Academic nedir English: His academic achievements are impressive. Turkish: Onun akademik başarıları etkileyicidir. English: The author states his opinion supporting it with academic research. Turkish: Yazar düşüncesini onu akad...

 
 
 

Academic award nedir ne demek

Academic award nedir : Resmi. Öğretim görevlisi. Kuramsal. Mücerret. Kitabi. Akademik. Üniversite öğretim görevlisi. Soyut. Teorik. Bilimsel. Award : Mahkeme kararı. İhale etmek. Mahkeme kararı ile vermek. Ödül olarak vermek. İki yan arasındak...

Academic career nedir ne demek

Academic career nedir : Akademik. Mücerret. Teorik. Üniversite öğretim görevlisi. Öğretim görevlisi. Kuramsal. Resmi. Soyut. Bilimsel. Kitabi. Career : Hız. Kariyer yapma. Profesyonel. Sürat. Meslek hayatı. Uğraş. Uğraşı. Koşmak. Kariyer. Mesle...

Academic costume nedir ne demek

Academic costume nedir : Bilimsel. Akademik. Üniversite öğretim görevlisi. Teorik. Kuramsal. Kitabi. Resmi. Öğretim görevlisi. Mücerret. Soyut. Costume : Kılık. Sahne elbisesi. Mayo. Kisve. Kostüm. Giysi. Elbise giymek. Elbise. Tiyatroda rolün g...

Academic discussion nedir ne demek

Academic discussion nedir : Akademik. Üniversite öğretim görevlisi. Bilimsel. Kitabi. Teorik. Öğretim görevlisi. Soyut. Resmi. Kuramsal. Mücerret. Discussion : İrdeleme. Görüşme. Bir sorunu çözümlemek ya da bir sonuca varmak üzere girişilen eleştir...

Academic education nedir ne demek

Academic education nedir : Bilimsel. Soyut. Mücerret. Resmi. Kitabi. Teorik. Üniversite öğretim görevlisi. Öğretim görevlisi. Kuramsal. Akademik. Education : İlkellerde çocukların ilerde yapacakları işleri, görevleri, davranış biçimleriyle ilgili ...

Academic freedoms nedir ne demek

Academic freedoms nedir : Teorik. Mücerret. Kitabi. Bilimsel. Soyut. Resmi. Kuramsal. Öğretim görevlisi. Akademik. Üniversite öğretim görevlisi. Freedoms : Açık sözlülük. Bağımsızlık. İrade. Onursal üyelik. İstiklal. Seçme hakkı. Muafiyet. Fahri ...

Academic hours nedir ne demek

Academic hours nedir : Bilimsel. Öğretim görevlisi. Teorik. Kuramsal. Mücerret. Kitabi. Akademik. Soyut. Resmi. Üniversite öğretim görevlisi. Hours : Saatler. Saatte bir doğrula. Mesai saatleri. Saat. [#Academic achievement : Eğitim başarısı. ...

Academic intelligence nedir ne demek

Academic intelligence nedir : Üniversite öğretim görevlisi. Bilimsel. Öğretim görevlisi. Mücerret. Teorik. Resmi. Soyut. Akademik. Kuramsal. Kitabi. Intelligence : Zeka. Akıllılık. Zekilik. Bilgi. Zeka sahibi. Olayları bağımsız olarak düşünebilme, ye...

Academic achievement nedir ne demek

Academic achievement nedir English: His academic achievements are impressive. Turkish: Onun akademik başarıları etkileyicidir. : Akademik. Bilimsel. Teorik. Kitabi. Kuramsal. Üniversite öğretim görevlisi. Mücerret. Soyut. Öğretim görevlisi. Res...

Academic aptitude nedir ne demek

Academic aptitude nedir : Bilimsel. Üniversite öğretim görevlisi. Mücerret. Teorik. Soyut. Kuramsal. Öğretim görevlisi. Resmi. Kitabi. Akademik. Aptitude : Uygunluk. Bir öğrenim ve yetiştirme süreci sonunda bireyin varabileceği gelişme düzeyini b...

Academic background nedir ne demek

Academic background nedir English: She always prides herself on her academic background. Turkish: O, hep akademik geçmişiyle övünür. : Mücerret. Kitabi. Üniversite öğretim görevlisi. Soyut. Akademik. Öğretim görevlisi. Resmi. Teorik. Kuramsal....

Academic circles nedir ne demek

Academic circles nedir : Kuramsal. Kitabi. Üniversite öğretim görevlisi. Teorik. Mücerret. Akademik. Resmi. Öğretim görevlisi. Soyut. Bilimsel. Circles : Etrafını dolaşmak. Çark etmek. Dönmek. Kuşatmak. Edvar. Çevre. Çevrelemek. [#Academic achie...

Academic degree nedir ne demek

Academic degree nedir : Öğretim görevlisi. Soyut. Mücerret. Kitabi. Resmi. Akademik. Teorik. Bilimsel. Kuramsal. Üniversite öğretim görevlisi. Degree : Bilgisayar, eğitim, fizik, ekonomi alanlarında kullanılır. Mertebe. Sıralayıcı bir ölçüm boy...

Academic dress nedir ne demek

Academic dress nedir : Kitabi. Resmi. Öğretim görevlisi. Mücerret. Kuramsal. Soyut. Akademik. Teorik. Üniversite öğretim görevlisi. Bilimsel. Dress : Giysi. Gece elbisesi giymek. Süslemek. Rendelemek. Pansuman yapmak. Pansuman yapmak (yaraya)....

Academic freedom nedir ne demek

Academic freedom nedir : Kuramsal. Resmi. Soyut. Teorik. Kitabi. Bilimsel. Mücerret. Öğretim görevlisi. Akademik. Üniversite öğretim görevlisi. Freedom : Laubalilik. İnsanların doğa ve toplumun nesnel yasalarını bilinçli olarak kullanabilmeleri,...

Academic hour nedir ne demek

Academic hour nedir : Resmi. Üniversite öğretim görevlisi. Kuramsal. Mücerret. Öğretim görevlisi. Kitabi. Akademik. Soyut. Teorik. Bilimsel. Hour : Bir günün yirmi dörtte biri uzunluğundaki zaman aralığı. Saat. Vakit. Zaman. Sögen. [#Academic...

Academic institution nedir ne demek

Academic institution nedir : Kitabi. Resmi. Teorik. Mücerret. Akademik. Öğretim görevlisi. Kuramsal. Soyut. Üniversite öğretim görevlisi. Bilimsel. Institution : Yerleşmiş yasa. Kurma. Enstitü. Tesis etme. Hapishane. Yerleşmiş uygulama. Yerleşmiş ge...

Academic leave nedir ne demek

Academic leave nedir : Soyut. Kitabi. Kuramsal. Bilimsel. Akademik. Resmi. Mücerret. Teorik. Öğretim görevlisi. Üniversite öğretim görevlisi. Leave : Ayrılmak. Vazgeçmek. Bırakmak. İzin. Bakımına bırakmak. Veda. Sorumluluğuna bırakmak. Müsaade...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim