Administration nedir ne demek

Administration nedir English: The administration approved the budget. Turkish: Yönetim bütçeyi onayladı. English: He's in charge of administration at...

 
 
 

Administration control of the budget nedir ne demek

Administration control of the budget nedir : Bir iş ya da çalışma takımını, bir örgüt ya da kuruluşu amaca uygun olarak yönlendirme. İdarecilik. Daire. Hükümet (amerikan ingili...

Administration of justice nedir ne demek

Administration of justice nedir : Yöneticilik. Uygulama. İdare. Bir iş ya da çalışma takımını, bir örgüt ya da kuruluşu amaca uygun olarak yönlendirme. Müessese. Bak...

Administration school nedir ne demek

Administration school nedir : Yöneticilik. Daire. Uygulama. Hükümet. Bakanlar kurulu. Yönetim. İdarecilik. Hükümet (amerikan ingilizcesi). İç yönetim. Bir iş ya ...

Hide remote administration page nedir ne demek

Hide remote administration page nedir : Yaşırmak. Gizlenmek. Dayak atmak. Bilgisayar, biyoloji alanlarında kullanılır. Saklı tutmak. Derisini yüzmek. Gizlemek. Saklanmak. ...

Bachelor of business administration nedir ne demek

Bachelor of business administration nedir : Üniversite mezunu. Fakülte mezunu. Hukuk fakültesi mezunu. Bekar. Lisans mezunu. Bekar erkek. Subay;birdem mezunu. Of : -in. -den. ...

Business administration nedir ne demek

Business administration nedir : Alım satım. Mesele. İş. Tecimevi. İşletme. Şey. İşyeri. İş yazışması. Faaliyet. Administration : Yönetme. Bir iş ya da çalışma takı...

Civil administration nedir ne demek

Civil administration nedir : Hükümete ait. Nazik. Resmi. İç. Osmanlılarda, seyfiye ve ilmiye sınıflarından olmayan devlet görevlileri sınıfı. Kibar. Yurttaşlık ...

Colonial administration nedir ne demek

Colonial administration nedir : Sömürgede oturan kimse. Anayurdundan ayrı bir kolonide yaşayana özgü. Sömürgeyle ilgili. Kolonyal. Eskiden sömürge olan eyaletlerle...

Data base administration nedir ne demek

Data base administration nedir : Olaylar. Bir gözlem ya da ölçülere ilişkin olarak verilmiş değerler. Malumat. Deneysel ölçümler ya da sayımlar sonucu elde edilen s...

Despotic administration nedir ne demek

Despotic administration nedir : Müstebit. Zorba. Despot. Despotça. Kazak (kimse). Zorbaca. Despotik. Kazak (baba). Administration : Daire. İç yönetim. İdarecilik. ...

Federal aviation administration nedir ne demek

Federal aviation administration nedir : Federe. Birleşik. Federal. Birleşik devletlere ait. Aviation : Hava ulaşımı. Havacılık. Tayyarecilik. Uçuş. Uçak kullanma becerisi ...

Fiscal administration nedir ne demek

Fiscal administration nedir : Akçalı. Parasal. Para ve sayca konularına ilişkin özellikler. Kamu maliyesi. Mali. Akçeli. Fiskal. Devlet hazinesine ait. Administr...

Food drug administration nedir ne demek

Food drug administration nedir : Yiyecek. Aş. Gıda. Yem. Azık. Yiyecekler. İaşe. Yemek. Nevale. Drug : İlaç. Uyuşturmak. Uyuşturucu. Fizyolojik sistemleri veya pato...

Intrauterine administration nedir ne demek

Intrauterine administration nedir : Rahim içinde meydana gelen. İntrauterin. Dölyatağı içi. Döl yatağı içi. döl yatağı içinde olan. Rahim içinde bulunan. Administratio...

Local administration nedir ne demek

Local administration nedir : Yerli. Lokal tren. Bilgisayar, fizik, kimya, uzay alanlarında kullanılır. Odaksal. Bir yere, bir bölgeye ilişkin olan. Ekspres olma...

Military administration nedir ne demek

Military administration nedir : Militer. Askeri. Askerler. Ordu ile ilgili. Askeriye. Ordu. Administration : Hükümet. Yönetim. İdarecilik. Müessese. İdare. Daire. ...

Municipal administration nedir ne demek

Municipal administration nedir : [#Belediye. Belediyeye ait. Münisipal. Şehre ait. Beledi. Kentsel. Belediye veya kent ile ilgili. Ülke iç yönetimine ait. Administr...

Network administration nedir ne demek

Network administration nedir : İplik, tel, boru vb. örülmüş bir yapı türü. Çevrim. Kişisel gruplar. Ağ. Birçok nokta ile bunlar arasındaki bağlantılarla gösterile...

Officier of customs administration nedir ne demek

Officier of customs administration nedir : -in. Karşı. -den övünerek bahsetmek. İle ilgili. -dan. -nin. In. Yüzünden. Li. Hakkında. Customs : Gümrük. Bir ülke veya toplumun a...

Administration buildings nedir ne demek

Administration buildings nedir : İdare. Müessese. Yönetme. Bir iş ya da çalışma takımını, bir örgüt ya da kuruluşu amaca uygun olarak yönlendirme. Bakanlar kurulu. ...

Administration contract office nedir ne demek

Administration contract office nedir : Bakanlar kurulu. Ettirme. İç yönetim. Yönetim. Daire. Müessese. İdare. Hükümet (amerikan ingilizcesi). Uygulama. Hükümet. Contract ...

Administration of an oath nedir ne demek

Administration of an oath nedir : Uygulama. Bakanlar kurulu. Yönetim. Yöneticilik. Hükümet. İdare. Yönetme. Ettirme. Hükümet (amerikan ingilizcesi). Bir iş ya da çal...

Administration officer nedir ne demek

Administration officer nedir : İç yönetim. Müessese. Yönetim. Bakanlar kurulu. Uygulama. İdarecilik. İdare. Hükümet. Ettirme. Bir iş ya da çalışma takımını, bir ö...

General administration expenses nedir ne demek

General administration expenses nedir : Halk. Yalpı. Tarikat lideri. Orgeneral. Baş. General. Genel. Umum. Şef. Administration : Hükümet. Bir iş ya da çalışma takımını, bi...

Housing development administration of turkey nedir ne demek

Housing development administration of turkey nedir : Konutlar. At örtüsü. Konutlandırma. Barınak. Bir makinenin bölümlerini koruyan çerçeve ya da levha. Yuva. Evler. Ev sağlama. Ev. To...

Board of administration nedir ne demek

Board of administration nedir : Mukavva. Sofra. Tecimevi, iş yerlerinin kapılarına asılan ve yapılan iş çeşidi ile bu işe ilişkin özel ve tüzel kişi iyeliğini kaps...

Centralized administration nedir ne demek

Centralized administration nedir : Merkezleşmek. Merkeze bağlamak. Merkezleştirilmiş. Merkezleştirmek. Ortalanmış. Merkezi. Özekselleştirilmiş. Merkezde toplamak. Yan...

Classroom administration nedir ne demek

Classroom administration nedir : Derslik. Dershane. Dersane. Sınıf. Administration : Bir iş ya da çalışma takımını, bir örgüt ya da kuruluşu amaca uygun olarak yönl...

Customs administration nedir ne demek

Customs administration nedir : Görgü ve davranış kalıpları. Gümrük. Adetler. Bir ülkeye giren ya da bir ülkeden çıkan mal ve nesneler üzerinden alınan vergi. bu v...

Decentralized administration nedir ne demek

Decentralized administration nedir : Ademi merkeziyetçi. Merkezsizleştirilmiş. Yerel yönetimler arasında devredilmiş idari yetkiler (merkezi otoriteye ait olan). Merkez...

Educational administration nedir ne demek

Educational administration nedir : Eğitici. Öğretici. Eğitim ve öğretimle ilgili; eğitsel. Ders verici. Eğitim. Eğitimsel. Eğitsel. Eğitime ait. Öğretimsel. Administr...

Financial administration nedir ne demek

Financial administration nedir : Para ve sayca konularına ilişkin özellikler. İktisadi. Finansal. Mali. Transfer mali transfer. Akçalı. Parasal. Administration : Ba...

Food and drug administration nedir ne demek

Food and drug administration nedir : Genellikle insan yiyeceği için kullanılan, hayvanlarla ilgili olarak kullanıldığında yem ve besin anlamına gelen kelime. Taam. İaşe...

Fund administration nedir ne demek

Fund administration nedir : Para kaynağı. Finanse etmek. Özel yatırım. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Sermaye. Belirli bir alandaki etkinliğin gerçek...

Letters of administration nedir ne demek

Letters of administration nedir : Mektuplar. Yazın. Harfler. Edebiyat. Bilim. Of : -dan. In. -nın. -li. -in. Hakkında. -nin. Nin. Den. Karşı. [#Administration : İç y...

Master of business administration nedir ne demek

Master of business administration nedir : Baş eğdirmek. Usta. Baş. Tam öğrenmek. Efendi. Denetimi altına almak. Ana kayıt. Esas. İyi bilmek. Üstesinden gelmek. Of : -den övü...

Mode of administration nedir ne demek

Mode of administration nedir : Tepe değeri. Makam (müzik terimi). Birbirine karışmadan incelenebilen titreşim ya da devinim biçimlerinden her biri. Moda. Tipik de...

National aeronautics and space administration nedir ne demek

National aeronautics and space administration nedir : Vatandaş. Milli. Yurttaş. Uyruk. Ulusal. Bir ulusa ait veya ona özgü olan. Nasyonel. Aeronautics : Aeronotik. Uçak bilimi. Tenekçil...

Officers personnel administration nedir ne demek

Officers personnel administration nedir : Polis memuru. Memur. Subay. Personnel : İsmen. Çalışanlar. Kadro. Memur yasasına bağlı olmayan sürekli ya da geçici çalışanlarla ku...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim