Affair nedir English: That affair made him famous. Turkish: O iş onu ünlü yaptı. English: She had an affair with her boss. Turkish: Onun...

 
 
 

Affair of state nedir ne demek

Affair of state nedir : Vaka. İlişki. Hadise. İş. Konu. Sorun. Aşk ilişkisi. Gönül macerası. Hal. Olay. Of : Nin. -nin. Den. Hakkında. -den. In. İle ilgili...

Affair of the heart nedir ne demek

Affair of the heart nedir : Mesele. İş. Hal. Şey. Aşk ilişkisi. Maslahat. Olay. Vaka. Dalga. İlişki. Of : Yüzünden. -den. -nin. Hakkında. İle ilgili. -den övün...

Have an affair with nedir ne demek

Have an affair with nedir : Malik olmak. Etmek. Buyurmak. Kabul etmek. Elinde bulunmak. Göz yummak. Sahip olmak. Dolandırmak. Yapmak. Aldatmak. An : (herhangi)...

Make an affair of something nedir ne demek

Make an affair of something nedir : Hazırlamak. Kazanç. Erişmek. Zorlamak. Yapılış şekli. Hesap etmek. Yaratmak. Yapmak. Çeşit. -e neden olmak. An : Bir (ünlülerden ön...

Espionage affair nedir ne demek

Espionage affair nedir : İspiyonculuk. Casusluk. İhbar etme. Affair : Vaka. Sorun. Olay. İlişki. Gönül macerası. Mesele. Dalga. Hal. Hadise. Konu. [#Espiona...

Financial affair nedir ne demek

Financial affair nedir : Mali. İktisadi. Finansal. [#Para ve sayca konularına ilişkin özellikler. Akçalı. Transfer mali transfer. Parasal. Affair : Vaka. So...

Had an affair nedir ne demek

Had an affair nedir English: She had an affair with her boss. Turkish: Onun patronuyla bir ilişkisi vardı. : Olmak. Have fiilinin ikinci hali. Göz y...

Nafso affair nedir ne demek

Nafso affair nedir : İlişki. Olay. Mesele. Vaka. Konu. Maslahat. Gönül macerası. Dalga. Şey. Hadise. Caroline affair : (1837-1842) abd vatandaşlarının g...

Secret affair nedir ne demek

Secret affair nedir : Yaşırın. Gizli. Gizemli. Muamma. Gizem. Esrarlı. Gizli kalmış. Esrar. Saklı. Giz. Affair : Sorun. Şey. Hal. Aşk ilişkisi. [#İlişki....

Wanderful affair nedir ne demek

Wanderful affair nedir : Aşk ilişkisi. Mesele. Konu. Dalga. İş. Olay. Hadise. Şey. Gönül macerası. Vaka. Caroline affair : (1837-1842) abd vatandaşlarının g...

Affaire nedir : Aşk ilişkisi. Mesele. Hikaye. İlişki. Statement of affaires : Batkı dengelemi. Borçlarla alacakları ve özvarlıklan göstermek üzere ...

Affairs nedir English: I'll look after your affairs when you are dead. Turkish: Öldüğün zaman, senin işlerine ben bakacağım. English: He put h...

Affairs of state nedir ne demek

Affairs of state nedir : Gidişat. Umur. İşler. Of : -in. -dan. -den. -li. In. -den övünerek bahsetmek. İle ilgili. Karşı. Yüzünden. Nin. [#State : İfade etm...

American israel public affairs committee nedir ne demek

American israel public affairs committee nedir : Amerikan. Amerika'ya özgü. Amerika. Amerikalı. Israel : İsrail. İsrail peygamberi yakub'un lakabı. [#Public : Kamusal. Devlete ait....

Civil affairs nedir ne demek

Civil affairs nedir English: A government suffers from civil affairs. Turkish: Hükümet sivil ilişkilerden zarar görüyor. : Yurttaşlık ile ilgili. De...

Current affairs nedir ne demek

Current affairs nedir : Şimdiki. Tedavüldeki. Akım. Birim zamanda, dik bir kesitten geçen özdek, kıvıl yük vb. ilişkin nicelik. Suyun akışı. Akarsu debisi....

Department of foreign affairs nedir ne demek

Department of foreign affairs nedir : İller, ilçeler, bucak ve benzerleri gibi kamu görevi yapan kuruluşlar. Bakanlık. Servis. Şube. Bölüm. Bir kuruluşun çalışma dalları...

Domestic affairs nedir ne demek

Domestic affairs nedir : İç. Evcil. Ehli. Evine bağlı. Yurt içi. Oyuk olan veya oyuk sayılabilen şeylerin boşluğu. Ailevi. Kabukla meyvelerde kabuğun sardığ...

Economic and financial affairs council nedir ne demek

Economic and financial affairs council nedir : Hesaplı. İktisadi. İktisadı. Tutumlu. Ekonomiyle ilgili. İdareli. Ekonomik. And : Hem... hem de. -bundan dolayı. Ve. Sonra. İle. Da...

Affair of honor nedir ne demek

Affair of honor nedir : Hadise. Dalga. Aşk ilişkisi. Hal. Şey. Konu. İş. Olay. Gönül macerası. Maslahat. Of : Karşı. -nin. Den. İle ilgili. -den övünerek b...

Affair of honour nedir ne demek

Affair of honour nedir : Şey. Aşk ilişkisi. Hadise. İş. Olay. Maslahat. Vaka. Hal. Konu. Gönül macerası. Of : İle ilgili. In. -dan. -in. Li. Yüzünden. -li. ...

Affair of the diamond necklace nedir ne demek

Affair of the diamond necklace nedir : Aşk ilişkisi. Dalga. Mesele. Sorun. Vaka. Şey. Gönül macerası. İlişki. İş. Maslahat. Of : Karşı. In. Yüzünden. -den övünerek bahset...

Had an affair with nedir ne demek

Had an affair with nedir English: She had an affair with her boss. Turkish: Onun patronuyla bir ilişkisi vardı. : Kabul etmek. Olmak. Sahip olmak. Yapmak...

Have an affair with someone nedir ne demek

Have an affair with someone nedir : Göz yummak. Buyurmak. Etmek. Zorunda olmak. Elinde bulunmak. -si olmak. Kabul etmek. Bulunmak. Dolandırmak. Aldatmak. An : Bir (ünl...

Caroline affair nedir ne demek

Caroline affair nedir : Bir kadın adı. Micronesia'da adalar grubu. Mikronesya'da bir adalar grubu. New york eyaletinde yerleşim yeri. Kadın ismi. Affair : ...

Extramarital affair nedir ne demek

Extramarital affair nedir : Gayrimeşru. Evlilik dışı. Affair : Olay. Vaka. Mesele. Gönül macerası. Hal. Şey. İlişki. Konu. Dalga. Sorun. [#Extramarital sex : E...

Gala affair nedir ne demek

Gala affair nedir : Daha çok opera için kullanılan resmi giysi ile gidilmesi zorunlu gösteri gecesi. Gala. Kutlama. Süt. Bayram. Şenlik ile ilgili. Sin...

Love affair nedir ne demek

Love affair nedir English: It was a very passionate love affair. Turkish: Çok ihtiraslı bir aşk macerasıydı. English: He confided in me about his ...

Sabra and shatilla affair nedir ne demek

Sabra and shatilla affair nedir : İsrail'de doğmuş yahudiler. Doğuştan israilli olan. (ibranice) iğneli armut. Dikenli armut. İsrail doğumlu. And : Sonra. İle. Bir d...

The lavon affair nedir ne demek

The lavon affair nedir : Belli bir objeyi veya kişiyi veya yeri nitelemek için kullanılır. Belirli durumlarda isimden önce kullanılır. Belirli veya spesifik...

Whitewater affair nedir ne demek

Whitewater affair nedir : İvinti yeri. Wisconsin eyaletinde şehir. İndiana eyaletinde yerleşim yeri. Wisconsin eyaletinde yerleşim yeri. Missouri eyaletinde ...

Affaires nedir of affaires : Batkı dengelemi. Borçlarla alacakları ve özvarlıklan göstermek üzere batkınlık kararından sonra düzenlenen dengelem. Af...

Affairs of honor nedir ne demek

Affairs of honor nedir : İşler. Gidişat. Umur. Of : -dan. -nin. -nın. Li. İle ilgili. -li. Yüzünden. -den. In. Den. [#Honor : Onurlandırmak. Şereflendirmek....

Affairs of the heart nedir ne demek

Affairs of the heart nedir : Umur. Gidişat. İşler. Of : Karşı. -nin. -nın. Li. In. Yüzünden. -den övünerek bahsetmek. -den. -dan. Hakkında. [#The : Belli bir ob...

As affairs stand nedir ne demek

As affairs stand nedir : Karşın. Gibi. Babında. Madem. İrken. Toplam sunum. Kadar. Dahi. Diği gibi. -dikçe. Affairs : İşler. Umur. Gidişat. [#Stand : Tahamm...

Commercial affairs nedir ne demek

Commercial affairs nedir : Tecim ile bağımlı, tecime ilişkin işlemler. Tecimsel. Ticari amaçlı. Karlı. Ticari yemler. (radyoda veya televizyonda) reklam. Tele...

Department of economic affairs nedir ne demek

Department of economic affairs nedir : Bölge. Öğretim kurumlarında öğretmenlerin ders vermek için üzerine çıktıkları yüksekçe yer. üniversitelerde aynı alanda ya da birbi...

Department of religious affairs nedir ne demek

Department of religious affairs nedir : Kol. Bölge. Öğretim kurumlarında öğretmenlerin ders vermek için üzerine çıktıkları yüksekçe yer. üniversitelerde aynı alanda ya da ...

Earthly affairs nedir ne demek

Earthly affairs nedir : Ayakları yere basan. Akla yatkın. Olanaklı. Olabilecek. Mümkün. Olası. Dünyevi. Maddi. Dünyaya ait. Affairs : Gidişat. Umur. İşler....

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim