Afet nedir Afet; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Afet" ile ilgili cümle Afet isminin anlamı, Afet ne demek: Kız ismi olarak; Güzelliği ile...

 
 
 

Tabii afet nedir ne demek

Tabii afet nedir Doğal afet, büyük oranda veya tamamen insanların kontrolü dışında mal ve can kaybına neden olabilecek [#tehlikeli ve genellikle büyük...

Added safety check nedir ne demek

Added safety check nedir : Katma. İlave edilmiş. Munzam. Eklendi. Ekli. Eklenmiş. Katılmış. Safety : Koruyucu. Selamet. Asayiş. Güvenlik. Safeti. Güven. Emniy...

Asafetida nedir ne demek

Asafetida nedir Sözcükler, direkt olarak Asafetida ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. : Gı...

Benzine safety lamp nedir ne demek

Benzine safety lamp nedir : Benzin. Petrol eteri. Ham yeryağının ayrımsal damıtılmasıyla üretilen yeğni hidrokarbonların, kaynama sıcaklıkları 40-200°c arasınd...

Bring into safety nedir ne demek

Bring into safety nedir : Doğurmak. Razı etmek. Kandırmak. Vermek (ceza). Neden olmak. Sebebiyet vermek. Getirmek. İkna etmek. Ayıltmak. Belirtmek. Into : -e...

Cafeteria system nedir ne demek

Cafeteria system nedir : Aralarında karşılıklı işlevsel bağlılıklar bulunan bir dizi öğenin oluşturduğu bütünlük. Düzen. Evren. Yöntem. Bilgisayar, bilişim,...

Cage safety apparatus nedir ne demek

Cage safety apparatus nedir : Koruma kafesi. Çekiç atma ile disk atmada, yarışçıları, görevlileri, izleyenleri korumak için, atma döngülerinin çevresine ağzı atı...

Contrary to public safety nedir ne demek

Contrary to public safety nedir : Ayrışçı. Tamamen farklı. Huysuz. Çelişik. Dik başlı. Muhalif. Karşıt olan şey. İnatçı. Karşıt. Kafasının dikine giden. To : -e kada...

Domestic safety nedir ne demek

Domestic safety nedir : Evcil. Hizmetçi. Kabukla meyvelerde kabuğun sardığı bölüm. İç. Eve ait. Oyuk olan veya oyuk sayılabilen şeylerin boşluğu. Ev. İnsan...

Factor of safety nedir ne demek

Factor of safety nedir : Aracı kuruluş. Unsur. Faktör. etken. Vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan haklarını devralan fina...

Fire safety nedir ne demek

Fire safety nedir : İşten atmak. Tezkeresini eline vermek. Dağlamak. Odun, kömür, yağ gibi ördeklerin yanması ile ısı ve ışığın birlikte belirmesi. İşt...

Food safety nedir ne demek

Food safety nedir English: Activist groups for the environment and food safety question the product’s safety. Turkish: Aktivist gruplar çevre ve g...

For safety reasons nedir ne demek

For safety reasons nedir : -e rağmen. Uğruna. -e göre. Yönünden. Süresince. Yüzünden. Olarak. Namına. Bir takımyıldızın adı. -e uygun. Safety : Selamet. Safet...

Gafete sağsalaması nedir ne demek

Gafete sağsalaması nedir Teknik terim anlamı: Domates, biber ve yumurtanın birbirlerine karıştırılıp kızartılmasıyla yapılan bir yemek. (Arslandoğmuş Şarkikar...

Gece kıyafeti nedir ne demek

Gece kıyafeti nedir Kıyafet : Giysi. Resmî giysi. Genel : Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Bir genelleme sonucunda elde edilen. Yetkisi ve soruml...

Hafetmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kuşkulanmak. Kuşkulanmak : Kuşku içinde bulunmak, kuşku duymak, şüphelenmek Kuşkulanma : Kuşkulanmak işi, ş...

Hilafetçi nedir ne demek

Hilafetçi nedir Hilafetçi; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Hila : Tahıl kurutmaya ya da ağaçtan meyve silkelemeye yarayan büyü...

Industrial safety nedir ne demek

Industrial safety nedir : İşleyimsel. Sanayisel. Sanayi. Endüstri. Sanayici. Endüstriyel. Sınai. Safety : Koruyucu. Asayiş. Güven. Güvenlik. 1880'de ingiliz ...

İzafeten nedir ne demek

İzafeten nedir İzafeten; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir. İzafet : Görelik. İzafe : Katma,...

Afet istasyonu nedir ne demek

Afet istasyonu nedir Afet : Çeşitli doğa olaylarının sebep olduğu yıkım. Çok kötü. Güzelliği ile insanı şaşkına çeviren, aklını başından alan kadın. Hasta...

Doğal afet nedir ne demek

Doğal afet nedir Doğal : Doğada rastlandığı gibi, doğaya uygun olan, doğa güçlerine, kurallarına uyan, tabii, natürel. Olağan, alışılmış, her zamanki ...

Afetzede nedir Afetzede; kökeni arapça, farsça dillerine dayanır. Afet : Güzelliği ile insanı şaşkına çeviren, aklını başından alan kadın. Hastalıkl...

Alphafetoprotein nedir ne demek

Alphafetoprotein nedir Sözcükler, direkt olarak Alphafetoprotein ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirle...

Assafetida nedir ne demek

Assafetida nedir Sözcükler, direkt olarak Assafetida ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. hem...

Biosafety nedir ne demek

Biosafety nedir : Biyosatolit. Canlı taşıyan uydu. Biosatellites : Biyosatolit. Canlı taşıyan uydu. [#Scabiosa : Uyuz otu. Sözcükler, direkt olarak B...

Brought into safety nedir ne demek

Brought into safety nedir : Celp olunan. Kazandırmak. Vermek (ceza). Getirmek. Neden olmak. Getirilmiş. Getirtilen. Verilen. İkna etmek. Razı etmek. Into : Şek...

Cafeterias nedir ne demek

Cafeterias nedir system : Kafeterya sistemi. Otomatik yemleme. Rasyonların veya rasyon ham maddelerinin, hayvanların yiyebilecekleri kadar yemelerini ...

Contractor safety provision nedir ne demek

Contractor safety provision nedir : Yüklenci. Üstlenici. Kasan şey. Bir işin yapılmasını yükleniciye devretmek üzere sözleşme yapan gerçek veya tüzel kişi. Bilgisayar,...

Data safety nedir ne demek

Data safety nedir : Bilimsel sonuçlara varabilmek için gerekli olan deneyler veya gözlemlerden elde edilen nicel veya nitel değerler. Esaslar. Bilgiler...

Ensure safety nedir ne demek

Ensure safety nedir : Kesinleştirmek. Korumak. Sağlama almak. Garantiye almak. Emin olmak. Sağlamak. Emniyete almak. Sigorta etmek. Garantilemek. Olmasın...

Fail safety nedir ne demek

Fail safety nedir : Başarısız olmak. Çakmak. Batmak. Yapmamak. Kuvveti kesilmek. Suya düşmek. Çaktırmak. Başarısızlıkla sonuçlanmak. Bitmek. Safety : A...

Flying safety nedir ne demek

Flying safety nedir : Kısa süreli. Kısa. Hızla geçen. Havacılık. Amigo. Uçan. Dövüş sporları. Artistik jimnastik. Acele. Dalgalanan. Safety : Asayiş. 188...

Food safety risk nedir ne demek

Food safety risk nedir : Yiyecek. Aş. Yemek. Besin. Genellikle insan yiyeceği için kullanılan, hayvanlarla ilgili olarak kullanıldığında yem ve besin anlamı...

Gafete nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Domates. Gafete sağsalaması : Domates, biber ve yumurtanın birbirlerine karıştırılıp kızartılmasıyla yapıla...

Gasafet nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Şüphe. Şüphe : Kuşku İngilizce'de Gartner kanalı kisti ne demek ? : gartner’s duct cyst ...

Gülafet nedir Gülafet; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. Gülafet isminin anlamı, Gülafet ne demek: Gül gibi güzel olan sevgili. Gülafet ismi; ...

Hilafet nedir Hilafet; bir tarih terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir. Hilaf : Yalan. Aykırı, karşıt, ters. Hilafetçilik : Hilafetçi olma ...

Hilafetçilik nedir ne demek

Hilafetçilik nedir Hilafet : Halifelik. Hilaf : Aykırı, karşıt, ters. Yalan. Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan ...

İzafet nedir İzafet; bir felsefe terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir. İzafe : Bir şeye veya bir kimseye bağlama, mal etme, yakıştırma. K...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim