Advertisement nedir ne demek

Advertisement nedir English: If you want to sell your old sofa, why not put an advertisement in the local paper? Turkish: Eski kanepeni satmak istiy...

 
 
 

Electronic advertisement nedir ne demek

Electronic advertisement nedir : Çıncalık. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Elektrik olaylarını, elektronların devinimlerinden oluşmuş sayarak inceleyen, ...

Internet advertisement nedir ne demek

Internet advertisement nedir : Örütbağ. Sanaldalyan. Edalyan. Genel ağ. Ağlararası ağ. Advertisement : Bir tiyatro oyununu duyurmak için dağıtılan, oyun, yazar, o...

Newspaper advertisement nedir ne demek

Newspaper advertisement nedir : Gazete. Genellikle günlük, kimi zaman haftalık ya da haftada birkaç kez olmak üzere yayımlanan, güncel haber ve bilgileri veren sür...

Vulgar advertisement nedir ne demek

Vulgar advertisement nedir : Zevksiz. Halk. Terbiyesiz. Kaba. Hoyrat. Edebe aykırı. Halka özgü. Bayağı. Basit. Görgüsüz. Advertisement : İlan. Reklam. Tanıtım. ...

Classified advertisements nedir ne demek

Classified advertisements nedir : Kategorilere ayrılmış. Tasnif edilmiş. Bölümlenmiş. Derecelendirilmiş. Gizli (bilgi). Gizli. Tasnif. Sınıflandırılmış. Sınıflanmış....

Summary advertisements nedir ne demek

Summary advertisements nedir : Özet halinde olan. Bir metnin, bir sözün, üzerinde durulan bir konunun en önemli bölümlerinin sözlü ya da yazılı olarak kısaca anla...

Advertisement column nedir ne demek

Advertisement column nedir : Tanıtım. Duyuru. Bir filmin izleyicisini çoğaltmak amacıyla çeşitli yollardan (gazete tanıtısı, radyo tanıtısı, el tanıtısı, vb.) y...

Advertisement hoarding nedir ne demek

Advertisement hoarding nedir : Bir tiyatro oyununu duyurmak için dağıtılan, oyun, yazar, oyuncular üzerinde bilgi veren küçük boy duyuru. İlan. Tanıtım. El duyuru...

Interactive advertisement nedir ne demek

Interactive advertisement nedir : İnteraktif. Etkileşimli. Birbirini etkileyen. Advertisement : İlan. Bir tiyatro oyununu duyurmak için dağıtılan, oyun, yazar, oyunc...

Job advertisement nedir ne demek

Job advertisement nedir : Kiraya vermek. Yapılması güç şey. Kiralamak. Komişyonculuk yapmak. Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır. Zorluk. Zimmetine ge...

Self advertisement nedir ne demek

Self advertisement nedir : Bencillik. Karakter. Özellik. Özbenlik. Şahıs. Kişisel çıkar. Ben kavramı. Düz renkli (çiçek). Kendisi. Kişilik. Advertisement : İl...

Advertisements nedir ne demek

Advertisements nedir English: Advertisements for discounts and sales constantly arrive on Tom's mobile phone. Turkish: İndirimler ve satışlarla ilgil...

Router discovery advertisements nedir ne demek

Router discovery advertisements nedir : Freze. Gönderen veya sevkeden kimse veya şey. Bir malzemeyi oyan veya içerisinde delik veya iz açan her türlü güç aletlerinden her ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim