Aile nedir Aile; bir toplum bilimi terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Aile" ile ilgili cümle Matematik terimi olarak kelime anlamı: Ortak özellikleri olan matematiksel nesneler kümesi. (Örneğin yüzeyler ailesi, operatörl...

 
 
 

Aile bahçesi nedir ne demek

Aile bahçesi nedir Aile : Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü. Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü. Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu, familya. Ev...

Aile bütçesi nedir ne demek

Aile bütçesi nedir Aile bütçesi; bir ekonomi terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Hanehalkının belli bir dönemde elde ettiği gelirler ile çeşitli mal ve hizmetlere yaptığı harcamalar. İngilizce'de Aile bütçesi ne demek? Aile bütçesi ...

Aile doktoru nedir ne demek

Aile doktoru nedir Aile : Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu, familya. Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü. Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum i...

Aile eğitimi nedir ne demek

Aile eğitimi nedir Aile eğitimi; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Aile kurmuş olan kadın ve erkeklere, aile mutluluğunu gerçekleştirmek ve arttırmak için gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak ü...

Aile fotoğrafı nedir ne demek

Aile fotoğrafı nedir İngilizce'de Aile fotoğrafı ne demek? Aile fotoğrafı ingilizcesi nedir?: family album Fransızca'da Aile fotoğrafı ne demek?: photo de famille Aile : Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü. Evlilik...

Aile hayatı nedir ne demek

Aile hayatı nedir "Aile hayatı" ile ilgili cümle Aile : Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü. Eş, karı. Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü. Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimse...

Aile hekimliği nedir ne demek

Aile hekimliği nedir Aile : Eş, karı. Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü. Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük bi...

Aile ismi nedir ne demek

Aile ismi nedir Aile : Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü. Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü. Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasın...

Aile adı nedir ne demek

Aile adı nedir Aile : Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü. Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü. Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü. Temel niteliği bir olan dil...

Aile altı nedir ne demek

Aile altı nedir Aile altı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Canlıların sınıflandırılmasında aileden daha küçük gruplar topluluğu, alt aile. Aile : Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuk...

Aile bilgisi nedir ne demek

Aile bilgisi nedir Aile bilgisi; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Öğrencilere günlük ev işlerini yapmanın yollarını öğretmek; mutlu bir aile düzeni için gereken bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandırmak ...

Aile dizisi nedir ne demek

Aile dizisi nedir Aile dizisi; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Ailenin tüm bireylerinin sakıncasızca izleyebilecekleri nitelikteki dizi. Aile : Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, ...

Aile dostu nedir ne demek

Aile dostu nedir "Aile dostu" ile ilgili cümle Aile : Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu, familya. Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en k...

Aile filmi nedir ne demek

Aile filmi nedir Aile filmi; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Kişilerin kendi aile yaşamlarıyla ilgili olarak çevirdikleri özenci filmi (Türk sinema tüzesinde bu çeşit filmler denetleme d...

Aile gazinosu nedir ne demek

Aile gazinosu nedir Aile : Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu, familya. Eş, karı. Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü. Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü. Evlilik ve kan b...

Aile hekimi nedir ne demek

Aile hekimi nedir Aile hekimliği, bir tıp disiplinidir. Diğer tıp branşları gibi kendine özgü bir eğitimi, ve [#araştırma konuları bulunan, dahili tıp bilimleri içinde değerlendirilebilinen klinik bir branştır.Çocuk, genç ve yaşlı tüm birey...

Aile hukuku nedir ne demek

Aile hukuku nedir Aile hukuku; bir hukuk terimidir. Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, hukukun [#kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun konuları [#nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın ko...

Aile izlencesi nedir ne demek

Aile izlencesi nedir Aile izlencesi; Televizyon alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Ailenin tüm bireylerine seslenebilen nitelikteki izlence. Aile : Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim