Aşırı nedir Aşırı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Aşırı" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Yaramaz, azgın (çocuk iç...

 
 
 

Aşırı akım nedir ne demek

Aşırı akım nedir Aşırı akım; bir fizik terimidir. Akım : Hava, su vb. akışkan maddelerin veya elektrik yüklerinin belli bir yönde akışı, yer değiştirm...

Aşırı bağlanma nedir ne demek

Aşırı bağlanma nedir Aşırı bağlanma; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir molekülde sigma bağın pi-bağı ile etkileşimi. Ge...

Aşırı bellem nedir ne demek

Aşırı bellem nedir Aşırı bellem; bir ruh bilimi terimidir. Bellem : Bellemek yetisi. Belleme : At vb. hayvanların sırtına, eyerin altına konulan keçe, m...

Aşırı besi nedir ne demek

Aşırı besi nedir Fransızca'da Aşırı besi ne demek?: suralimentation Osmanlıca Aşırı besi ne demek? Aşırı besi Osmanlıca'da ne anlama gelir?: zorlu bes...

Aşırı birikim nedir ne demek

Aşırı birikim nedir Aşırı birikim; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Yatırımlardaki artışın kâr oranlarındaki düşmeye yol...

Aşırı çevrim eğrisi nedir ne demek

Aşırı çevrim eğrisi nedir Aşırı çevrim eğrisi; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Değiştirgesel denklemi olan düzlemsel e...

Aşırı değerlendirilmiş kur politikası nedir ne demek

Aşırı değerlendirilmiş kur politikası nedir Aşırı değerlendirilmiş kur politikası; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Sabit kur sisteminde ulusal ...

Aşırı değişken bölgeler nedir ne demek

Aşırı değişken bölgeler nedir Aşırı değişken bölgeler; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İmmünoglobulin molekülünün V böl...

Aşırı devriklik nedir ne demek

Aşırı devriklik nedir Aşırı devriklik; Yazın alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Tümcedeki devrildiğin yadırganacak kertede olması, bk...

Aşırı doygunluk nedir ne demek

Aşırı doygunluk nedir Aşırı doygunluk; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bir çözeltinin derişiminin veya buhar basıncının o s...

Aşırı doymuş nedir ne demek

Aşırı doymuş nedir Aşırı doymuş; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Aşırı doymuşluk özelliği gösteren. Aşır : Aş...

Aşırı doymuş katı çözelti nedir ne demek

Aşırı doymuş katı çözelti nedir Aşırı doymuş katı çözelti; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Aşırı doymuşluk özelliği göster...

Aşırı doyurma nedir ne demek

Aşırı doyurma nedir Aşırı doyurma; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Aşırı doymuş duruma getirme. Aşır : Aşure. B...

Aşırı duyarlılık nedir ne demek

Aşırı duyarlılık nedir Aşırı duyarlılık; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Anafilaksi. Teknik terim anlamı: Bir an...

Aşırı duyarlılık pnömonitisi nedir ne demek

Aşırı duyarlılık pnömonitisi nedir Aşırı duyarlılık pnömonitisi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Çiftçi akciğeri. Aşır : Aşu...

Aşırı duyu nedir ne demek

Aşırı duyu nedir Aşırı duyu; bir ruh bilimi terimidir. Fransızca'da Aşırı duyu ne demek?: hyperesthêsie, hyperesthésis Organ : Vücudun, belirli bir gö...

Aşırı ederle alma nedir ne demek

Aşırı ederle alma nedir Aşırı ederle alma; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Olağan eder üstünde satın alma ve elde etme. Aşır ...

Aşırı erime nedir ne demek

Aşırı erime nedir Aşırı erime; bir fizik terimidir. Erime : Erimek işi. Nokta : Nöbetçi bulunan yer. Nöbetçi, gözcü, bekçi. Konu, konu ile ilgili öneml...

Aşırı etkin nedir ne demek

Aşırı etkin nedir Aşırı etkin; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Etkin : Hareketli, işleyen, çalışan, faal, aktif, dinamik. Kimya...

Aşırı açındırılmış nedir ne demek

Aşırı açındırılmış nedir Aşırı açındırılmış; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Aşırı açındırmaya uğramış fi...

Aşırı açındırma nedir ne demek

Aşırı açındırma nedir Aşırı açındırma; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Açındırmarcın duyarkat üzerinde...

Aşırı avcılık nedir ne demek

Aşırı avcılık nedir Teknik terim anlamı: Belli bir su kütlesindeki mevcut stoku bozmadan bir sezonda avlanabilecek miktarın üstünde yapılan avcılık, avcı...

Aşırı balık stoklama nedir ne demek

Aşırı balık stoklama nedir Teknik terim anlamı: Su kütlesinin fiziksel, kimyasal ve biyolojik uygunluğunluk kapasitesinin üstünde balıkla stoklama. Aşır : Aşure...

Aşırı benzerlik nedir ne demek

Aşırı benzerlik nedir Teknik terim anlamı: Bir markanın başka bir markaya güçlükle ayrılabilecek denli benzer olması. Aşır : Aşure. Boş ver, önemseme. [bkz...

Aşırı beslenme nedir ne demek

Aşırı beslenme nedir Aşırı beslenme; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Uzun süre gereğinden fazla enerjinin alın...

Aşırı bitiriş nedir ne demek

Aşırı bitiriş nedir Aşırı bitiriş; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Aşırı semirtme. Aşır : Aşure. Boş ver, öne...

Aşırı değerlendirilmiş kur nedir ne demek

Aşırı değerlendirilmiş kur nedir Aşırı değerlendirilmiş kur; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Sabit kur sisteminde ulusal paranın yab...

Aşırı değerlenmiş kur nedir ne demek

Aşırı değerlenmiş kur nedir Aşırı değerlenmiş kur; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki d...

Aşırı demir yükü hastalığı nedir ne demek

Aşırı demir yükü hastalığı nedir Aşırı demir yükü hastalığı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hemokromatozis. Aşır : Aşure. ...

Aşırı doygun çözelti nedir ne demek

Aşırı doygun çözelti nedir Aşırı doygun çözelti; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Çözünenin çözünürlük sınırı üzerinde bulunduğu,...

Aşırı doyma nedir ne demek

Aşırı doyma nedir Aşırı doyma; bir fizik terimidir. Kimya'daki anlamı: Bir sıcaklıkta çözünebileceğinden çok daha fazla miktarda maddenin, özel şartlar...

Aşırı doymuş çözelti nedir ne demek

Aşırı doymuş çözelti nedir Aşırı doymuş çözelti; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Aşırı doymuşluk özelliği gösteren çöz...

Aşırı doymuşluk nedir ne demek

Aşırı doymuşluk nedir Aşırı doymuşluk; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Doymuşluk durumunun gerektirdiğinden çok ç...

Aşırı duyarlık nedir ne demek

Aşırı duyarlık nedir Aşırı duyarlık; bir fizik terimidir. Bilimsel terim anlamı: Herhangi bir duyu örgeniyle ve özellikle dokunma duyusuyle sağlanan her t...

Aşırı duyarlılık anjitisi nedir ne demek

Aşırı duyarlılık anjitisi nedir Aşırı duyarlılık anjitisi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Aşırı duyarlılık vaskulitisi. A...

Aşırı duyarlılık vaskulitisi nedir ne demek

Aşırı duyarlılık vaskulitisi nedir Aşırı duyarlılık vaskulitisi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Çeşitli ilaçlar, mikroorgan...

Aşırı eder nedir ne demek

Aşırı eder nedir Aşırı eder; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Gereğinden daha yüksek eder. Denkserliğe, geleneğe uymayan...

Aşırı enflasyon nedir ne demek

Aşırı enflasyon nedir Aşırı enflasyon; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Paranın değer ve işlevlerini yitirmesine neden ola...

Aşırı eşçarpanlı dağılım nedir ne demek

Aşırı eşçarpanlı dağılım nedir Aşırı eşçarpanlı dağılım; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (Kuramsal istatistik) Sonlu bir evrend...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim