Şekil nedir Şekil; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Şekil" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Dayak. Fotoğraf Resim, fotoğraf Hukuki te...

 
 
 

Şekil birimi nedir ne demek

Şekil birimi nedir Teknik terim anlamı: Dilde tek başına kullanılabilen ve daha küçük parçalara ayrılamayan anlamlı birimler ile tek başına kullanılamay...

Yumurta şekil indeksi nedir ne demek

Yumurta şekil indeksi nedir Yumurta şekil indeksi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yumurtanın genişliğinin uzunluğuna...

Derli şekil nedir ne demek

Derli şekil nedir Derli şekil; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Derilmiye uğramış şekil. Şekil : Biçim. Davranış biç...

Hızlı şekil nedir ne demek

Hızlı şekil nedir Hızlı şekil; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Hızlı gidişte kelimelerin aldığı eksik ve kısa şekil...

Ne şekil nedir ne demek

Ne şekil nedir Teknik terim anlamı: Nasıl. Ne : Türk alfabesinin on yedinci harfinin adı, okunuşu. Hangi. Şaşma veya abartı bildiren bir söz. Her şe...

Şekilci nedir Şekilci; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yerel Türkçe anlamı: Ressam, fotoğrafçı Şekilci olmak : Belli biçiml...

Şekildaş nedir ne demek

Şekildaş nedir Şekil : Biçim. Anlatım biçimi. Bazı matematiksel varlıkların gösterilmesine yarayan resim. Toplumsal bir bütünün kuruluş biçimi. Bir ...

Şekillendirilme nedir ne demek

Şekillendirilme nedir Şekillendirilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Şekil : Biçim. Davranış biçimi, tutum, yol, tarz. Bir kavramı...

Şekillendirme nedir ne demek

Şekillendirme nedir Şekil : Bazı matematiksel varlıkların gösterilmesine yarayan resim. Toplumsal bir bütünün kuruluş biçimi. Biçim. Biçim. Davranış biçi...

Şekilleniş nedir ne demek

Şekilleniş nedir Şekilleniş; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kelimelerin dış görünüşleri bakımından meydana gelmes...

Şekillenmek nedir ne demek

Şekillenmek nedir "Şekillenmek" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Naza çekmek. Şekillenme : Biçimlenme. Şekil : Bir kavramın, düşüncenin, olayın...

Şekilleşmek nedir ne demek

Şekilleşmek nedir Şekilleşme : Biçimlenme Şekil : Biçim. Davranış biçimi, tutum, yol, tarz. Bir kavramın, düşüncenin, olayın veya işin değişik oluş biç...

Şekilperest nedir ne demek

Şekilperest nedir Şekilperest; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça, farsça dillerine dayanır. Şekil : Anlatım biçimi....

Şekilsizlik nedir ne demek

Şekilsizlik nedir Şekilsiz : Biçimi bozuk. Belirli biçimi olmayan. Şekil : Bir kavramın, düşüncenin, olayın veya işin değişik oluş biçimi. Bazı matemat...

Çekimin isimsel şekilleri nedir ne demek

Çekimin isimsel şekilleri nedir Çekimin isimsel şekilleri; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Fiilin çekiminde kişi göstermiyen gitme...

Eş şekiller nedir ne demek

Eş şekiller nedir Eş şekiller; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Bir katı hareketle (ötelemeler ve dönmelerin bi...

Yüzey şekilleri nedir ne demek

Yüzey şekilleri nedir Yüzey şekilleri; bir coğrafya terimidir. Yüzey : Bir cismi uzaydan ayıran dış ve yaygın bölüm, satıh, yüz. Şekil : Bazı matematiksel ...

Şekil bağlamak nedir ne demek

Şekil bağlamak nedir Teknik terim anlamı: Şekil almak. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklinde siyah tanecikler. Bakla yaprağın...

Şekil bilgisi nedir ne demek

Şekil bilgisi nedir Şekil bilgisi; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Bir dildeki kök ve ekleri, bunların birleşme yollarını, eklerin anlam ve gör...

Şekil değiştirme nedir ne demek

Şekil değiştirme nedir Mühendislik mekaniğinde cisimlerin uygulanan kuvvetler neticesinde şekillerinin değişmesi anlamına gelir. Şekil : Bazı matematiksel v...

Değişken şekil nedir ne demek

Değişken şekil nedir Teknik terim anlamı: Aynı anlam ve görevdeki bir şekil bilgisi biriminin ses yapısı bakımından farklılaşan türü; şekil bilgisinin anl...

Eksikli veya uysal şekil nedir ne demek

Eksikli veya uysal şekil nedir Eksikli veya uysal şekil; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bükünlü dillerde, gövdenin kısa dereces...

Hızsız şekil nedir ne demek

Hızsız şekil nedir Hızsız şekil; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Hızlı şekle karşı olarak, ağır söylendiği için keli...

Uzun şekil nedir ne demek

Uzun şekil nedir Uzun şekil; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Tüm şekil anlamdaşı. Şekil : Biçim. Davranış biçimi, ...

Şekilcilik nedir ne demek

Şekilcilik nedir "Şekilcilik" ile ilgili cümle Şekilci : Biçimci. Bürokrat. Şekil : Toplumsal bir bütünün kuruluş biçimi. Bir konuyu açıklamaya yaraya...

Şekildaşlık nedir ne demek

Şekildaşlık nedir Şekildaşlık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Şekil : Biçim. Davranış biçimi, tutum, yol, tarz. Bir kavramın, d...

Şekillendirilmek nedir ne demek

Şekillendirilmek nedir Şekillendirilme : Biçimlendirilme Şekil : Biçim. Davranış biçimi, tutum, yol, tarz. Bir kavramın, düşüncenin, olayın veya işin değişi...

Şekillendirmek nedir ne demek

Şekillendirmek nedir Şekillendirme : Biçimlendirme. Şekil : Anlatım biçimi. Davranış biçimi, tutum, yol, tarz. Biçim. Biçim. Bir kavramın, düşüncenin, ola...

Şekillenme nedir ne demek

Şekillenme nedir Şekil : Biçim. Bazı matematiksel varlıkların gösterilmesine yarayan resim. Toplumsal bir bütünün kuruluş biçimi. Davranış biçimi, tut...

Şekilleşme nedir ne demek

Şekilleşme nedir Şekilleşme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Şekil : Biçim. Davranış biçimi, tutum, yol, tarz. Bir kavramın, dü...

Şekilli nedir Şekilli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Şekilli" ile ilgili cümle İki şekilli : Birbirinden farklı iki biçi...

Şekilsiz nedir ne demek

Şekilsiz nedir Şekilsiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Şekilsiz" ile ilgili cümleler Jeoloji ve yer bilimleri alanındaki ...

Benzer şekiller nedir ne demek

Benzer şekiller nedir Benzer şekiller; bir matematik terimidir. Benzer : Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz ba...

Değişken şekillik nedir ne demek

Değişken şekillik nedir Teknik terim anlamı: Aynı anlam veya görevdeki bir şekil bilgisi biriminin ses yapısı bakımından çeşitlenmesi. Söz gelişi +lık addan ...

İki şekilli nedir ne demek

İki şekilli nedir İki şekilli; bir kimya terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "İki şekilli" ile ilgili cümle örnekleri Fr...

 

Copyright © 2007-2018 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim