Adli nedir Adli; hukuk, Hukuk, İsim alanlarında kullanılan bir kelimedir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: tüzel. Adli isminin anlamı, Adli ne demek: Adaletli. Adli ismi; Arap...

 
 
 

Adli merci nedir ne demek

Adli merci nedir Adli merci; bir hukuk terimidir. Merci : Başvurulacak yer veya makam. Makam : Mevki, kat, yer. Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi. Adli makam : Adalet işlerinin görüldüğü ve sonuca bağland...

Adli polislik nedir ne demek

Adli polislik nedir Polis : Şehirde kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlayan kuruluş, kolluk, zabıta. Bu kuruluşta yer alan görevli, kollukçu. Adli : Ünlü, isimli. ... adını taşıyan, isimli. İş : Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke. S...

Adli tabip nedir ne demek

Adli tabip nedir Adli tabip; hukuk, tıp alanlarında kullanılan bir terimdir. Tabip : Hekim. Adli tabiplik : Adli tabibin çalıştığı yer. Adli tabip olma durumu. Görevli : Görevi olan, vazifeli. Resmî görevi olan kimse, memur. Doktor : Bir f...

Adli tatil nedir ne demek

Adli tatil nedir Adli tatil; bir hukuk terimidir. "Adli tatil" ile ilgili cümleler Tatil : Eğlenmek, dinlenmek amacıyla çalışmadan geçirilen süre. Okul, meclis, adliye vb. kuruluşların çalışmasını durdurduğu veya kapalı bulunduğu dönem. Ka...

Adli yıl nedir ne demek

Adli yıl nedir Adli yıl; bir hukuk terimidir. Mahkeme : Yargılama. Bir yargıçtan veya bazen savcı ve yargıçlardan oluşan bir kurulun, yargı görevini yerine getirdikleri yer, yargı yeri, yargıevi, mahkeme kapısı. Çalışma : Bünyesindeki su...

Adlib nedir : İstenildiği gibi. İstenildiği kadar. Adlibs : Doğaçlama. Doğaçlama yapmak. Hazırlıksız yapmak. [#Banner headline : Baş sayfadaki en büyük manşet. Büyük puntolu baş sayfa manşeti. Büyük puntolu manşet. Bid deadline : Tekl...

Adlibs nedir : Doğaçlama yapmak. Hazırlıksız yapmak. Doğaçlama. Adlibitum : İstenildiği gibi. İstenildiği kadar. [#Banner headline : Baş sayfadaki en büyük manşet. Büyük puntolu manşet. Büyük puntolu baş sayfa manşeti. Bid deadline : T...

Adliye mahkemesi nedir ne demek

Adliye mahkemesi nedir Adliye mahkemesi; bir hukuk terimidir. "Adliye mahkemesi" ile ilgili cümle Adliye : Hukuk ve adalet işlerini gören devlet kuruluşları. Hukuk ve adalet işlerinin görüldüğü resmî yapı. Mahkeme : Bir yargıçtan veya bazen savc...

Adli eczacılık nedir ne demek

Adli eczacılık nedir Eczacılık : Eczacının yaptığı iş. İlaçların ve kozmetik ürünlerin üretimi, çözümlenmesi, etkinlik ve güvenilirliği ile ilgili çalışmaları yürüten, bu ürünlerin kullanıcılara iletilmesini sağlayan, ilaç ve sağlıkla ilgili k...

Adli makam nedir ne demek

Adli makam nedir Adli makam; bir hukuk terimidir. Makam : Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi. Mevki, kat, yer. Adalet : Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme. Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafın...

Adli polis nedir ne demek

Adli polis nedir Adli polis; bir hukuk terimidir. "Adli polis" ile ilgili cümle örnekleri Polis : Şehirde kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlayan kuruluş, kolluk, zabıta. Bu kuruluşta yer alan görevli, kollukçu. Adli polislik : Adli pol...

Adli sicil nedir ne demek

Adli sicil nedir Adli sicil; bir hukuk terimidir. Adli sicil, ortak hukuk [#sistem]inde genel olarak genellikle potansiyel işverenler tarafından adayın güvenilirliğini değerlendirmek ve varsa suç kayıtlarını görmek için kullanılan sabıka k...

Adli tabiplik nedir ne demek

Adli tabiplik nedir Tabiplik : Hekimlik, doktorluk. Tabip : Hekim. Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri...

Adli tıp nedir ne demek

Adli tıp nedir ...

Adli zabıta nedir ne demek

Adli zabıta nedir Adli zabıta; bir hukuk terimidir. Zabıta : Belediye zabıtası. Belediye hizmetlerinin güvenliğini sağlamakla görevli yönetim. Zabıt : Tutanak. Delil : Kanıt. (deli:li) Kılavuz, rehber. İnsanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek...

Adlibitum nedir ne demek

Adlibitum nedir : Doğaçlama. Hazırlıksız yapmak. Doğaçlama yapmak. Adlibs : Hazırlıksız yapmak. Doğaçlama yapmak. Doğaçlama. Sözcükler, direkt olarak Adlibitum ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükl...

Adliye nedir Adliye; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Adliye" ile ilgili cümle Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı: Bilecik şehrinde, Osmaneli ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Çanakkale ili, Gümüşçay nahiy...

Adliye teşkilatı nedir ne demek

Adliye teşkilatı nedir Adliye teşkilatı; bir hukuk terimidir. Adliye : Hukuk ve adalet işlerini gören devlet kuruluşları. Hukuk ve adalet işlerinin görüldüğü resmî yapı. Teşkilat : Örgüt. Teşkil : Oluşturma, ortaya çıkarma, meydana getirme. Oluş...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim