilleri nedir ne demek

Çekimin isimsel şekilleri nedir Çekimin isimsel şekilleri; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Fiilin çekiminde kişi göstermiyen gitme...

Eş şekiller nedir ne demek

Eş şekiller nedir Eş şekiller; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Bir katı hareketle (ötelemeler ve dönmelerin bi...

Yüzey şekilleri nedir ne demek

Yüzey şekilleri nedir Yüzey şekilleri; bir coğrafya terimidir. Yüzey : Bir cismi uzaydan ayıran dış ve yaygın bölüm, satıh, yüz. Şekil : Bazı matematiksel ...

Şekil bağlamak nedir ne demek

Şekil bağlamak nedir Teknik terim anlamı: Şekil almak. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklinde siyah tanecikler. Bakla yaprağın...

Şekil bilgisi nedir ne demek

Şekil bilgisi nedir Şekil bilgisi; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Bir dildeki kök ve ekleri, bunların birleşme yollarını, eklerin anlam ve gör...

Şekil değiştirme nedir ne demek

Şekil değiştirme nedir Mühendislik mekaniğinde cisimlerin uygulanan kuvvetler şekillerinin [#değişmesi anlamına gelir. Şekil : Bazı matematiksel varlıkların...

Değişken şekil nedir ne demek

Değişken şekil nedir Teknik terim anlamı: Aynı anlam ve görevdeki bir şekil bilgisi biriminin ses yapısı bakımından farklılaşan türü; şekil bilgisinin anl...

Eksikli veya uysal şekil nedir ne demek

Eksikli veya uysal şekil nedir Eksikli veya uysal şekil; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bükünlü dillerde, gövdenin kısa dereces...

Hızsız şekil nedir ne demek

Hızsız şekil nedir Hızsız şekil; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Hızlı şekle karşı olarak, ağır söylendiği için keli...

Uzun şekil nedir ne demek

Uzun şekil nedir Uzun şekil; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Tüm şekil anlamdaşı. Şekil : Biçim. Davranış biçimi, ...

Şekilcilik nedir ne demek

Şekilcilik nedir "Şekilcilik" ile ilgili cümle Şekilci : Biçimci. Bürokrat. Şekil : Toplumsal bir bütünün kuruluş biçimi. Bir konuyu açıklamaya yaraya...

Şekildaşlık nedir ne demek

Şekildaşlık nedir Şekildaşlık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Şekil : Biçim. Davranış biçimi, tutum, yol, tarz. Bir kavramın, d...

Şekillendirilmek nedir ne demek

Şekillendirilmek nedir Şekillendirilme : Biçimlendirilme Şekil : Biçim. Davranış biçimi, tutum, yol, tarz. Bir kavramın, düşüncenin, olayın veya işin değişi...

Şekillendirmek nedir ne demek

Şekillendirmek nedir Şekillendirme : Biçimlendirme. Şekil : Anlatım biçimi. Davranış biçimi, tutum, yol, tarz. Biçim. Biçim. Bir kavramın, düşüncenin, ola...

Şekillenme nedir ne demek

Şekillenme nedir Şekil : Biçim. Bazı matematiksel varlıkların gösterilmesine yarayan resim. Toplumsal bir bütünün kuruluş biçimi. Davranış biçimi, tut...

Şekilleşme nedir ne demek

Şekilleşme nedir Şekilleşme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Şekil : Biçim. Davranış biçimi, tutum, yol, tarz. Bir kavramın, dü...

Şekilli nedir Şekilli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Şekilli" ile ilgili cümle İki şekilli : Birbirinden farklı iki biçi...

Şekilsiz nedir ne demek

Şekilsiz nedir Şekilsiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Şekilsiz" ile ilgili cümleler Jeoloji ve yer bilimleri alanındaki ...

Benzer şekiller nedir ne demek

Benzer şekiller nedir Benzer şekiller; bir matematik terimidir. Benzer : Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz ba...

Değişken şekillik nedir ne demek

Değişken şekillik nedir Teknik terim anlamı: Aynı anlam veya görevdeki bir şekil bilgisi biriminin ses yapısı bakımından çeşitlenmesi. Söz gelişi +lık addan ...

İki şekilli nedir ne demek

İki şekilli nedir İki şekilli; bir kimya terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "İki şekilli" ile ilgili cümle örnekleri Fr...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim