Agita nedir English: Ali became increasingly agitated. Turkish: Ali giderek ajite oldu. English: Ali got agitated. Turkish: Ali tahrik ...

 
 
 

Agitated nedir English: Ali appears agitated. Turkish: Ali kışkırtılmış görünüyor. English: Ali became increasingly agitated. Turkish: Ali...

Agitatedly nedir ne demek

Agitatedly nedir depression : Heyecanlı depresyon. Çırpınma nöbeti. Be agitated : Tahriklere kapılmak. Tahriğe kapılmak. Dolduruşa gelmek. Galeyana ge...

Agitating nedir ne demek

Agitating nedir English: A new affair is agitating the police administration. Turkish: Yeni bir sorun polis yönetimini tahrik ediyor. washer wit...

Agitational nedir ne demek

Agitational nedir agitation : Banyo çalkalanması. Yunak çalkanması. Banyo çalkanması. Thermal agitation : Bir özdek özdeciklerinin ısıl erkeden kaynakl...

Agitative nedir ne demek

Agitative nedir : Karıştırma. Kışkırtmak. Çalkalamak. Sarsmak. Altüst etmek. Sallamak. Tahrik etmek. Üzmek. Yinelenmiş karma. Tekrar karma. Agitation...

Agitator nedir English: The agitator is inclined to exaggerate trivial matters. Turkish: Tahrikçi önemsiz konuları abartma eğilimindedir. : Tah...

Bath agitation nedir ne demek

Bath agitation nedir : Hamam. Banyo. Yıkamak. Küvet. Banyo kabı (fotoğrafçılık terim). Yıkanmak. Havuz. Banyo yaptırmak. Yıkanma. Ç.hamam. Agitation : Sal...

Become agitated nedir ne demek

Become agitated nedir : Yaraşmak. Olmak. (isim veya sıfat+) -leşmek veya -laşmak. Çok yakışmak. Haline gelmek. Gitmek. Yakışmak. Halini almak. Laşmak. Uyma...

Thermal agitation nedir ne demek

Thermal agitation nedir : Isıyla ilgili. Isıya ilişkin. Sıcaklıkla ilgili. Isı ile ilişkili, ısıya değgin. Isıl. Termal. Bilgisayar, fizik, kimya alanlarında...

Sagital kesit nedir ne demek

Sagital kesit nedir Sagital kesit; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Vücudu sağ ve sol olmak üzere iki eşit bölgeye ayıra...

Agitable nedir : Ajitasyon. Endişe. (italyan-amerikan argosu) dispepsi. Mide fesadı. Hazımsızlık. Mide ekşimesi. Agitate : Çalkalanmak. Başkaldırmak...

Agitate nedir English: Ali became increasingly agitated. Turkish: Ali giderek ajite oldu. English: Ali became agitated. Turkish: Ali tedi...

Agitated depression nedir ne demek

Agitated depression nedir : Heyecanlı. Telaşlı. Tedirgin. Ajite. Çalkalanmış. Depression : Durgunluk. Çökme. Ilıman enlemlerde görülen alçak basınçlı hava döng...

Agitates nedir : Propaganda yapmak. Başkaldırmak. Galeyana getirmek. Ortalığı karıştırmak. Sarsmak. Telaşlandırmak. Çalkalamak. Dalgalandırmak. Sall...

Agitation nedir ne demek

Agitation nedir agitation : Banyo çalkalanması. Yunak çalkanması. Banyo çalkanması. Thermal agitation : Isıl kıpırdanma. Isıl dalgalanma. Isıl çalkal...

Agitations nedir ne demek

Agitations nedir agitation : Banyo çalkalanması. Yunak çalkanması. Banyo çalkanması. Thermal agitation : Isıl çalkalanma. Bir özdek özdeciklerinin ısı...

Agitato nedir Agitato; bir müzik terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. kökeni italyanca dilinden gelmektedir. Canlı : D...

Agitators nedir ne demek

Agitators nedir : Parmakçı. Kışkırtıcı. Özdekleri birbirine karıştıran araç. Kışkırtan. Çalkayıcı. Tahrikçi kişi. Çalkalayıcı makine. Fesat. Karıştır...

Be agitated nedir ne demek

Be agitated nedir : -dı. Kalmak. Alaşımların hazırlanmasında kullanılan hafif bir metalik kimyasal element. Mal olmak. Olmak. -dir. Anlamına gelmek. Bu...

Beet washer with revolving agitating arm nedir ne demek

Beet washer with revolving agitating arm nedir : Çükündür. Pancar. Kocabaş. Kazayağıgiller (chenopodiaceae) familyasından, 1 m kadar boylanabilen, çok yıllık, otsu bitkiler. Şeker ...

Sagital kesi nedir ne demek

Sagital kesi nedir Sagital kesi; Zooloji alanında kullanılan bir kelimedir. Zooloji'deki anlamı: Vücudu sağ ve sol olmak üzere iki eşit bölgeye ayıran ...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim