Aesthetic nedir ne demek

Aesthetic nedir English: I'll give you a local anaesthetic. Turkish: Sana lokal anestetik vereceğim. English: What is it that satisfies your aesthetic sense? Turkish: Estetik duygunuzu tatmin edecek şey nedir? English: Tom has a...

 
 
 

Aesthetic sense nedir ne demek

Aesthetic sense nedir English: What is it that satisfies your aesthetic sense? Turkish: Estetik duygunuzu tatmin edecek şey nedir? English: Tom has an aesthetic sense for modern painting. Turkish: Tom'un modern resim için estetik duyg...

Aesthetic zoning nedir ne demek

Aesthetic zoning nedir : Nesnel toplumsal ilişkilerin bireyin uyumlu gelişimine, soyluyu ve alpı özgürce geliştirmesine, çirkin ve aşağılıkla savaşmasına... yardımcı olan ya da olmayan yanlarının duyusal belirişi. Estetik. Bedii. Güzelduyu. Zoni...

Aesthetical ideal nedir ne demek

Aesthetical ideal nedir : Estetiğe ait. Güzellik ile ilgili. Estetik. Ideal : Ülkü. Kusursuz. Toplum yaşamının türlü alanlarında insan eylem ve etkinliklerinin ulaşmayı amaçladığı, tasarım-sal yetkin erek. İdeal. İnsan bilinçliliğinin, nesnel olg...

Aesthetician nedir ne demek

Aesthetician nedir : Estetikleştirmek. Estetik yapmak. Bir şeyi memnuniyet verici yapmak. Sanatsal bir şekilde tanımlamak (ayrıca aestheticize). Aestheticism : Estetikçilik. Estetizm. [#Aestheticize : Estetik yapmak. Estetikleştirmek. Sanats...

Aestheticism nedir ne demek

Aestheticism nedir : Estetik yapmak. Estetikleştirmek. Bir şeyi memnuniyet verici yapmak. Sanatsal bir şekilde tanımlamak (ayrıca aestheticize). Aesthetician : Estetik uzmanı. Güzellik uzmanı. Güzellik ve sanatsal anlatım yapısı uzmanı olan ...

Aesthetics nedir ne demek

Aesthetics nedir : Anestetikler. Aesthetic control : Güzelduyusal denetim. Kentlerin düzentasarlarını uygulayan yetkili kişi ve kuruluşların, kentlerde ve kasabalarda göze hoş gelmeyen, çirkin ve yapıdüzen kurallarına aykırı gelişmeleri ve...

Aesthetic control nedir ne demek

Aesthetic control nedir : Estetik. Güzelduyu. Nesnel toplumsal ilişkilerin bireyin uyumlu gelişimine, soyluyu ve alpı özgürce geliştirmesine, çirkin ve aşağılıkla savaşmasına... yardımcı olan ya da olmayan yanlarının duyusal belirişi. Bedii. Cont...

Aesthetic gymnastics nedir ne demek

Aesthetic gymnastics nedir : Estetik. Güzelduyu. Nesnel toplumsal ilişkilerin bireyin uyumlu gelişimine, soyluyu ve alpı özgürce geliştirmesine, çirkin ve aşağılıkla savaşmasına... yardımcı olan ya da olmayan yanlarının duyusal belirişi. Bedii. Gymn...

Aesthetic value nedir ne demek

Aesthetic value nedir : Nesnel toplumsal ilişkilerin bireyin uyumlu gelişimine, soyluyu ve alpı özgürce geliştirmesine, çirkin ve aşağılıkla savaşmasına... yardımcı olan ya da olmayan yanlarının duyusal belirişi. Güzelduyu. Estetik. Bedii. Valu...

Aesthetical nedir ne demek

Aesthetical nedir ideal : Belli bir kümenin, bir halkın kendine özgü sanatsal tasarımlarında yansıyan ve bireyin fiziksel, tinsel yeteneklerinin belli somut tarihsel koşullar altında gerçekleşebilecek özgür, tam ve her yönde uyumlu gelişmes...

Aesthetically nedir ne demek

Aesthetically nedir : Anestetik bir şekilde. Uyuşturarak. Kinaesthetically : Devinduyumsal bir şekilde. Kinestetik olarak. Devinduyum aracılığı ile. Devin-duyumsal bir şekilde. Devinduyumsal olarak. Kinestezik olarak. [#Aesthetical ideal : Be...

Aestheticise nedir ne demek

Aestheticise nedir : Estetikçilik. Estetizm. Aesthetician : Estetik uzmanı. Güzellik ve kozmetik bakımı yapan kişi (cilt bakımları, manikür, pedikür, vs. gibi). Kozmetikçi. Estetisyen. Güzellik uzmanı. Güzellik ve sanatsal anlatım yapısı uzm...

Aestheticize nedir ne demek

Aestheticize nedir : Güzellik ve sanatsal anlatım yapısı uzmanı olan kişi. Estetik uzmanı. Güzellik ve kozmetik bakımı yapan kişi (cilt bakımları, manikür, pedikür, vs. gibi). Güzellik uzmanı. Estetisyen. Kozmetikçi. Aestheticise : Sanatsal ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim