Açık nedir Açık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Açık" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Uzak, ırak: Bu su evden ço...

 
 
 

Açık ağız nedir ne demek

Açık ağız nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Boşboğaz, geveze. Aptal, salak. açık ağız aç kalmaz : “isteklerini uygun bir biçimde söylemesini bilen kims...

Açık aktarım nedir ne demek

Açık aktarım nedir Açık aktarım; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Ödeğin, tecimsel belgitin arkasına ya da alacak aktarım...

Açık alan katsayısı nedir ne demek

Açık alan katsayısı nedir Açık alan katsayısı; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir kentteki açık ve yeşil alanların yüzölçümleri...

Açık alt küme nedir ne demek

Açık alt küme nedir Açık alt küme; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Bir kümenin alt kümesi olan açık küme. Açık :...

Açık araba nedir ne demek

Açık araba nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kamyon. Açık ara : Aradaki farkı çok açarak Arab : Siyah filmin negatif hâli. Açık : Açılmış, kapalı olmaya...

Açık ardışık taslak nedir ne demek

Açık ardışık taslak nedir Açık ardışık taslak; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Örneklem büyüklüğü için bir sınır koymayan ...

Açık arttırma nedir ne demek

Açık arttırma nedir Açık arttırma; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Malın gerçek değeriyle satılmasını sağlamak amacıyla a...

Açık atölye sistemi nedir ne demek

Açık atölye sistemi nedir Açık atölye sistemi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İşe başlamadan önce sendikaya üye olmanın ön ko...

Açık besi nedir ne demek

Açık besi nedir Açık besi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Besi hayvanlarının sevkıyattan önce veya besi ...

Açık bilet nedir ne demek

Açık bilet nedir Bilet : Para ile alınan ve konser, sinema, tiyatro vb. eğlence yerlerine girme, ulaşım araçlarına binme veya bir talih oyununa katılm...

Açık borç belgiti nedir ne demek

Açık borç belgiti nedir Açık borç belgiti; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tümü ya da bir bölümü doldurularak bu durumu ile bo...

Açık borusal kolon nedir ne demek

Açık borusal kolon nedir Açık borusal kolon; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: GLC’de durgun fazın, bir destek maddesi filmi üz...

Açık börek nedir ne demek

Açık börek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ortası açık bırakılarak pişirilen börek. Açık : Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı. Örtüsüz, çıplak. B...

Açık büfe nedir ne demek

Açık büfe nedir "Açık büfe" ile ilgili cümleler Büfe : Toplantılarda yiyecek ve içeceklerin konulduğu masa. Evlerde içine yemek takımlarının konduğu ...

Açık celse nedir ne demek

Açık celse nedir Açık celse; bir hukuk terimidir. Celse : Oturum. Duruşma : Davacı ile davalının yargıç karşısında hazır bulundukları yargılama evresi...

Açık çek nedir ne demek

Açık çek nedir Açık [#çek]; bir ticaret terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Borçlunun alacaklıya sonsuz güven duyduğu durumlarda ödenecek m...

Açık dağıtıcı ışıldak nedir ne demek

Açık dağıtıcı ışıldak nedir Açık dağıtıcı ışıldak; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Merceksiz, içinde birden fazla ampul bulunan ...

Açık davranış nedir ne demek

Açık davranış nedir Açık davranış; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Dıştaki bir gözlemcinin kolayca gözleyebileceği d...

Açık değişme bölgesi nedir ne demek

Açık değişme bölgesi nedir Açık değişme bölgesi; Gümrük alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kendi kökenli mallarıyle ilgili tecim ilişkileri...

Açık açık nedir ne demek

Açık açık nedir Açık açık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Açık açık" ile ilgili cümle Saklamak : Kaybolmaması, görünmemesi i...

Açık ağıl nedir ne demek

Açık ağıl nedir Ağıl : Evcil küçükbaş hayvanların barındığı çit veya duvarla çevrili yer, arkaç. Bazı görüntülerdeki çok ışıklı cisimleri çevreleyen ...

Açık ağızlı nedir ne demek

Açık ağızlı nedir Açık ağızlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır. Yerel Türkçe anlamı: Aptal, salak. Boşboğaz, geveze. Temb...

Açık alan nedir ne demek

Açık alan nedir Bilimsel terim anlamı: İnsanın yaşantısını sürdürdüğü, üzerinde yapı yapılmış kapalı uzamların dışında kalan, ya doğal durumunda bıra...

Açık alan yoğunluğu nedir ne demek

Açık alan yoğunluğu nedir Açık alan yoğunluğu; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yapı yerbölümleri içinde kalan açık alanlarla, ye...

Açık ara nedir ne demek

Açık ara nedir Açık ara; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Açık : Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı. Örtüsüz, çıplak. Bir...

Açık aralık nedir ne demek

Açık aralık nedir Açık aralık; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: a, b e R sayıları verildiğinde kümesi. (a,b), ]...

Açık artırma nedir ne demek

Açık artırma nedir "Açık artırma" ile ilgili cümle İktisat alanındaki kelime anlamı: Bir malın ya da işin daha önceden ilan edilen yer ve zamanda en yük...

Açık atölye nedir ne demek

Açık atölye nedir Açık atölye; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İşlendirmek için sendika üyeliğinin ön koşul olmadığı,...

Açık ayak nedir ne demek

Açık ayak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tulumbacı yürüyüş deyimlerinden. Açık : Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı. Örtüsüz, çıplak. Bir gerek...

Açık bezem nedir ne demek

Açık bezem nedir Açık bezem; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Duvarla çevrilmemiş, yalnız belirli ...

Açık bono nedir ne demek

Açık bono nedir Açık bono; bir ticaret terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Tutarı ve hamili belirtilmeden sadece açığa imza ile düzenlenmiş ...

Açık borçlancılık nedir ne demek

Açık borçlancılık nedir Açık borçlancılık; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Karşılık istemeden, borçlu adına, alacaklıya karşı ...

Açık bölge nedir ne demek

Açık bölge nedir Açık bölge; bir ekonomi terimidir. Gümrük alanında kullanılan anlamı: Gümrük sınırı dışında sayılan, belli ölçü ve çevrede gümrükçe d...

Açık buyrultu nedir ne demek

Açık buyrultu nedir Açık buyrultu; Tarih alanında kullanılan bir kelimedir. Tarih terimi olarak anlamı: Osmanlılarda, kime yazılmış olduğu belirtilmemiş...

Açık bütçe politikası nedir ne demek

Açık bütçe politikası nedir Açık bütçe politikası; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bilinçli olarak bütçe açığı verilmesi politi...

Açık ciro nedir ne demek

Açık ciro nedir Açık ciro; bir ticaret terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Tahsil edecek kişinin adı yazılmadan yalnızca arkası imzalanarak ...

Açık çevrim nedir ne demek

Açık çevrim nedir Açık çevrim; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Üreteç ve iletkenlerden oluşan uçları kapanmamış elektrik çevr...

Açık damlatma yöntemi nedir ne demek

Açık damlatma yöntemi nedir Açık damlatma yöntemi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Solunum anesteziklerinin kavanoz v...

Açık değer nedir ne demek

Açık değer nedir Açık değer; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Açıklanmaları kolayca yapılabilen halkbilim ü...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim