Able nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Abla, büyük kız kardeş. Ablefari : Göz kapağının doğuştan kısmen veya tamamen olmaması, ablefaron Ablefaron : Ablefari. Kız kardeş : Bir kimsenin bayan kardeşi, şvester. Kardeş : Aynı anne babadan...

 
 
 

Able man nedir English: Ali isn't an unreasonable man. Turkish: Ali mantıksız bir adam değil. English: He grew up to be a very reliable man. Turkish: Çok güvenilir bir adam oldu. English: As far as I know, he is a reliable man....

Able seaman nedir ne demek

Able seaman nedir : Ebilen. Elinden gelir. Güçlü. Becerikli. Ehil. Gücü yeten. Hünerli. Kabiliyetli. Muktedir. Yetenekli. Seaman : [#Gemici. Denizci. Gemi adamı. Bir iş sözleşmesine dayanarak gemide çalışan kaptan, subay, tayfa vb. kimseler...

Able to work nedir ne demek

Able to work nedir English: Tom is unable to work this week. Turkish: Tom, bu hafta çalışamaz. English: I was barely able to work. Turkish: Neredeyse çalışamıyordum. English: He said they would never be able to work together. ...

Ablefaron nedir ne demek

Ablefaron nedir Ablefaron; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ablefari. Able : Abla, büyük kız kardeş Ablefari : Göz kapağının doğuştan kısmen veya tamamen olmaması, ablefaron. İngilizce'de Ablefar...

Ablepharia nedir ne demek

Ablepharia nedir : Göz kapağının kısmen olmaması. Göz kapağının doğuştan kısmen veya tamamen olmaması, ablefaron. Ablefaron. Ablefari. Ablepharous : Ablefarus. [#Ablepharus : İnce kertenkele. Ablephary : Ablefari. Göz kapağının doğuştan kı...

Ablepharous nedir ne demek

Ablepharous nedir : Ablefari. Göz kapağının doğuştan kısmen veya tamamen olmaması, ablefaron. Göz kapağının kısmen olmaması. Ablefaron. Ablepharia : Ablefari. Göz kapağının doğuştan kısmen veya tamamen olmaması, ablefaron. Ablefaron. [#Able...

Ablephary nedir ne demek

Ablephary nedir : Göz kapağının doğuştan kısmen veya tamamen olmaması, ablefaron. [#Ablefaron. Ablefari. Ablepharon : Göz kapağının kısmen olmaması. Ablefari. Göz kapağının doğuştan kısmen veya tamamen olmaması, ablefaron. Ablefaron. : Ab...

Ablepsy nedir : Ablepsi. Körlük. Görememe durumu. Ablepharia : Ablefaron. Ablefari. Göz kapağının doğuştan kısmen veya tamamen olmaması, ablefaron. [#Ablepharon : Göz kapağının kısmen olmaması. Ablefaron. Ablefari. Göz kapağının doğuşta...

Able bodied nedir ne demek

Able bodied nedir : Yetenekli. Beceri gerektiren. İstidatlı. Kabiliyetli. Elinden gelir. Muktedir. Güçlü. Ehil. Hünerli. Yapabilen. Bodied : Yapılı. Bedenli. Cüsseli. Vücutlu. [#Able bodied seaman : Usta gemici. Tayfa. Gemici. Able man : Bi...

Able bodied seaman nedir ne demek

Able bodied seaman nedir : Becerikli. İstidatlı. Ehil. Yapabilen. Yetenekli. Hünerli. Muktedir. Elinden gelir. Kabiliyetli. Ebilen. Bodied : Vücutlu. Bedenli. Yapılı. Cüsseli. [#Seaman : Gemi adamı. er. [#Bahriyeli. Gemici. Denizci. Tayfa. Bir iş ...

Able person nedir ne demek

Able person nedir English: Ali is a reliable person. Turkish: Ali güvenilir bir kişi. English: Ali is a remarkable person. Turkish: Ali dikkat çekici bir kişi. English: Ali is a dependable person. Turkish: Ali güvenilir bir k...

Able to nedir English: Ali and Mary are both able to speak French. Turkish: Ali ve Mary her ikisi de Fransızca konuşabilir. English: Ali accomplished what we thought he wouldn't be able to accomplish. Turkish: Ali başaramayaca...

Ablefari nedir Ablefari; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Göz kapağının doğuştan kısmen veya tamamen olmaması, ablefaron. Able : Abla, büyük kız kardeş Göz kapağı : Göz yuvarlarının önünde buluna...

Ableism nedir bodied : Yarayan. Sağlam. Sağ. Güçlü. Yararlı. Vücudu sağlam. Yaraklı. Güçlü kuvvetli. Muhkem bedenli. Askerliğe uygun. Able bodied seaman : Tayfa. Usta gemici. Gemici. man : Bir görevi yerine getirmek yada bir pozisyonu d...

Ablepharon nedir ne demek

Ablepharon nedir : Ablefarus. Ablepharia : Ablefari. Ablefaron. Göz kapağının doğuştan kısmen veya tamamen olmaması, ablefaron. [#Ablepharus : İnce kertenkele. Ablephary : Göz kapağının doğuştan kısmen veya tamamen olmaması, ablefaron. Abl...

Ablepharus nedir ne demek

Ablepharus nedir : Göz kapağının doğuştan kısmen veya tamamen olmaması, ablefaron. Ablefaron. Ablefari. Ablepharon : Ablefari. Göz kapağının kısmen olmaması. Ablefaron. Göz kapağının doğuştan kısmen veya tamamen olmaması, ablefaron. [#Able...

Ablepsia nedir : Ablepsi. Körlük. Ablepharia : Göz kapağının doğuştan kısmen veya tamamen olmaması, ablefaron. Ablefaron. Ablefari. [#Ablepharon : Ablefaron. Göz kapağının doğuştan kısmen veya tamamen olmaması, ablefaron. Ablefari. Göz k...

Abler nedir : Kuşlar (aves) sınıfının, ötücü kuşlar (passeriformes) takımının, öz ötücüler (oscines) üst familyasından, gagaları kuvvetli ve çengelli, kanatları yuvarlak, tüyleri yumuşak, böcek, meyve vb. yiyen, asya ve afrika'da yaşa...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim