Aggregate nedir ne demek

Aggregate nedir amount : Toplanmış miktar. Toplam tutar. Toplam miktar. Aggregate corporation : Konsorsiyum. Birden çok kişilerce kurulan ortaklık. Ortaklık. Şirketler birliği. Çok ortaklı şirket. demand : Toplam istem. Toplam istek. Mall...

 
 
 

Aggregate demand nedir ne demek

Aggregate demand nedir : Kümelenmek. Toplaşmak. Bilgisayar, kimya alanlarında kullanılır. Bir araya getirmek. Yekun tutmak. Toplam. Birleştirmek. Bir araya toplamak. Etmek (toplamı). Bütün. Demand : Zorlamak. Kişinin alıcının mal isteminde bulun...

Aggregate expenditure nedir ne demek

Aggregate expenditure nedir : Yekun tutmak. Kümelemek. Kitlesel. Kümeleşmek. Yığışım. Bilgisayar, kimya alanlarında kullanılır. Toplaşmak. Katı özdeklerin bir bölgede gelişigüzel kümelenmesi. Tutmak. Ulaşmak (toplamı). Expenditure : Tüketim. Bir şey ...

Aggregate fruit nedir ne demek

Aggregate fruit nedir : Toplaşmak. Ulaşmak (toplamı). Bir araya toplamak. Toplanmak. Toplam. Toplamak. Kümeleşmek. Etmek (toplamı). Tutmak. Toplu. Fruit : Meyve vermek. Tohumlu bitkilerde döllenmeden sonra karpellerin gelişip olgunlaşması ile m...

Aggregate supply nedir ne demek

Aggregate supply nedir : Bir araya toplamak. Kümelenmek. Bir araya getirmek. Toplaşmak. Kümeleşmek. Toplam. Kümelemek. Toplu. Toplamak. Bilgisayar, kimya alanlarında kullanılır. Supply : Besleme. İktisat, sinema, televizyon alanlarında kullanılı...

Aggregated nedir ne demek

Aggregated nedir order : Toplu emir. Borsada açılış fiyatının belirlenmesi için seans başlamadan önce verilen alış ve satış emirlerinin toplamı. Pseudo aggregated markov process : Yapay toplulaştırılmış markov süreci. : Bölümlere ayrılmış....

Aggregately nedir ne demek

Aggregately nedir amount : Toplam tutar. Toplanmış miktar. Toplam miktar. Aggregate corporation : Konsorsiyum. Şirketler birliği. Birden çok kişilerce kurulan ortaklık. Ortaklık. Çok ortaklı şirket. demand : Bir ekonomide belirli bir dönemd...

Aggregate amount nedir ne demek

Aggregate amount nedir : Katı özdeklerin bir bölgede gelişigüzel kümelenmesi. Etmek (toplamı). Yekun tutmak. Ulaşmak (toplamı). Kitlesel. Kümelemek. Yığışım. Toplu. Toplamak. Tutmak. Amount : Anlamına gelmek. Önem. Olmak. Değer. Miktar. Bir nesn...

Aggregate corporation nedir ne demek

Aggregate corporation nedir : Tutmak. Kümelemek. Bir araya toplamak. Bir araya getirmek. Katı özdeklerin bir bölgede gelişigüzel kümelenmesi. Toplanmak. Birleştirmek. Bilgisayar, kimya alanlarında kullanılır. Kitlesel. Toplaşmak. Corporation : Şiş gö...

Aggregate estimator nedir ne demek

Aggregate estimator nedir : Bilgisayar, kimya alanlarında kullanılır. Kitlesel. Kümelenmek. Katı özdeklerin bir bölgede gelişigüzel kümelenmesi. Kümeleşmek. Toplamak. Bütün. Toplaşmak. Toplanmak. Yığışım. Estimator : Değerlendirici. Muhammin. Keşif...

Aggregate fluctuation nedir ne demek

Aggregate fluctuation nedir : Toplaşmak. Toplu. Toplanmak. Ulaşmak (toplamı). Kitlesel. Yekun tutmak. Birleştirmek. Etmek (toplamı). Kümelemek. Kümelenmek. Fluctuation : Çalkantı. Kararsızlık. Değişim. Değişip durma. Bir dizgenin durumunu belirleyen ...

Aggregate income nedir ne demek

Aggregate income nedir : Bütün. Toplanmak. Toplamak. Kümelemek. Kümelenmek. Etmek (toplamı). Toplam. Birleştirmek. Bir araya getirmek. Bir araya toplamak. Income : İrat. Üretim etkinliklerine katılan üretim faktörlerinin yaratılan hasıladan bölü...

Aggregate unit design nedir ne demek

Aggregate unit design nedir : Kümelenmek. Toplamak. Bütün. Bir araya toplamak. Bilgisayar, kimya alanlarında kullanılır. Toplanmak. Katı özdeklerin bir bölgede gelişigüzel kümelenmesi. Kümelemek. Toplam. Kitlesel. Unit : Takım. Bütünlük. Birlik. İnte...

Aggregated order nedir ne demek

Aggregated order nedir : Etmek (toplamı). Ulaşmak (toplamı). Kümelenmiş. Toplamak. Birleştirmek. Order : Emir vermek. Yol. Usul. Tertiplemek. Durum. Buyurmak. Sipariş. Sıralamak. Yargı. Ada yazılı. [#About sound recorder : Ses kaydedicisi hakkın...

Aggregates nedir ne demek

Aggregates nedir aggregates : Milli gelir muhasebe büyüklükleri ile enflasyon, işsizlik, büyüme oranı gibi ulusal ekonomiye ilişkin göstergeler. Makroiktisadi büyüklükler. Macroeconomic aggregates : Milli gelir muhasebe büyüklükleri ile en...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim