Acids nedir English: Acids act on metals. Turkish: Asidler metalleri etkiler. English: Alkalis neutralize acids. Turkish: Alkali asitle...

 
 
 

Aldonic acids nedir ne demek

Aldonic acids nedir : Asit. Lsd. Asitler. Acidic amino acids : Nötr ph’da negatif yüke sahip olan aminoasitler. Asitik aminoasitler. Asidik amino asitler...

Amino acids nedir ne demek

Amino acids nedir : Lsd. Asit. Asitler. Acidic amino acids : Nötr ph’da negatif yüke sahip olan aminoasitler. Asitik aminoasitler. Biyoloji, veterinerl...

Bile acids nedir ne demek

Bile acids nedir : Aksilik. Öd. Huysuzluk. Terslik. Kin. Karaciğer hücreleri tarafından salgılanan, safra kesesinde toplanan ve safra kanalıyla ön bağ...

Dibasic acids nedir ne demek

Dibasic acids nedir : İki bazlı. Dibazik. İki esası olan. İki hidrojen atomlu ve iki tuz oluşturan. Çift bazlı. Acids : Asitler. Asit. Lsd. [#Dibasic aci...

Essential fatty acids nedir ne demek

Essential fatty acids nedir : Başlıca. Temel. Asıl gerekli şey. Esas. Köklü. Esaslı. Asli. Önemli. Asıl. Zorunlu. Fatty : Dobiş. Yağlı yiyecek. Şişko. Yağlı. Yağ...

Fast to acids nedir ne demek

Fast to acids nedir : Oruç tutmak. Yapışmak. Geriye sarmanın hızlı olanı. Hızlı geriye sarma. Sıkı. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Süratli. S...

Glycogenic amino acids nedir ne demek

Glycogenic amino acids nedir : Glikojeneziyle ilgili. Monosakkaritlerden glikojen oluşumu ile ilgili. Glikojene ait veya ilgili. Glikojenik. Glikojene ilişkin. Ac...

Ketoplastic amino acids nedir ne demek

Ketoplastic amino acids nedir : Lsd. Asitler. Asit. Amino acids : Proteinlerin temel bileşenleri. Aminoasitler. Aminli asitler. Amino asitler. Amino asitleri. Orga...

Monoamino dicarboxilic acids nedir ne demek

Monoamino dicarboxilic acids nedir : Asitler. Lsd. Asit. Sözcükler, direkt olarak Monoamino dicarboxilic acids ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlam...

Nonessential amino acids nedir ne demek

Nonessential amino acids nedir : Nonesansiyel. Kıymet-i harbiyesi olmayan. Zaruri veya zorunlu veya çok önemli veya temel olmayan. Gereksiz. Hayati önemi olmayan şe...

Omega 3 fatty acids nedir ne demek

Omega 3 fatty acids nedir : Omega. Yunan alfabesinin son harfi. Georgia eyaletinde şehir. Bir şeyin sonu. Son. Fatty : Yağdan oluşan. Dombili. Şişko. Yağlı. Ya...

Primary bile acids nedir ne demek

Primary bile acids nedir : Temel. Bilgisayar, biyoloji, uzay, kimya alanlarında kullanılır. İlk. Birinci. sentetik olarak sentezlenmiş kısa, tek iplikli nükle...

Semi essential amino acids nedir ne demek

Semi essential amino acids nedir : Yarım. Tır. Tır kamyonu. Yarı. Tek duvarla bitişik müstakil ev. Yarı erekte. Kısmen. Essential : Esans türünden. Asıl. Esaslı. Asli...

Sulfur containing amino acids nedir ne demek

Sulfur containing amino acids nedir : Kükürtlemek. Sülfür. Sarı lahana kelebeği. Bkz.sulphur. Sülfür sarısı. Kükürt. Hayvan vücudunda yağ, karbonhidrat ve enerji metabol...

Toxic amino acids nedir ne demek

Toxic amino acids nedir : Zehirleyici. Kimya, madencilik, veterinerlik alanlarında kullanılır. Ağılı. Zehir. Toksik. Bir canlı ya da cansız özdek üzerinde ağ...

Volatile fatty acids nedir ne demek

Volatile fatty acids nedir : Buharlaşabilen. Gelgeç. Fizik, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Dengesiz. Patlamaya hazır (durum). Buharlaşan. Havai. Ge...

Antacids nedir drug : Antiasit ilaç. Mide mukozasının salgıladığı hidroklorik asidi nötralize ederek mide suyunun asitliğini azaltan ve ağız yolunda...

Peracids nedir : Perasit. Hyperacid : Fazla ekşi. Hiper asit. [#Hyperacidity : Hiperaktif. Asit fazlalığı. Hiperasidite. Aşırı hareketli. Peracetic ...

Acidic amino acids nedir ne demek

Acidic amino acids nedir : Asitsi. Asit oluşturan. Yüksek oranda silika içeren. Büyük miktarda silis içeren. Aside benzeyen. Asidite. Kimya, veterinerlik alan...

Aldaric acids nedir ne demek

Aldaric acids nedir : Asitler. Lsd. Asit. Acidic amino acids : Birden fazla karboksil grubu içeren, nötr ph’da negatif yüke sahip olan amino asitler. Nöt...

Aliphatic amino acids nedir ne demek

Aliphatic amino acids nedir : Alifatik. Acids : Asit. Asitler. Lsd. [#Amino acids : Amino asitleri. Organik bileşikler grubu. Proteinlerin temel bileşenleri. Ami...

Aromatic amino acids nedir ne demek

Aromatic amino acids nedir : Aromatik bileşik. Hoş koku. Hoş kokusu olan. genel olarak benzen ve türevlerini kapsayan, naftalin, antresen gibi doymamış halkalı ...

Cyclopropanoid fat acids nedir ne demek

Cyclopropanoid fat acids nedir : Yağ asitlerinin gliserolle oluşturduğu bileşik. Yağ asitlerinin karışık yapılı alkollerle meydana getirdiği esterler. Katı yağ. Yağ...

Essential amino acids nedir ne demek

Essential amino acids nedir : Esas özellik. Esans türünden. Önemli. Öz. Zorunlu. Başlıca. Ana. Temel. Esaslı. Köklü. Acids : Lsd. Asit. Asitler. [#Semi essential...

Ester fatty acids nedir ne demek

Ester fatty acids nedir : Alaska eyaletinde şehir. Asit ve alkollerden suyun ayrılmasıyla oluşan bileşikler. Ester. Fatty : Semiz. Şişko. Tombul. Yağ tulumu....

Fatty acids nedir ne demek

Fatty acids nedir : Dobiş. Tombul. Dombili. Yağlı. Şişko. Şişman. Yağdan oluşan. Semiz. Yağlı yiyecek. Yağ tulumu. Acids : Lsd. Asitler. Asit. [#Essent...

Glycoplastic amino acids nedir ne demek

Glycoplastic amino acids nedir : Asitler. Asit. Lsd. Amino acids : Organik bileşikler grubu. Amino asitleri. Aminli asitler. Aminoasitler. Amino asitler. Proteinler...

Mono amino mono carboxylic acids nedir ne demek

Mono amino mono carboxylic acids nedir : Mono. Bir. Tek. Carboxylic : Karboksilli. Karboksil grubuna ait (kimya). Karboksil içeren. Karboksilik. [#Acids : Lsd. Asit. Asitle...

Neutral amino acids nedir ne demek

Neutral amino acids nedir : Kıvıl yükü olmayan. ekşit ya da baz olmayan. Tarafsız ülke. Rengi belli olmayan. Yansız. Seçmez yayıcı. Üçlü, dörtlü elektrik kablo...

Nucleic acids nedir ne demek

Nucleic acids nedir : Çekirdek ile ilgili. Nükleik. Acids : Lsd. Asitler. Asit. [#Nucleic acid : Çekirdek ekşiti. Canlılarda göze çekirdeğindeki kalıtım ...

Polyunsaturated fatty acids nedir ne demek

Polyunsaturated fatty acids nedir : Çoklu doymamış. Fatty : Semiz. Şişman. Yağdan oluşan. Yağ tulumu. Dombili. Dobiş. Şişko. Yağlı yiyecek. Tombul. Yağlı. [#Acids : As...

Secundary bile acids nedir ne demek

Secundary bile acids nedir : Karaciğer hücreleri tarafindan salgılanarak safra kesesinde toplanan ve safra kanalı ile onikiparmak bağırsağına geçerek yağların s...

Sugar acids nedir ne demek

Sugar acids nedir : Genel olarak tatlı olan ve suda çözünen monosakkaritler ile disakkaritlere verilen ad. (halk dilinde şeker olarak bilinen özdek, bi...

Sulphonic acids nedir ne demek

Sulphonic acids nedir : Sülfonik. Acids : Lsd. Asit. Asitler. [#Sulphonic acid : Sülfonik asit. Acidic amino acids : Asitik aminoasitler. Aspartik asit ve ...

Uronic acids nedir ne demek

Uronic acids nedir : Asit. Lsd. Asitler. Acidic amino acids : Nötr ph'da negatif yüke sahip olan amino asitler. Birden fazla karboksil grubu içeren, nöt...

Aminoacids nedir ne demek

Aminoacids nedir aminoacids : Prolin, hidroksiprolin, triptofan gibi amino asitler. Heterosiklik amino asitler. Metal aminoacid chelateds : Metal amin...

Heterocyclic aminoacids nedir ne demek

Heterocyclic aminoacids nedir : Değişik halkalı. Kimyanın bu tür bileşimleri inceleyen dalı ile ilgili. (kimya) birden fazla çeşitte atom içeren kimyasal bileşim. ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim