Ad nedir Ad; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Ad" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Anılacak değer, önem: Bir baş soğanın da adı mı olurmuş? Ad, isim Dil bilgisi olarak anlamı: Varlıkları bildiren sözcük: Ev, kedi, Ali, Ayş...

 
 
 

Ad agency nedir ne demek

Ad agency nedir : Bir filmin yönetiminde, yönetmenin tüm işlerde yardımcılığını üstlenen kimse. tv. bir izlencenin hazırlanmasında ve yayınında yönetmenin tüm işlerde yardımcılığını üstenen kimse. Acentenin indirimi. Ms. Duyuru. Bir ekono...

Ad bağlamak nedir ne demek

Ad bağlamak nedir Teknik terim anlamı: Ad olarak almak. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklinde siyah tanecikler. Bakla yaprağına benzeyen ve pişirilip yenilen bir bitki. Fasulye. Değirmen çarkını firenleyen ağaç....

Ad bilimi nedir ne demek

Ad bilimi nedir Ad bilimi; bir dil terimidir. Gramer anlamı: (Almanca Bezeichnungskunde, Onomasiologie; Fr. onomasiologie; İng. onomasiology) Geniş anlamıyla, adları kelime-kavram ilişkileri yönünden inceleyen bilim dalı. Türkçede geniş a...

Ad cümlesi nedir ne demek

Ad cümlesi nedir Ad cümlesi; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Yüklemi çekimli bir fiil değil ad veya ad soylu bir kelime olan ve cevher fiili eklerinin geniş zaman, şimdiki zaman ve geçmiş zaman çekimleri ile yargıya bağlanan cüml...

Ad çekimi nedir ne demek

Ad çekimi nedir Ad çekimi; bir dil bilgisi terimidir. "Ad çekimi" ile ilgili cümle örnekleri Dil bilgisi olarak anlamı: Adlara iyelik eklerinin getirilmesi: Evim (ev-im) , evin (ev-in) , evi (ev-i) , evimiz (ev-im-iz) , eviniz (ev-in-iz) ...

Ad çekme nedir ne demek

Ad çekme nedir "Ad çekme" ile ilgili cümle Güreş terimi olarak anlamı: Güreşçi sayısı ikiden çok olan karşılaşmalarda eşlendirme için yapılmış olan işlem. Bilimsel terim anlamı: Bir küme oluşturan kulüpler adına bir araya gelen kişilerin...

Ad çıkarmak nedir ne demek

Ad çıkarmak nedir Teknik terim anlamı: Ün salmak, şöhret kazanmak. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Ad : Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim, nam. Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşün...

Ad defteri nedir ne demek

Ad defteri nedir Ad defteri; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: Yeniçerilerin ad ve ulufelerinin yazılı bulunduğu defter. Ad : Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan s...

Ad absurdo interpretation nedir ne demek

Ad absurdo interpretation nedir [#Ad] : Yönetmen yardımcısı. Acentenin indirimi. Miladı sene. Reklam. Duyuru. Bir ekonomide belirli bir dönemde iktisadi karar birimleri ve dış ticaret kesimleri tarafından her bir fiyatlar genel düzeyinde satınalınmak ist...

Ad absurdum nedir ne demek

Ad absurdum nedir : Yönetmen yardımcısı. Bir ekonomide belirli bir dönemde iktisadi karar birimleri ve dış ticaret kesimleri tarafından her bir fiyatlar genel düzeyinde satınalınmak istenen çıktı düzeyi. Reklam. Acentenin indirimi. Duyuru. ...

Ad aktarması nedir ne demek

Ad aktarması nedir Ad aktarması; bir edebiyat terimidir. Ad aktarması ya da mecâz-ı mürsel, bir söz sanatı türü. Ad aktarması yapılırken herhangi bir nesne ya da [#anlatılmak istendiğinde doğrudan o nesne ya da varlığı [#söylemek] yerine, o ...

Ad bilimci nedir ne demek

Ad bilimci nedir Bilimci : Bilginin temeli olarak yalnız bilim yöntemine önem veren, ilimci. Bilgin. Bilim : Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen,...

Ad bilimsel nedir ne demek

Ad bilimsel nedir Ad bilimsel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Bilimsel : Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî. Bilim : Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten ...

Ad çekici nedir ne demek

Ad çekici nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İftiracı, müzevvir. Yaygaracı. Ad : Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim, nam. Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları...

Ad çekimi ekleri nedir ne demek

Ad çekimi ekleri nedir Teknik terim anlamı: Adların birbirleri veya fiillerle olan geçici ilişkilerini belirleyen, durum gösterme kavramını karşılamak üzere aldıkları eklerdir. Türleri ve örnekleri için bk. ad çekimi. Ad : Bir kimseyi, bir şeyi ...

Ad çekmek nedir ne demek

Ad çekmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir kişi veya bir aile için kötü şeyler söylemek. Ad : Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim, nam. Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri...

Ad damgası nedir ne demek

Ad damgası nedir Ad damgası; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İlişkili olduğu iyenin adını taşıyan madeni damga. Ad : Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim, na...

Ad değişikliği nedir ne demek

Ad değişikliği nedir Ad değişikliği; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Birer çift sayılacak kadar anlamca birbirine yakın olan bazı isimlerin başka başka köklerde türetilmiş bulunmaları hali : Ana ile baba, da...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim