Absurd nedir English: I think it's absurd to do so. Turkish: Böyle yapmanın saçma olduğunu düşünüyorum. English: He refused to accept such an absurd proposal. Turkish: Böyle saçma bir teklifi kabul etmeyi reddetti. English: I...

 
 
 

Absurdism nedir ne demek

Absurdism nedir : Absürdist. Absürdizmi savunan. Absürdlük yanlısı. Evrenin anlamsız olduğunu savunan kimse. Evrenin mantıksız ve anlamsız olduğunu düşünen kimse. Absürdizmi savunan kimse. Absurdities : Saçma söz. Mantıksızlık. Gülünçlük....

Absurdities nedir ne demek

Absurdities nedir : Mantıksızlık. Abeslik. Gülünçlük. Bir dilsel deyiş ya da önermenin mantık ilkelerine ya da çıkarım kurallarına aykırılığı. Anlamsızlık. Saçma olma. Saçmalık. Saçma söz. Reduce to absurdity : Anlamsızlaştırmak. Saçmalaştı...

Absurdly nedir English: The price was absurdly high. Turkish: Bedel anlamsız olarak yüksekti. scene : Uygunsuz sahne. Gülünç bölüm. Saçma bir durum. Absürd sahne. Absurd theatre : İnsanın yaşama, doğaya olan uyumsuzluğunu, doğadan k...

Absurds nedir scene : Gülünç bölüm. Saçma bir durum. Absürd sahne. Uygunsuz sahne. Absurd theatre : Absürt tiyatro. İnsanın yaşama, doğaya olan uyumsuzluğunu, doğadan kopmuşluğunu sezdirici bir yolla xx. yüzyıl ortasında yeni bir öz ve ...

Absurd scene nedir ne demek

Absurd scene nedir : Abzürd. Mantıksız. Uyumsuz. Muhal. Anlamsız. Akılsızca. Olanaksız. Gülünç. Saçma. İpe sapa gelmez. Scene : Görünüm. Sahne dekoru. Tablo. Sahne. Rezalet. Mizansen. Bireycil ya da kümecil oyunda birey ya da kümenin günlük ...

Absurd theatre nedir ne demek

Absurd theatre nedir : Absürd. Muhal. Anlamsız. Gülünç. Olanaksız. İpe sapa gelmez. Akılsızca. Abes. Maskaralık. Saçma. Theatre : Sinema (amerikan ingilizcesi). Tümcül tiyatro. Tiyatroyu, bütün sanat dallarıyla uyumlu bir biçimde kaynaştırarak...

Absurdist nedir ne demek

Absurdist nedir : Evrenin mantıksız ve anlamsız olduğu inancına dayalı olan felsefe. Mantıksızlık. Absürdlük. Evrenin anlamsız olduğunu savunan felsefi akım. Saçmalık. Absurdities : Gülünçlük. Mantıksızlık. Abeslik. Saçma olma. Anlamsızlı...

Absurdity nedir ne demek

Absurdity nedir English: Twitter is a good example of absurdity. Turkish: Twitter, saçmalıklara iyi bir örnektir. English: In the sphere of thought, absurdity and perversity remain the masters of the world, and their dominion is susp...

Absurdness nedir ne demek

Absurdness nedir scene : Uygunsuz sahne. Absürd sahne. Saçma bir durum. Gülünç bölüm. Absurd theatre : Absürt tiyatro. İnsanın yaşama, doğaya olan uyumsuzluğunu, doğadan kopmuşluğunu sezdirici bir yolla xx. yüzyıl ortasında yeni bir öz ve ...

Absurdum nedir absurdum : Saçma hale gelinceye kadar. Mantıksızlık noktasına kadar (latince). Method of reductio ad absurdum : Olmayana ergi yöntemi. ad absurdum : Bir vargı ya da bir sonucu, değilleyici bir varsayımın geçersizliğini gös...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim