Açısal nedir Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Açısal bölge : Açı ile iç bölgesinin birleşiminden oluşan düzlem parçası. Açısal çap : Ay, Güneş vb. gök cisminin çapını gözlemciden gören açı. Açısal hız : Hareket e...

 
 
 

Açısal çap nedir ne demek

Açısal çap nedir Açısal çap; bir gök bilimi terimidir. Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı: Ay ve güneş gibi gökcisimlerinin gerçek çap uçlarını gözlemciye birleştiren iki doğru arasındaki açı. İngilizce'de Açısal çap ne demek? Açısal ...

Açısal dispersiyon nedir ne demek

Açısal dispersiyon nedir Açısal dispersiyon; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Işının, bir prizma veya optik ağ tarafından yansıtılma veya kırılma açısının dalga boyunun bir fonksiyonu olarak değişiminin ölçüsü. Açıs...

Açısal itki nedir ne demek

Açısal itki nedir Açısal itki; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Bir dizgeye uygulanan döngünün zamana göre tümlevi. Bu nicelik özgür bir kütle için söz konusu ise,onun bir eksen çevresinde dönmesi ile ilgili açısal...

Açısal nicem sayısı nedir ne demek

Açısal nicem sayısı nedir Açısal nicem sayısı; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Bir yörüngecin açısal devinimle ilgili nicem sayısı (örn. hidrojen atomunda). Nicem : Planck katsayısıyla kendi sıksayısın...

Açısal sıklık nedir ne demek

Açısal sıklık nedir Açısal sıklık; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir eksen çevresinde dolanan özdeksel bir nesnenin birim zamandaki dolanım sayısı. Sıklı : Kilitli Açısal : Açı ile ilgili, zaviyevi. Sıklık : Sık o...

Açısal uyumsuzluk nedir ne demek

Açısal uyumsuzluk nedir Açısal uyumsuzluk; Jeoloji alanında kullanılan bir terimdir. Jeoloji'deki terim anlamı: Üstteki katmanlar çökeltilmeden önce, alttaki tabakaların kıvrılmış ve aşınmış olmasıyle oluşmuş uyumsuzluk. Açısal : Açı ile ilgili,...

Açısal yol nedir ne demek

Açısal yol nedir Açısal yol; bir fizik terimidir. Açısal : Açı ile ilgili, zaviyevi. Hareket : Kas ve eklemlerin, belli doğal şartlar içerisinde işlemeleri sonucu vücut bölümlerinde düzenli ve olumlu etkilerle oluşturdukları yer değişimi. ...

Açısal bölge nedir ne demek

Açısal bölge nedir Açısal bölge; bir matematik terimidir. Açısal : Açı ile ilgili, zaviyevi. Bölge : Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye. Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerl...

Açısal büyütme nedir ne demek

Açısal büyütme nedir Açısal büyütme; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bir nesnenin ışıksal bir araçtan bakıldığında görünüm açısının, çıplak gözle bakıldığı zamanki görünüm açısına oranı. Büyüt : Hile Açısal : Açı ile ...

Açısal devinirlik nedir ne demek

Açısal devinirlik nedir Açısal devinirlik; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Dinginlik koluyla açısal hızın çarpımı olarak belirtilen açısal devinim niceliği. Fiziksel anlamı: Dönme eylemsizliği ile aç...

Açısal hız nedir ne demek

Açısal hız nedir Açısal hız; bir fizik terimidir. Fiziksel Kimya alanındaki anlamı: Devinen bir taneciğin, seçilen bir özek noktaya göre birim zamanda taradığı açı. Bir fizik terimi olarak tanımı: Radyan/sn. olarak ölçülen açısal yerdeğişi...

Açısal ivme nedir ne demek

Açısal ivme nedir Açısal ivme; fizik, gök bilimi alanlarında kullanılan bir terimdir. Bir fizik terimi olarak tanımı: Açısal hızın raydan/sn2 ile ölçülen değişim hızı. Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı: Açısal hızın birim zamanda deği...

Açısal sapma nedir ne demek

Açısal sapma nedir Açısal sapma; bir geometri terimidir. Açısal : Açı ile ilgili, zaviyevi. Sapma : Bazı kelimelerin kurallara göre almaları gereken biçimlerden uzaklaşması durumu: Ben-ge > bene yerine bana, sen-ge > sene yerine sana olması ...

Açısal ucaylanım nedir ne demek

Açısal ucaylanım nedir Açısal ucaylanım; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Ucaylanım yönlecinin bir özek çevresinde döndüğü salınım. Ucay : Kıvıl ya da kıvılmıknatıs alan yaratan dingin, devinen yük dağılımı türlerinden ...

Açısal uzaklık nedir ne demek

Açısal uzaklık nedir Açısal uzaklık; bir gök [#terimidir. Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı: İki cismi gözlemciye birleştiren doğrular arasındaki açı. İngilizce'de Açısal uzaklık ne demek? Açısal uzaklık ingilizcesi nedir?: angular separ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim