Adjective nedir ne demek

Adjective nedir English: You have to put an adjective after "不够." Turkish: "不够" 'den sonra bir sıfat koymak zorundasın. English: Don't forget th...

 
 
 

Compound adjective nedir ne demek

Compound adjective nedir : Bileşik. Çeşitli öğelerin belirli oranlarda birleşmesiyle oluşmuş (özdek). Kimyasal tepkimeler sonucu iki ya da daha çok öğeden olu...

Determinative adjective nedir ne demek

Determinative adjective nedir : Sınırlandıran. Belirtme sıfatı. Belirleyici şey. Belirleyici. Niteleyici sözcük. Tamlayan. Belirten öğe. Belirten. Belirleyen şey. ...

Indefinite adjective nedir ne demek

Indefinite adjective nedir : Belirsiz. Sınırsız. Süresiz. Müphem. Sınırsız bir süre için. Sonsuz. Kesin olmayan. Belgisiz. Belirtisiz. Sayısız. Adjective : Sabi...

Numeral adjective nedir ne demek

Numeral adjective nedir : Adet. Sayılara ait. Bilgisayar, bilişim, gramer alanlarında kullanılır. Sayı kavramını gösteren ad. üç, beş, yedi, dokuz, on, yüz, ...

Qualificative adjective nedir ne demek

Qualificative adjective nedir : Niteleyici. Adjective : Biçimsel. Yüklenç. Sıfat gibi kullanılan. Sabitleştiricili. Bir özne, konu ya da nesneyi niteleyen ve değer...

Adjectively nedir ne demek

Adjectively nedir law : Şekil hukuku. Şekli hukuk. Usul hukuku. Attributive adjective : Niteleme sıfatı. Bir koşaç fiilinden sonra değil ama bir isimde...

Distributive adjectives nedir ne demek

Distributive adjectives nedir : Dağıtıcı. Üleştirme sıfatı. Bölüştüren. Dağıtımla ilgili. Üleştiren. Dağıtım. Üleştirme zamiri. Tevzii. Dağıtan. Yayan. Adjectives ...

Adjective law nedir ne demek

Adjective law nedir : Yüklenç. Bir özne, konu ya da nesneyi niteleyen ve değerleme ölçeklerinde ölçüm sürekliliği üzerindeki çeşitli kesim noktalarını gö...

Attributive adjective nedir ne demek

Attributive adjective nedir : Veren. Sıfat. Atfeden. Niteleyici. Niteleyici sözcük. Niteleyen. Adjective : Bağlı. Tabi. Bir özne, konu ya da nesneyi niteleyen ve...

Demonstrative adjective nedir ne demek

Demonstrative adjective nedir : Belirtici. Göze çarpan. İşaret zamiri. İnandırıcı. Demonstratif. Kesin olarak ispatlayan. Duygularını gizleyemeyen. Hislerini serbe...

Distributive numeral adjective nedir ne demek

Distributive numeral adjective nedir : Tevzii. Üleştiren. Üleştirme zamiri. Taksim eden. Dağıtıcı. Dağılımsal. Bölüştüren. Üleştirme sıfatı. Yayan. Dağıtan. Numeral : Ade...

Interrogative adjective nedir ne demek

Interrogative adjective nedir : Sorulu. Soru soran. Soru edatı. Soru belirten. Soru sözcüğü. Soru. Soru ifade eden. Soru zamiri. Sorgu. Soru biçiminde. Adjective :...

Ordinal numeral adjective nedir ne demek

Ordinal numeral adjective nedir : Takıma ait (biyoloji terimi). Sırasal. Derece gösteren. Sıra. Sıra belirten. Takıma ait. Sıra gösteren. 2. [#Sıra sayısı. Takımla i...

Qualitative adjective nedir ne demek

Qualitative adjective nedir : Bir nesnenin niteliğiyle ilgili olan. Dış görünüş, renk, tad, biçim gibi sayısal olarak deyimlenemeyen ya da ölçülemeyen özellikler...

Adjectives nedir ne demek

Adjectives nedir English: Nouns, pronouns, verbs, adjectives, adverbs, articles, prepositions, conjunctions, and interjections are the parts of speech...

Qualitative adjectives nedir ne demek

Qualitative adjectives nedir : Niteleyici. Nitel. Fizik, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kalitatif. Kaliteye ait, niteliğe ilişkin olan. Bir nesnenin ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim