Acrobat nedir English: He is an acrobat. Turkish: O bir akrobat. English: He can do the most amazing acrobatics. Turkish: En şaşırtıcı akrobasi hareketlerini yapabilir. acrobat : At üstünde tehlikeli oyunlar yapan usta cambaz-...

 
 
 

Acrobatic dance nedir ne demek

Acrobatic dance nedir : Akrobatik. Dance : Balo. Danslı toplantı. Eğlence. Müzik tartımına ve hızına uyularak yapılan, güzelduyusal değer taşıyan düzenli ve uyumlu gövde devinimleri. Sıçramak. Dans müziği. Dans etmek. Dans ettirmek. Oynatmak. D...

Acrobatical nedir ne demek

Acrobatical nedir : Akrobatik hareket tarzıyla. Akrobatik bir şekilde. Jimnastiğe ait olarak. Acrobatic clow : Akrobasi hareketlerindeki ustalığını gösterirken seyirciyi güldüren sanatçı. Akrobatik soytarı. [#Acrobatic dance : Çeşitli becer...

Acrobatics nedir ne demek

Acrobatics nedir English: He can do the most amazing acrobatics. Turkish: En şaşırtıcı akrobasi hareketlerini yapabilir. clow : Akrobatik soytarı. Akrobasi hareketlerindeki ustalığını gösterirken seyirciyi güldüren sanatçı. Acrobatic ...

Acrobats nedir acrobat : At akrobatı. At üstünde tehlikeli oyunlar yapan usta cambaz-binici. Acrobat : Önceleri cambaz için kullanılırken, sonradan gövdesel esnekliğe ve gözüpekliğe dayanan bütün beceriler için kullanılmaya başlanmıştır....

Acrobatic nedir ne demek

Acrobatic nedir English: He can do the most amazing acrobatics. Turkish: En şaşırtıcı akrobasi hareketlerini yapabilir. clow : Akrobasi hareketlerindeki ustalığını gösterirken seyirciyi güldüren sanatçı. Akrobatik soytarı. Acrobatic ...

Acrobatic clow nedir ne demek

Acrobatic clow nedir : Akrobatik. Clow : Tuvalet. Savaşçı. [#Acrobatic dance : Çeşitli becerilerin ve cambazlıkların gösterildiği dans. Becerisel dans. Acrobatic flying : Akrobatik uçuş. : Akrobatik. Acrobatically : Akrobatik bir şekilde. Jimn...

Acrobatic flying nedir ne demek

Acrobatic flying nedir : Akrobatik. Flying : Ritmik jimnastik. Uçurma. Payanda. Dalgalanan. Tayyarecilik. Pilotluk. Geçici. Savrulan. Hızla geçen. Havacılık. [#Acrobatic clow : hareketlerindeki ustalığını gösterirken seyirciyi güldüren sanatçı. ...

Acrobatically nedir ne demek

Acrobatically nedir : Akrobatik. Acrobatic clow : Akrobatik soytarı. Akrobasi hareketlerindeki ustalığını gösterirken seyirciyi güldüren sanatçı. [#Acrobatic dance : Becerisel dans. Çeşitli becerilerin ve cambazlıkların gösterildiği dans. Acr...

Acrobatism nedir ne demek

Acrobatism nedir : Akrobatik. Acrobatic clow : Akrobatik soytarı. Akrobasi hareketlerindeki ustalığını gösterirken seyirciyi güldüren sanatçı. [#Acrobatic dance : Becerisel dans. Çeşitli becerilerin ve cambazlıkların gösterildiği dans. Acr...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim