Accent nedir English: I can tell by his accent that he is German. Turkish: Onun aksanından Alman olduğunu söyleyebilirim. English: Ali could tell by Mary's accent that she wasn't a native speaker. Turkish: Ali Mary'nin aksanı...

 
 
 

Accent color nedir ne demek

Accent color nedir : Aksan vermek. Üzerinde durmak. Aksan işareti. Vurgu. Önem. Aksan. Vurgulamak. Şive. Vurgulu okumak. Ağız. Color : Saptırmak. Renk değiştirmek. Kızarmak. Belirli dalga uzunluğundaki elektromıknatıs ışınımın gözün ağkatınd...

Accent mark nedir ne demek

Accent mark nedir : Vurgulamak. Vurgu. Ağız. Üzerinde durmak. Aksan vermek. Aksan işareti. Vurgulu okumak. Önem. Aksan. Şive. Mark : Bir işletmenin yaptığı malları ya da ürettiği ürünleri, başkalarının mallarından ayırmak amacıyla malın ya ...

Accented nedir letter : Vurgulanmış olan harf. Vurgulu harf. Şapkalı harf. Accented syllable : Vurgulu hece. Vurgulanmış olan kelime. accented uppercase : Vurgulu büyük harfleri kullan. Unaccented : Orijinal. Vurgusuz. Aslı gibi. bar : V...

Accented syllable nedir ne demek

Accented syllable nedir : Vurgulu. Aksan verilmiş. Üzerinde durulan. Aksan verilen. Vurgulu okunan. Syllable : Soluk-vurgusu. Hecelemek. Bir nefes hamlesi içinde çıkan, tek bir ses veya ses grubundan oluşan, yalnız başına kelime olabilen veya kel...

Accentless nedir ne demek

Accentless nedir bar : Vurgu çubuğu. Accent char : Vurgu karakteri. color : Diğer renk. Accent intensive : Pekiştirme vurgusu. Söz içinde çoğu zaman vurguyu üzerinde taşıyan hecenin daha şiddetli vurgulanmasıyla, bir maksadın, bir duygunun...

Accentors nedir ne demek

Accentors nedir accentor : Büyük dağ bülbülü. Ötücü kuşlar (passeriformes) takımının, bozboğangiller (prunellidae) familyasından, avrupa ve asya'da çok çıplak olmayan yamaçlarda yaşayan, 18 cm kadar uzunlukta, sırtı ve karnı kül rengi, ya...

Accentual nedir ne demek

Accentual nedir : Aksan veya vurgu ile ilgili olarak. Aksana uygun bir şekilde. Aksana uygun bir biçimde. Accentuate : Vurgulu okumak. [#Vurgulamak. Üzerinde durmak. Önem vermek. Önemle belirtmek. : Üzerinde durulan. Vurgulu okumak. Vurgu...

Accentuate nedir ne demek

Accentuate nedir English: In Esperanto, the second-to-last syllable is accentuated. Turkish: Esperanto'da sondan ikinci hece vurguludur. : Vurgulamak. Üzerinde durulan. Üzerinde durmak. Vurgulanmış. Üzerinde durulmuş. Vurgulu okumak. ...

Accent bar nedir ne demek

Accent bar nedir : Vurgulu okumak. Üzerinde durmak. Aksan işareti. Vurgulamak. Vurgu. Ağız. Aksan vermek. Şive. Aksan. Önem. Bar : Hapsetmek. Bale tutamağı. Kapatmak ya da dışarıda bırakmak. İzin vermeme. Yasaklamak. Sürgülemek. Kalıp. Kıs...

Accent char nedir ne demek

Accent char nedir : Vurgulu okumak. Vurgu. Aksan işareti. Ağız. Aksan. Üzerinde durmak. Önem. Şive. Vurgulamak. Aksan vermek. Char : Dağ göllerinde yaşayan bir tür alabalık. Kömürleşmek. Yakarak kömürleştirmek. Kavurmak. Gündelikçi. Gündeli...

Accent intensive nedir ne demek

Accent intensive nedir : Önem. Şive. Aksan işareti. Aksan vermek. Vurgu. Üzerinde durmak. Aksan. Vurgulamak. Vurgulu okumak. Ağız. Intensive : Pekiştirilmiş kelime. Entansif. Yoğun. İntansif. Pekiştirmeli. Aşırı. Türkçede ad, sıfat ve zarf soylu...

Accent of group nedir ne demek

Accent of group nedir : Aksan işareti. Üzerinde durmak. Ağız. Aksan. Vurgulu okumak. Vurgu. Önem. Vurgulamak. Şive. Aksan vermek. Of : -in. Den. -den övünerek bahsetmek. Nin. Hakkında. -li. -dan. -nın. In. Yüzünden. [#Group : Grup. Türkümleşmek...

Accented letter nedir ne demek

Accented letter nedir : Vurgulu. Aksan verilen. Üzerinde durulan. Vurgulu okunan. Aksan verilmiş. Letter : Basmak. Kitap harfiyle yazmak. Ruhsat. Bir dilin alfabesini oluşturan ve tek başına veya başka ögelerle birlikte o dildeki sesleri yazıda...

Accenting nedir ne demek

Accenting nedir bar : Vurgu çubuğu. Accent char : Vurgu karakteri. color : Diğer renk. Accent intensive : Pekiştirme vurgusu. Söz içinde çoğu zaman vurguyu üzerinde taşıyan hecenin daha şiddetli vurgulanmasıyla, bir maksadın, bir duygunun...

Accentor nedir accentor : dağ bülbülü. Büyük dağbülbülü. Ötücü kuşlar (passeriformes) takımının, bozboğangiller (prunellidae) familyasından, avrupa ve asya'da çok çıplak olmayan yamaçlarda yaşayan, 18 cm kadar uzunlukta, sırtı ve karnı k...

Accents nedir English: Jale thinks that German accents are sexy. Turkish: Jale Alman aksanlarının çekici olduğunu düşünüyor. accents : Tiyatro konuşmasında soru tümcelerini renklendirmede önemli olan vurgu biçimlerinin tümü. Soru v...

Accentually nedir ne demek

Accentually nedir : Önemi belirtilen. Vurgu ile ilgili ve vurgu ile nitelenen. Vurgulu. Vurgulanan. Accentuate : Önemle belirtmek. Vurgulamak. Üzerinde durmak. Önem vermek. Vurgulu okumak. [#Accentuated : Üzerinde durulan. Üzerinde durulmuş...

Accentuated nedir ne demek

Accentuated nedir English: In Esperanto, the second-to-last syllable is accentuated. Turkish: Esperanto'da sondan ikinci hece vurguludur. : Üzerinde durulmayan. Vurgulanmayan. Tonlanmayan. Accentuate : Önemle belirtmek. Vurgulu okumak....

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim