Access nedir English: All students have access to the library. Turkish: Tüm öğrencilerin kütüphaneye erişimi var. English: Ali can't seem to access his data. Turkish: Ali verilerine erişecek gibi görünmüyor. English: About ha...

 
 
 

Access barred nedir ne demek

Access barred nedir : Giriş. Yanaşmak. Bilgisayar sistemine girip bilgi almak izni (bilgisayar). Geçit. Erişmek. Erişim. Yaklaşım. Nüfuz. Bir veri saklama ortamında, veri okuma ya da yazma işlemini gerçekleştirmek üzere, adresi verilen yeri f...

Access category nedir ne demek

Access category nedir : Kullanma hakkı. Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır. Erişim. Giriş. Erişmek. Bir veri saklama ortamında, veri okuma ya da yazma işlemini gerçekleştirmek üzere, adresi verilen yeri fiziksel olarak bulma. Ulaşma. Ya...

Access coding nedir ne demek

Access coding nedir : Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır. Ulaşma. Erişme. Nüfuz. Bir veri saklama ortamında, veri okuma ya da yazma işlemini gerçekleştirmek üzere, adresi verilen yeri fiziksel olarak bulma. Erişim. Yaklaşım. Yol. Meth...

Access control entry nedir ne demek

Access control entry nedir : Bir veri saklama ortamında, veri okuma ya da yazma işlemini gerçekleştirmek üzere, adresi verilen yeri fiziksel olarak bulma. Erişmek. Hastalık nöbeti. Kullanma hakkı. Kullanma. Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır...

Access control list nedir ne demek

Access control list nedir : Erişim. Yol. Bilgisayar sistemine girip bilgi almak izni (bilgisayar). Yaklaşım. Erişmek. Kullanma hakkı. Giriş. Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır. Bir veri saklama ortamında, veri okuma ya da yazma işlemini ger...

Access control methods nedir ne demek

Access control methods nedir : Yanaşmak. Nüfuz. Yol. Giriş. Erişim. Yaklaşım. Erişmek. Methal. Kullanma. Ulaşma. Control : Değişkenlerin belli değerler arasında kalmasını sağlama işlemi. Bir olaylar dizisini, bir süreci ya da bir aracı yöneltme ve düz...

Access denied nedir ne demek

Access denied nedir : Nüfuz. Bir veri saklama ortamında, veri okuma ya da yazma işlemini gerçekleştirmek üzere, adresi verilen yeri fiziksel olarak bulma. Kullanma. Yol. Geçit. Bilgisayar sistemine girip bilgi almak izni (bilgisayar). Kullanm...

Access gallery nedir ne demek

Access gallery nedir : Erişmek. Kullanma hakkı. Bilgisayar sistemine girip bilgi almak izni (bilgisayar). Nüfuz. Ulaşma. Yol. Bir veri saklama ortamında, veri okuma ya da yazma işlemini gerçekleştirmek üzere, adresi verilen yeri fiziksel olara...

Access arm nedir ne demek

Access arm nedir : Hastalık nöbeti. Bilgisayar sistemine girip bilgi almak izni (bilgisayar). Kullanma hakkı. Yol. Nüfuz. Erişim. Bir veri saklama ortamında, veri okuma ya da yazma işlemini gerçekleştirmek üzere, adresi verilen yeri fiziks...

Access authorization nedir ne demek

Access authorization nedir : Geçit. Erişme. Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır. Yaklaşım. Kullanma. Kullanma hakkı. Giriş. Ulaşma. Methal. Hastalık nöbeti. Authorization : Ruhsat. Yetki. Yetki verme. Onama. Yetkilendirme. Tensip. Uygun görme...

Access barriers nedir ne demek

Access barriers nedir : Yanaşmak. Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır. Bilgisayar sistemine girip bilgi almak izni (bilgisayar). Hastalık nöbeti. Nüfuz. Bir veri saklama ortamında, veri okuma ya da yazma işlemini gerçekleştirmek üzere, a...

Access code nedir ne demek

Access code nedir : Bir veri saklama ortamında, veri okuma ya da yazma işlemini gerçekleştirmek üzere, adresi verilen yeri fiziksel olarak bulma. Ulaşma. Nüfuz. Yanaşmak. Yol. Kullanma hakkı. Erişme. Hastalık nöbeti. Methal. Bilgisayar sist...

Access control nedir ne demek

Access control nedir : Methal. Bir veri saklama ortamında, veri okuma ya da yazma işlemini gerçekleştirmek üzere, adresi verilen yeri fiziksel olarak bulma. Nüfuz. Hastalık nöbeti. Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır. Bilgisayar sistemi...

Access control key nedir ne demek

Access control key nedir : Yaklaşım. Nüfuz. Erişmek. Methal. Erişim. Geçit. Bir veri saklama ortamında, veri okuma ya da yazma işlemini gerçekleştirmek üzere, adresi verilen yeri fiziksel olarak bulma. Kullanma hakkı. Yol. Bilgisayar, bilişim alan...

Access control lock nedir ne demek

Access control lock nedir : Yaklaşım. Nüfuz. Yanaşmak. Bir veri saklama ortamında, veri okuma ya da yazma işlemini gerçekleştirmek üzere, adresi verilen yeri fiziksel olarak bulma. Erişme. Kullanma. Hastalık nöbeti. Erişim. Yol. Methal. Control : K...

Access database nedir ne demek

Access database nedir : Ulaşma. Kullanma hakkı. Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır. [#Erişmek. Yanaşmak. Erişim. Bilgisayar sistemine girip bilgi almak izni (bilgisayar). Erişme. Kullanma. Database : Veritabanı. Veri tabanı. Belirli kon...

Access door nedir ne demek

Access door nedir : Yanaşmak. Erişmek. Kullanma hakkı. Ulaşma. Kullanma. Yol. Methal. Erişme. Giriş. Erişim. Door : Bina. Kapak. Karter kapaklarından herhangi biri. [#Kapı. Giriş. Ev. Eşik. Koruyucu kapı. arm : Erişim kolu. Erişme kol. Acce...

Access hatch nedir ne demek

Access hatch nedir : Ulaşma. Giriş. Erişme. Yaklaşım. Kullanma hakkı. Bilgisayar sistemine girip bilgi almak izni (bilgisayar). Erişmek. Hastalık nöbeti. Bir veri saklama ortamında, veri okuma ya da yazma işlemini gerçekleştirmek üzere, adre...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim