Ahlak nedir Ahlak; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Ahlak" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Bir çeşit armut. Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Toplu olarak yaşayan bireylerin uymak zorunda bulundukları eylem ve davranış kur...

 
 
 

Ahlak bilimsel nedir ne demek

Ahlak bilimsel nedir Ahlak bilimsel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Ahlak : Huylar. Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları, aktöre, sağtöre. Bilimsel : Bilimle ilgili, bilim...

Ahlak dışıcı nedir ne demek

Ahlak dışıcı nedir Ahlak dışıcı; felsefe alanında kullanılan bir kelimedir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Ahlak : Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları, aktöre, sağtöre....

Ahlak duyusu nedir ne demek

Ahlak duyusu nedir Ahlak duyusu; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ahlaki eylemlerin kaynağı olan ve insanlara doğruyu yanlıştan ayırma imkânı verip onları doğruya yönelecek biçimde harekete geçiren v...

Ahlak olgunluğu nedir ne demek

Ahlak olgunluğu nedir Ahlak olgunluğu; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Bir kimsenin ya da bir topluluğun ahlak ilkelerine göre doğru ve yanlış davranışlar konusunda usa uygun kararlar verebilmesi için erişmes...

Ahlak zabıtası nedir ne demek

Ahlak zabıtası nedir Ahlak : Huylar. Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları, aktöre, sağtöre. Zabıta : Belediye hizmetlerinin güvenliğini sağlamakla görevli yönetim. Belediye zabıtası. Zabıt : Tutan...

Ahlakçı nedir ne demek

Ahlakçı nedir "Ahlakçı" ile ilgili cümle Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Ahlak bilgini; ahlak dersi veren filozof. Eylem, davranış ve düşüncelerinde ahlak kurallarına çok önem veren kimse. Felsefi anlamı: ve 1 Ahlak öğütçüsü; her şeyi ...

Ahlaken nedir Ahlaken; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir. Ahlak : Huylar. Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları, aktöre, sağtöre. Ahla...

Ahlaki çöküntü nedir ne demek

Ahlaki çöküntü nedir Ahlaki çöküntü; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Herhangi bir sözleşme dolayısıyla yükümlü tarafın yapması gerekeni yapmaması veya yapmaması gerekeni yapmasının yol açabileceği risk. Çökü :...

Ahlak bilimci nedir ne demek

Ahlak bilimci nedir Ahlak : Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları, aktöre, sağtöre. Huylar. Bilimci : Bilgin. Bilginin temeli olarak yalnız bilim yöntemine önem veren, ilimci. Bilim : Belli bir ko...

Ahlak bilimi nedir ne demek

Ahlak bilimi nedir Ahlak bilimi; bir toplum bilimi Etik veya en yalın tanımıyla töre bilimi. Etik terimi [#Yunanca ethos yâni "töre" türemiştir. Değerler felsefesinin Aksiyoloji dalı olan etik, felsefenin üç ana dalından biridir: varlık, bil...

Ahlak dışı nedir ne demek

Ahlak dışı nedir Ahlak dışı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Ahlak : Huylar. Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları, aktöre, sağtöre. Ahlak dışıcılık : Töre dışıcılık. Tö...

Ahlak dışıcılık nedir ne demek

Ahlak dışıcılık nedir Ahlak dışıcılık; bir felsefe terimidir. Ahlak : Huylar. Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları, aktöre, sağtöre. Töre : Bir toplumdaki ahlaki davranış biçimleri, adap. Bir toplu...

Ahlak eğitbilimi nedir ne demek

Ahlak eğitbilimi nedir Ahlak eğitbilimi; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Genel ahlak ilke ve kurumları ile uğraşan, ahlakın eğitimle olan ilişkileri üzerinde duran eğitbilim dalı. Eğit : Kemençe. Kabadayı, yi...

Ahlak yasası nedir ne demek

Ahlak yasası nedir Ahlak yasası; bir felsefe terimidir. Felsefi anlamı: Ahlak eylemlerini belirleyen, kendine uyulması ahlak açısından gerekli olan genel geçer kural. Veterinerlik alanındaki anlamları: Eylemi yönlendiren, kendisiyle davranış...

Ahlakça nedir Ahlakça; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Ahlakça" ile ilgili cümle örnekleri Ahlak : Huylar. Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları, aktöre, sağtöre. Anl...

Ahlakçılık nedir ne demek

Ahlakçılık nedir Ahlakçılık; bir felsefe terimidir. Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Toplum düzeninin sağlanmasında ahlakın büyük bir etkisi olduğunu, birçok toplumsal sorunların çözüme kavuşmasının ahlaka bağlı bulunduğunu ileri süren gör...

Ahlaki nedir Ahlaki; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Ahlaki" ile ilgili cümleler Ahlaki vazife : Kanunun zorlaması olmaksızın, doğru bilindiği için yapılması gereken işler. A...

Ahlaki erdemler nedir ne demek

Ahlaki erdemler nedir Ahlaki erdemler; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Pratik aklın ürünü olan, ruhun arzu ve istekleriyle belirlenen akıl dışı parçasını veya ruhun hayvansal düzeyini kontrol altına a...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim