Aşınma nedir Yerel Türkçe anlamı: Su kovası. Coğrafya'daki terim anlamı: Kimya'daki anlamı: Metal veya alaşımların çevreleriyle tepkimeye girerek ...

 
 
 

Aşınma dönemi nedir ne demek

Aşınma dönemi nedir Aşınma dönemi; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Sulak iklimlerdeki dağlık bir bölgenin, akarsu ...

Aşınma payı ayırcası nedir ne demek

Aşınma payı ayırcası nedir Aşınma payı ayırcası; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir borcun ödeme yoluyla ortadan kaldırılabilme...

Aşınma payı karşılığı nedir ne demek

Aşınma payı karşılığı nedir Aşınma payı karşılığı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Aşınma karşılığı ayrılan ödenek. Aşınma : Aşın...

Aşınma payı sayışımı nedir ne demek

Aşınma payı sayışımı nedir Aşınma payı sayışımı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Aşınmalara ilişkin payların işlendiği sayışım. ...

Aşınma payı yöntemleri nedir ne demek

Aşınma payı yöntemleri nedir Aşınma payı yöntemleri; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Eşyanın özel durumları, yıpranma süreleri ve ...

Aşınma taban düzeyi nedir ne demek

Aşınma taban düzeyi nedir Aşınma taban düzeyi; Jeoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Jeoloji'deki terim anlamı: Akarsuların aşındırma yapabildiği en aşağ...

Artan aşınma payı nedir ne demek

Artan aşınma payı nedir Artan aşınma payı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Her yıl, bir önceki yıla göre artırılarak uygulana...

Değişken aşınma payı nedir ne demek

Değişken aşınma payı nedir Değişken aşınma payı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Her yıl değişik oranda ayrılan aşınma payı. Aşı...

Durağan aşınma payı nedir ne demek

Durağan aşınma payı nedir Durağan aşınma payı; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir değerin, belirli bir süre sonunda öz değerine...

Olağan aşınma payı nedir ne demek

Olağan aşınma payı nedir Olağan aşınma payı; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Durağan bir ya da kuruluşun olağan aşınma sonu değ...

Gerileyici aşınma nedir ne demek

Gerileyici aşınma nedir Gerileyici aşınma; Jeoloji alanında kullanılan bir terimdir. Jeoloji'deki terim anlamı: Akarsuların yataklarını uzatmak için, kaynak...

Aşınmaya bağlı değer nedir ne demek

Aşınmaya bağlı değer nedir Aşınmaya bağlı değer; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Üzerinde aşınma payı uygulanan değer. Aşınma : A...

Aşınmazlık nedir ne demek

Aşınmazlık nedir Aşınmazlık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Aşınmaz : Kolaylıkla yıpranmayan, aşınmayan Aşınma : Aşınmak işi. ...

Gapının menteşeleri aşınmak nedir ne demek

Gapının menteşeleri aşınmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Zarar vermeye başlamak. Gapı : Kapı. Dışarı Ment : Su kanalı, su arkı. Bir oyun ve bu oyundaki sopa. Menteş...

Omuz aşınması nedir ne demek

Omuz aşınması nedir Omuz aşınması; Otomobil alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Lastiğin az şişirilmesi nedeniyle omuzlarda oluşan a...

Toprak aşınması nedir ne demek

Toprak aşınması nedir Toprak aşınması; Coğrafya, Jeoloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Coğrafya'daki terim anlamı: Toprağın, özellikle eğimli yamaç...

Birlikte taşınma nedir ne demek

Birlikte taşınma nedir Birlikte taşınma; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Kuşlardaki post bitlerinin bit sinekleri ile taş...

Etkin taşınma nedir ne demek

Etkin taşınma nedir Etkin taşınma; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hücre zarlarında bazı molekül veya iyonlar...

Gelirli taşınmaz mal nedir ne demek

Gelirli taşınmaz mal nedir Gelirli taşınmaz mal; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kiralanmak yoluyla gelir sağlayan taşınmaz mal. ...

Aşınma dayanımı nedir ne demek

Aşınma dayanımı nedir Teknik terim anlamı: Bir malzemenin sürtünmeye karşı olan dayanıklılığı. Daya : Çocuğa bakan dadı, sütnine, taya Aşınma : Aşınmak işi...

Aşınma direnci nedir ne demek

Aşınma direnci nedir Aşınma direnci; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Aşınma olayına karşı gösterilen dirençlilik...

Aşınma payı nedir ne demek

Aşınma payı nedir Bilimsel terim anlamı: Borcu birden ya da belirli bölüntülerle ödeyerek ortadan kaldırmak için ayrılan pay. Durağan değerlerin aşınma...

Aşınma payı değeri nedir ne demek

Aşınma payı değeri nedir Aşınma payı değeri; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Aşınma payına dayanak olan tümdeğer. Değeri : Kıy...

Aşınma payı oranı nedir ne demek

Aşınma payı oranı nedir Aşınma payı oranı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yasalarca ya da özel düzenlemeler gereğince, aşınm...

Aşınma payı yedeği nedir ne demek

Aşınma payı yedeği nedir Aşınma payı yedeği; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yıpranma, aşınma ve gelecekteki yükümlülüklerin b...

Aşınma sekisi nedir ne demek

Aşınma sekisi nedir Aşınma sekisi; Jeoloji alanında kullanılan bir terimdir. Jeoloji'deki terim anlamı: Koyak tabanının kayalık yerlerinde, akarsuyun ka...

Aşınma uyumsuzluğu nedir ne demek

Aşınma uyumsuzluğu nedir Aşınma uyumsuzluğu; Jeoloji alanında kullanılan bir terimdir. Jeoloji'deki terim anlamı: Üst üste ve birbirine koşut katmanların sır...

Büyük oranlı aşınma payı nedir ne demek

Büyük oranlı aşınma payı nedir Büyük oranlı aşınma payı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Ağır işlerde kullanılması nedeniyle çabuk y...

Dolaylı aşınma payı nedir ne demek

Dolaylı aşınma payı nedir Dolaylı aşınma payı; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Alacaklı sayışımda belirli bir oranla toplanan aş...

Hızlandırılmış aşınma payı nedir ne demek

Hızlandırılmış aşınma payı nedir Hızlandırılmış aşınma payı; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir varlığın durağan yüzdeli aşınma payı y...

Olağanüstü aşınma payı nedir ne demek

Olağanüstü aşınma payı nedir Olağanüstü aşınma payı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yangın, deprem, su basması gibi olaylar sonuc...

Aşınmak nedir ne demek

Aşınmak nedir Yerel Türkçe anlamı: Hayvanlar çiftleşme isteğinde bulunmak. Hazmetmek, sindirmek. Üşenmek. Aşınma : Korozyon. Erozyon. Aşınmak işi. ...

Aşınmaz nedir ne demek

Aşınmaz nedir Aşınmaz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. el öpmekle ağız aşınmaz : “çok önemli bir iş için bir kimseye ricada...

Aşınmaztepe nedir ne demek

Aşınmaztepe nedir Aşınmaztepe; Jeoloji alanında kullanılan bir terimdir. Jeoloji'deki terim anlamı: Bir yontuk yüz üstünde yükselen ve yapısındaki kay...

Kesici ucu aşınması nedir ne demek

Kesici ucu aşınması nedir Kesici ucu aşınması; Otomobil alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kesici uçlarında kıvılcım atlaması nedeniyle u...

Para aşınması nedir ne demek

Para aşınması nedir Para aşınması; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Uzun süre dolaşımda kalması sonucu bir madensel paranı...

Aktif taşınma nedir ne demek

Aktif taşınma nedir Aktif taşınma; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Etkin taşınma. Teknik terim anlamı: Yarı ge...

Daşınmak nedir ne demek

Daşınmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Taşınmak. Taşınmak : Taşıma işi yapılmak. Başka bir yere gitmek, göçmek. Bir yere sık sık gitmek Taşınma : ...

Gaşınmak nedir ne demek

Gaşınmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kaşınmak. Gaşı : Karşı. Karşı (Kuşu) Kaşınmak : Kaşıntısı olmak, kaşıma isteği duymak. Kendi kendini kaşıma...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim