Ağırlık nedir ne demek

Ağırlık nedir "Ağırlık" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Tabanca. Başlık parası. Bilişim alanındaki terim anlamı: Bir konumsal gösterimde, her bîr basamağın, gerçek sayıya eklenen katkısının değerini belirtmek üzere, o ba...

 
 
 

Ağırlık etmek nedir ne demek

Ağırlık etmek nedir Teknik terim anlamı: Hürmet etmek, izaz, ikramda bulunmak, ağırlamak. Etme : Etmek işi Ağır : Tartıda çok çeken, hafif karşıtı. Değeri çok olan, gösterişli. Dokunaklı, insanın gücüne giden, kırıcı. Yoğun. Sindirimi güç (yi...

Ağırlık işlevi nedir ne demek

Ağırlık işlevi nedir Ağırlık işlevi; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Ağırlıklandırma amacıyla kullanılan eksi olmayan bir işlev. Özellikle karar işlevlerinde kullanılır. İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım Ağ...

Ağırlık noktası nedir ne demek

Ağırlık noktası nedir Ağırlık noktası; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir araştırma ya da gözlem sürecinin temel bilgi konusu ya da bir gözlem dağılımının ortalama eğilimi. Ağır : Tartıda çok çeken, hafif...

Ağırlık rayı nedir ne demek

Ağırlık rayı nedir Ağırlık rayı; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Askıları gerekli yükseklikte tutmaya yarayan karşıtdenge ağırlıklarının yukarı aşağı kayabildiği rayların tümüne verilen ad. Ağır : Tartıda çok...

Ağırlık sınırı nedir ne demek

Ağırlık sınırı nedir Ağırlık sınırı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Ağırlığın ulaşabileceği en üstün sınır. Sını : Ağaçtan yapılmış yayık. “Tuluhdan, sınısıdan yayduh.”. Sini, yemek sofrası Ağır : Tartıda çok ç...

Ağırlık üzerinden alınan gümrük nedir ne demek

Ağırlık üzerinden alınan gümrük nedir Ağırlık üzerinden alınan gümrük; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Ağırlık üzerinden sayışımlanan gümrük vergisi. Gümrü : Küçük çömlek, güveç Üzer : Kaymak, süt, yoğurt yüzü. Ürem, faiz. Değiş ...

Ağırlıkla yükleme nedir ne demek

Ağırlıkla yükleme nedir Ağırlıkla yükleme; Tesisat alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yakıtın ağırlığı nedeniyle kendiliğinden yanma yerine akması (ya da kayması). Ağır : Tartıda çok çeken, hafif karşıtı. Değeri çok olan, gö...

Ağırlıklama katsayısı nedir ne demek

Ağırlıklama katsayısı nedir Ağırlıklama katsayısı; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Ağırlıklandırmayı içeren bir işlemde bir gözleme ağırlık olarak verilen katsayı. Ağırlıklama : [bkz: ağırlık] Katsa : Kürek. Fıçı. ...

Ağırlık bitirmek nedir ne demek

Ağırlık bitirmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Düğünden önce kız ve oğlan tarafı bir araya gelerek, yapılacak işler hakkında konuşmak, anlaşmaya varmak. Ağır : Tartıda çok çeken, hafif karşıtı. Değeri çok olan, gösterişli. Dokunaklı, insanın g...

Ağırlık bulmak nedir ne demek

Ağırlık bulmak nedir Teknik terim anlamı: Hürmet görmek. Ağır : Tartıda çok çeken, hafif karşıtı. Değeri çok olan, gösterişli. Dokunaklı, insanın gücüne giden, kırıcı. Yoğun. Sindirimi güç (yiyecek). Çetin, güç. Çapı, boyutu büyük. Yavaş. Ağır...

Ağırlık ilkesi nedir ne demek

Ağırlık ilkesi nedir Ağırlık ilkesi; Gümrük alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Gümrük bildirmeliğinde, mal ağırlığının vergiye temel alınması. (Bu nitelikteki bildirmeliğe ölçü bildirmeliği de denir). Ağır : Tartıda çok çe...

Ağırlık merkezi nedir ne demek

Ağırlık merkezi nedir Ağırlık bir fizik terimidir. Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı: Bir cismi oluşturan parçacıkları etkileyen çekim kuvvetleri bileşkesinin uygulandığı kuramsal nokta. Cisim ister Yer'de, ister başka bir gezegende olsun...

Ağırlık özeği nedir ne demek

Ağırlık özeği nedir Ağırlık özeği; Fizik, Şehir, Matematik alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir cismin bütün ağırlığının toplandığı varsayılan nokta; cisim bu noktadan desteğe ya da askıya alınırsa dengede kalır. Matema...

Ağırlık sertifikası nedir ne demek

Ağırlık sertifikası nedir Ağırlık sertifikası; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Malın dışalımcıya sevk edildiği sırada, gönderim belgesi, fatura, sigorta sertifikası ve diğer belgelerde belirtilen ağırlıklara uygun ...

Ağırlık titrimetrisi nedir ne demek

Ağırlık titrimetrisi nedir Ağırlık titrimetrisi; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Gravimetrik titrimetri ile eş anlamlı olan bir titrasyon yöntemi. Titrimetri : Bir numunedeki analitin miktarına kimyasal olarak eşdeğe...

Ağırlık yitimi nedir ne demek

Ağırlık yitimi nedir Ağırlık : Terazilerde tartma işi yapılırken bir kefeye konulan nesne. Yük, külfet. Yer çekiminin, bir cismin molekülleri üzerindeki etkisinin oluşturduğu bileşke, gravite. Değerli olma durumu. Değerlendirmelerde herhangi b...

Ağırlıklama nedir ne demek

Ağırlıklama nedir Ağırlıklama; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: [bkz: ağırlık]. Ağır : Tartıda çok çeken, hafif karşıtı. Değeri çok olan, gösterişli. Dokunaklı, insanın gücüne giden, kırıcı. Yoğun. Sindir...

Ağırlıklar nedir ne demek

Ağırlıklar nedir Ağırlıklar; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir sirkte zorlu kişilerin kaldırdıkları çeşitli büyüklükte ve biçimde ağırlıklar. Ağır : Tartıda çok çeken, hafif karşıtı. Değeri çok olan, göst...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim