Abrupt nedir English: Don't make abrupt moves. Turkish: Ani hareket yapmayın. English: Bill's abrupt manner causes him to be misunderstood. Turkish: Bill'in ani tavrı onun yanlış anlaşılmasına neden oluyor. English: The car c...

 
 
 

Abrupt discharge nedir ne demek

Abrupt discharge nedir : Ani. Sürmek. Ansız. Kaba. Ters. Kesik. Birdenbire oluveren. Tutarsız. Birden bir konudan başka konuya geçen (konuşma tarzı). Pürüzlü. Discharge : Akım. Tahliye. İbra. Taburcu olma. Aklama alacaklının alacak hakkından vaz...

Abrupt halt nedir ne demek

Abrupt halt nedir : Pürüzlü. Ansız. Sarp. Kesik. Birden bir konudan başka konuya geçen (konuşma tarzı). Sürmek. Beklenmedik. Kaba. Birdenbire oluveren. Dik. Halt : Durdurmak. Duraksamak. Tökezlemek. Durmak. Tereddüt etmek. Bocalamak. Aksama...

Abruptio placentae nedir ne demek

Abruptio placentae nedir : Etene. Plasenta. Eş. Abruption : Ayrılma. Abrupsiyon. Aniden kırılma. Ani kopma veya durma meydana gelmesi. [#Ablatio placentae : Plasentanın erken ayrılması. Plasenta dekolmanı....

Abruptly nedir English: The noise abruptly stopped. Turkish: Gürültü aniden durdu. English: The car turned abruptly. Turkish: Araba aniden döndü. English: The taxi abruptly turned left. Turkish: Taksi aniden sola döndü. En...

Abrupt change nedir ne demek

Abrupt change nedir : Ani. Kaba. Baş aşağı. Pürüzlü. Birdenbire oluveren. Birden bir konudan başka konuya geçen (konuşma tarzı). Terbiyesiz. Tutarsız. Ansız. Ters. Change : Çiftlerde başlama atışı yapan oyuncunun bundan sonra karşıdakilerin y...

Abrupt departure nedir ne demek

Abrupt departure nedir : Kesik. Ani. Tutarsız. Ansız. Kaba. Sarp. Birden bir konudan başka konuya geçen (konuşma tarzı). Birdenbire oluveren. Baş aşağı. Terbiyesiz. Departure : Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi. Bir parçanın yavaşlık vey...

Abrupt distribution nedir ne demek

Abrupt distribution nedir : Beklenmedik. Sürmek. Birdenbire oluveren. Pürüzlü. Sarp. Kesik. Ters. Ansız. Dik. Ani. Distribution : Dağılma. Yayılma. Düzenleme. Yapımcılar ile oynatımcılar arasında aracılık yapan, oynatımcılara kiralamak üzere bir fi...

Abrupt slope nedir ne demek

Abrupt slope nedir : Beklenmedik. Ters. Dik. Sürmek. Sarp. Kesik. Birden bir konudan başka konuya geçen (konuşma tarzı). Tutarsız. Ani. Ansız. Slope : Eğimli yer. Meyil. Matematiksel bir eğrinin belirli bir noktasındaki birinci türevinin değ...

Abruption nedir ne demek

Abruption nedir placentae : Plasenta dekolmanı. Abrupt change : Beklenmedik değişim. departure : Ani gidiş. Ani ayrılış. Abrupt discharge : Ani boşalma (gaz veya sıvının). Ani boşaltma. Ani kısa ünlem veya nida (özellikle dua veya kısa di...

Abruptness nedir ne demek

Abruptness nedir change : Beklenmedik değişim. Abrupt departure : Ani ayrılış. Ani gidiş. discharge : Ani boşaltma. Ani boşalma (gaz veya sıvının). Ani kısa ünlem veya nida (özellikle dua veya kısa dini söyleyiş). Abrupt distribution : Kes...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim