Şekil nedir Şekil; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Şekil" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Dayak. Fotoğraf Resim, fotoğraf Hukuki terim anlamı: biçim. ~ noksânı: biçim bozukluğu. Orta Öğretim alanındaki anlamı: Bilimsel t...

 
 
 

Şekil birimi nedir ne demek

Şekil birimi nedir Teknik terim anlamı: Dilde tek başına kullanılabilen ve daha küçük parçalara ayrılamayan anlamlı birimler ile tek başına kullanılamayan görevli en küçük birimler: oyun-cu-luğ-umuz-un baş-ar-ı-sı; gül-üş-me-ler-den; süt, ba...

Şekilci nedir Şekilci; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yerel Türkçe anlamı: Ressam, fotoğrafçı Şekilci olmak : Belli biçimler, kalıplar dışına çıkamamak. Şekil : Bir kavramın, düşüncenin, olayın veya işin değişik...

Şekildaş nedir ne demek

Şekildaş nedir Şekil : Biçim. Anlatım biçimi. Bazı matematiksel varlıkların gösterilmesine yarayan resim. Toplumsal bir bütünün kuruluş biçimi. Bir kavramın, düşüncenin, olayın veya işin değişik oluş biçimi. Bir konuyu açıklamaya yarayan...

Şekillendirilme nedir ne demek

Şekillendirilme nedir Şekillendirilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Şekil : Biçim. Davranış biçimi, tutum, yol, tarz. Bir kavramın, düşüncenin, olayın veya işin değişik oluş biçimi. Toplumsal bir bütünün kuruluş biçimi...

Şekillendirme nedir ne demek

Şekillendirme nedir Şekil : Bazı matematiksel varlıkların gösterilmesine yarayan resim. Toplumsal bir bütünün kuruluş biçimi. Biçim. Biçim. Davranış biçimi, tutum, yol, tarz. Anlatım biçimi. Bir kavramın, düşüncenin, olayın veya işin değişik ...

Şekilleniş nedir ne demek

Şekilleniş nedir Şekilleniş; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kelimelerin dış görünüşleri bakımından meydana gelmesi. Şekilleniş bükünle veya eklenişle olduğuna göre BÜKÜNLÜ (Flexionnelle) ve EKLt (Suffix...

Şekillenmek nedir ne demek

Şekillenmek nedir "Şekillenmek" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Naza çekmek. Şekillenme : Biçimlenme. Şekil : Bir kavramın, düşüncenin, olayın veya işin değişik oluş biçimi. Biçim. Bazı matematiksel varlıkların gösterilmesine yaray...

Şekilleşmek nedir ne demek

Şekilleşmek nedir Şekilleşme : Biçimlenme Şekil : Biçim. Davranış biçimi, tutum, yol, tarz. Bir kavramın, düşüncenin, olayın veya işin değişik oluş biçimi. Toplumsal bir bütünün kuruluş biçimi. Bazı matematiksel varlıkların gösterilmesine y...

Şekil bağlamak nedir ne demek

Şekil bağlamak nedir Teknik terim anlamı: Şekil almak. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklinde siyah tanecikler. Bakla yaprağına benzeyen ve pişirilip yenilen bir bitki. Fasulye. Değirmen çarkını firenleyen ağaç. Su ...

Şekil bilgisi nedir ne demek

Şekil bilgisi nedir Şekil bilgisi; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Bir dildeki kök ve ekleri, bunların birleşme yollarını, eklerin anlam ve görevlerini, dilin türetme ve çekim özelliklerini ve şekille ilgili öteki konuları inceleyen...

Şekil değiştirme nedir ne demek

Şekil değiştirme nedir Mühendislik mekaniğinde cisimlerin uygulanan kuvvetler şekillerinin [#değişmesi anlamına gelir. Şekil : Bazı matematiksel varlıkların gösterilmesine yarayan resim. Biçim. Bir konuyu açıklamaya yarayan resim veya çizim. Anl...

Şekilcilik nedir ne demek

Şekilcilik nedir "Şekilcilik" ile ilgili cümle Şekilci : Biçimci. Bürokrat. Şekil : Toplumsal bir bütünün kuruluş biçimi. Bir konuyu açıklamaya yarayan resim veya çizim. Anlatım biçimi. Biçim. Davranış biçimi, tutum, yol, tarz. Bir kavramı...

Şekildaşlık nedir ne demek

Şekildaşlık nedir Şekildaşlık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Şekil : Biçim. Davranış biçimi, tutum, yol, tarz. Bir kavramın, düşüncenin, olayın veya işin değişik oluş biçimi. Toplumsal bir bütünün kuruluş biçimi. Ba...

Şekillendirilmek nedir ne demek

Şekillendirilmek nedir Şekillendirilme : Biçimlendirilme Şekil : Biçim. Davranış biçimi, tutum, yol, tarz. Bir kavramın, düşüncenin, olayın veya işin değişik oluş biçimi. Toplumsal bir bütünün kuruluş biçimi. Bazı matematiksel varlıkların göster...

Şekillendirmek nedir ne demek

Şekillendirmek nedir Şekillendirme : Biçimlendirme. Şekil : Anlatım biçimi. Davranış biçimi, tutum, yol, tarz. Biçim. Biçim. Bir kavramın, düşüncenin, olayın veya işin değişik oluş biçimi. Bir konuyu açıklamaya yarayan resim veya çizim. Toplum...

Şekillenme nedir ne demek

Şekillenme nedir Şekil : Biçim. Bazı matematiksel varlıkların gösterilmesine yarayan resim. Toplumsal bir bütünün kuruluş biçimi. Davranış biçimi, tutum, yol, tarz. Anlatım biçimi. Bir konuyu açıklamaya yarayan resim veya çizim. Bir kavram...

Şekilleşme nedir ne demek

Şekilleşme nedir Şekilleşme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Şekil : Biçim. Davranış biçimi, tutum, yol, tarz. Bir kavramın, düşüncenin, olayın veya işin değişik oluş biçimi. Toplumsal bir bütünün kuruluş biçimi. Baz...

Şekilli nedir Şekilli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Şekilli" ile ilgili cümle İki şekilli : Birbirinden farklı iki biçimde billurlaşan. Şekil : Bazı matematiksel varlıkların gösterilmesine yarayan resim. Biçi...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim

dart programlama dili