Accept nedir English: Ali accused Mary of not knowing how to love or how to accept someone's love. Turkish: Ali Mary'yi sevmeyi ya da birinin aşkını kabul etmeyi bilmemekle suçladı. English: Ali can't accept that. Turkish: Al...

 
 
 

Accept all nedir ne demek

Accept all nedir English: We accept all major credit cards. Turkish: Bütün kredi kartlarını kabul ediyoruz. English: All Tom wanted was to find a woman who would accept all the love he had to give. Turkish: Tom'un bütün istediği ...

Accept an offer nedir ne demek

Accept an offer nedir : Anlamak. Kabul etmek. Razı olmak. Eyvallah demek. Üstlenmek. Kabullenmek. Normal karşılamak. Katlanmak. Almak. Evet demek. An : Bir. (herhangi) bir. Bir (ünlülerden önce). Sesli harf ile başlayan kelimelerin başında kull...

Accept reject method nedir ne demek

Accept reject method nedir : Katlanmak. Hazmetmek. Kabullenmek. Evet demek. Onaylamak. Razı olmak. Anlamak. Almak. Kabul etmek. Normal karşılamak. Reject : Reddetmek. Iskarta. İstememek. Bir kenara atılan yararsız şey. Atmak. Geri çevirmek. Çıkarmak...

Accept responsibility for nedir ne demek

Accept responsibility for nedir English: I'm willing to accept responsibility for what happened. Turkish: Olanlar için sorumluluk kabul etmeye hazırım. English: I think it's time for me to accept responsibility for that problem. Turkish: Sanırı...

Accept something at its face value nedir ne demek

Accept something at its face value nedir : Kabullenmek. Katlanmak. Onaylamak. Kabul etmek. Evet demek. Üstlenmek. Eyvallah demek. Normal karşılamak. Hazmetmek. Razı olmak. Something : Önemli bir şey. Bir şey. Birşey. Falan. [#At : A. Hatta. De. Ya. Bir zamanı bel...

Accept the fact nedir ne demek

Accept the fact nedir English: I cannot accept the fact that he is dead. Turkish: Onun ölü olduğu gerçeğini kabul edemem. English: Ali is unwilling to accept the fact that he needs help when translating. Turkish: Ali çeviri yaparken y...

Accept the whole hog nedir ne demek

Accept the whole hog nedir : Evet demek. Hazmetmek. Kabul etmek. Anlamak. Eyvallah demek. Almak. Normal karşılamak. Razı olmak. Katlanmak. Üstlenmek. The : Belirli durumlarda isimden önce kullanılır. Belirli veya spesifik bir kimse veya şeyi ifade e...

Accept without reserve nedir ne demek

Accept without reserve nedir : Kabul etmek. Almak. Anlamak. Üstlenmek. Razı olmak. Kabullenmek. Katlanmak. Normal karşılamak. Onaylamak. Eyvallah demek. Without : Dış. -sız. Dışarıda. O olmadan. Dıştan. Olmaksızın. Meksizin. -meksizin. Haricen. Medikç...

Accept a bill nedir ne demek

Accept a bill nedir : Razı olmak. Normal karşılamak. Katlanmak. Kabullenmek. Onaylamak. Anlamak. Eyvallah demek. Hazmetmek. Kabul etmek. Almak. A : Pek iyi. Herhangi bir. Atom ağırlığı. İngiliz alfabesinin birinci harfi. Miktar belirtir. Ampe...

Accept a gift nedir ne demek

Accept a gift nedir : Razı olmak. Normal karşılamak. Eyvallah demek. Hazmetmek. Üstlenmek. Onaylamak. Almak. Anlamak. Evet demek. Kabul etmek. A : Amperin simgesi. Belirli bir tür veya nitelikteki. Pek iyi. La (müzik terimi). Herhangi bir. Ar...

Accept an invitation nedir ne demek

Accept an invitation nedir : Üstlenmek. Normal karşılamak. Hazmetmek. Kabul etmek. Onaylamak. Anlamak. Eyvallah demek. Katlanmak. Evet demek. Almak. An : Anabatik rüzgar. Bir (ünlülerden önce). Bir. (herhangi) bir. Sesli harf ile başlayan kelimeleri...

Accept guarantee nedir ne demek

Accept guarantee nedir : Hazmetmek. Normal karşılamak. Katlanmak. Almak. Eyvallah demek. Onaylamak. Anlamak. Kabullenmek. Üstlenmek. Evet demek. Guarantee : Güvence vermek. Aval. Teminat vermek. Garanti altına almak. Senet vermek. Tecim belgitle...

Accept responsibility nedir ne demek

Accept responsibility nedir English: I'm willing to accept responsibility for what happened. Turkish: Olanlar için sorumluluk kabul etmeye hazırım. English: I think it's time for me to accept responsibility for that problem. Turkish: Sanırı...

Accept revisions nedir ne demek

Accept revisions nedir : Almak. Hazmetmek. Onaylamak. Kabul etmek. Kabullenmek. Razı olmak. Eyvallah demek. Katlanmak. Üstlenmek. Normal karşılamak. Revisions : Gözden geçirme. Tashihat. Düzeltmeler. Düzeltilmiş baskı. Tashih. Revizyon. Düzeltme...

Accept the charges nedir ne demek

Accept the charges nedir : Evet demek. Anlamak. Hazmetmek. Onaylamak. Razı olmak. Eyvallah demek. Üstlenmek. Almak. Katlanmak. Normal karşılamak. The : Belli bir objeyi veya kişiyi veya yeri nitelemek için kullanılır. Belirli veya spesifik bir kim...

Accept the situation nedir ne demek

Accept the situation nedir : Evet demek. Üstlenmek. Kabullenmek. Almak. Eyvallah demek. Anlamak. Kabul etmek. Razı olmak. Normal karşılamak. Katlanmak. The : Belgili tanımlık. Belirli durumlarda isimden önce kullanılır. Belli bir objeyi veya kişiyi ...

Accept with reserve nedir ne demek

Accept with reserve nedir : Anlamak. Eyvallah demek. Razı olmak. Normal karşılamak. Onaylamak. Kabul etmek. Hazmetmek. Katlanmak. Kabullenmek. Almak. With : -e karşın. -la. Sayesinde. Li. İle. Beraber. Canlı. Beraberinde. İle ilgili. İle beraber. [...

Acceptability nedir ne demek

Acceptability nedir of confession : İtirafın kabul edilebilirliği. Adliye mahkemesinde ikrarın güvenirliği. Adliye mahkemesinde ifadenin geçerliliği. Unacceptability : Kabul edilemezlik. Kabul etmeme. Uygun görülmeme. Kabul edilmesi imkansız ...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim