Aile nedir Aile; bir toplum bilimi terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Aile" ile ilgili cümle Matematik terimi olarak kelime anlamı:...

 
 
 

Aile bahçesi nedir ne demek

Aile bahçesi nedir Aile : Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü. Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulun...

Aile bütçesi nedir ne demek

Aile bütçesi nedir Aile bütçesi; bir ekonomi terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Hanehalkının belli bir dönemde elde ettiği gelirler ile çeşitl...

Aile doktoru nedir ne demek

Aile doktoru nedir Aile : Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu, familya. Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü. Evlilik ve kan ba...

Aile eğitimi nedir ne demek

Aile eğitimi nedir Aile eğitimi; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Aile kurmuş olan kadın ve erkeklere, aile mutluluğ...

Aile fotoğrafı nedir ne demek

Aile fotoğrafı nedir İngilizce'de Aile fotoğrafı ne demek? Aile fotoğrafı ingilizcesi nedir?: family album Fransızca'da Aile fotoğrafı ne demek?: photo de...

Aile hayatı nedir ne demek

Aile hayatı nedir "Aile hayatı" ile ilgili cümle Aile : Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü. Eş, karı. Birli...

Aile hekimliği nedir ne demek

Aile hekimliği nedir Aile : Eş, karı. Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü. Evlilik ve kan bağına dayanan, karı,...

Aile ismi nedir ne demek

Aile ismi nedir Aile : Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü. Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulun...

Aile mahkemesi nedir ne demek

Aile mahkemesi nedir Aile mahkemesi; bir hukuk terimidir. Aile : Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu, familya. Aynı soydan gelen veya...

Aile matinesi nedir ne demek

Aile matinesi nedir Aile : Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü. Eş, karı. Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlik...

Aile ocağı nedir ne demek

Aile ocağı nedir Aile ocağı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır. "Aile ocağı" ile ilgili cümleler Aile : Birlikte oturan hısım ve ...

Aile planlaması nedir ne demek

Aile planlaması nedir Aile planlaması, temel olarak ailelerin [#bilinçli ve taşıyarak, istedikleri zaman, bakabilecekleri, yetiştirebilecekleri sayıda çocu...

Aile saadeti nedir ne demek

Aile saadeti nedir Aile : Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü. Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü. Teme...

Aile salkımı nedir ne demek

Aile salkımı nedir Aile salkımı; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Aile üyelerinin sayı, yaş, cinsellik, kişilik özel...

Aile şirketi nedir ne demek

Aile şirketi nedir Aile şirketi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Ortaklarını aile bireylerinin oluşturduğu, halka kapal...

Aile yolluğu nedir ne demek

Aile yolluğu nedir Aile yolluğu; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Görevlinin atanması, işyerinin değiştirilmesi ve işten ...

Okul aile birliği nedir ne demek

Okul aile birliği nedir Okul aile birliği; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: İlkokullar ile orta dereceli okullarda aile i...

Babaerkil aile nedir ne demek

Babaerkil aile nedir Babaerkil aile; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Yetkenin doğrudan doğruya babada ya da ailenin e...

Çekirdek aile nedir ne demek

Çekirdek aile nedir Çekirdek aile; bir toplum bilimi terimidir. Sosyoloji'deki anlamı: Karı, koca ve evlenmemiş çocuklardan kurulu olan sanayileşmiş ve k...

Aile adı nedir ne demek

Aile adı nedir Aile : Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü. Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü. Aynı soydan gelen ...

Aile altı nedir ne demek

Aile altı nedir Aile altı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Canlıların sınıflandırılmasında aileden daha k...

Aile bilgisi nedir ne demek

Aile bilgisi nedir Aile bilgisi; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Öğrencilere günlük ev işlerini yapmanın yollarını ...

Aile dizisi nedir ne demek

Aile dizisi nedir Aile dizisi; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Ailenin tüm bireylerinin sakıncasız...

Aile dostu nedir ne demek

Aile dostu nedir "Aile dostu" ile ilgili cümle Aile : Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu, familya. Evlilik ve kan bağına dayanan...

Aile filmi nedir ne demek

Aile filmi nedir Aile filmi; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Kişilerin kendi aile yaşamlarıyla il...

Aile gazinosu nedir ne demek

Aile gazinosu nedir Aile : Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu, familya. Eş, karı. Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişk...

Aile hekimi nedir ne demek

Aile hekimi nedir Aile hekimliği, bir tıp disiplinidir. Diğer tıp branşları gibi kendine özgü bir eğitimi, ve [#araştırma konuları bulunan, dahili tıp ...

Aile hukuku nedir ne demek

Aile hukuku nedir Aile hukuku; bir hukuk terimidir. Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, hukukun [#kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdı...

Aile izlencesi nedir ne demek

Aile izlencesi nedir Aile izlencesi; Televizyon alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Ailenin tüm bireylerine sesle...

Aile malları ortaklığı nedir ne demek

Aile malları ortaklığı nedir Aile malları ortaklığı; Hukuk alanında kullanılan bir kelimedir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: âile şirket -i emvâli. Mallar : ...

Aile meclisi nedir ne demek

Aile meclisi nedir Aile meclisi; bir toplum bilimi terimidir. "Aile meclisi" ile ilgili cümleler Aile : Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan k...

Aile ödencesi nedir ne demek

Aile ödencesi nedir Aile ödencesi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Gereksemeye göre ücret ilkesinden gidilerek işçinin ge...

Aile reisi nedir ne demek

Aile reisi nedir Aile : Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük bir...

Aile sagası nedir ne demek

Aile sagası nedir Aile sagası; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bir ailenin, bir ya da birkaç kuşak süresin...

Aile şirket i emvali nedir ne demek

Aile şirket i emvali nedir Aile şirket i emvali; Hukuk alanında kullanılan bir sözcüktür. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: âile malları ortaklığı. hisse-i te...

Aile toplumbilimi nedir ne demek

Aile toplumbilimi nedir Aile toplumbilimi; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Toplumlarda, toplumsal kümelerde aile ku...

Kazanç paylı aile malları ortaklığı nedir ne demek

Kazanç paylı aile malları ortaklığı nedir Kazanç paylı aile malları ortaklığı; Hukuk alanında kullanılan bir kelimedir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: hisse-i temettu' şa...

Ataerkil aile nedir ne demek

Ataerkil aile nedir Ataerkil aile; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Baba ya da ailenin en yaşlı erkeğince yönetilen b...

Büyük aile nedir ne demek

Büyük aile nedir Büyük aile; bir toplum bilimi terimidir. Bilimsel terim anlamı: Büyükbaba ve büyük anne ile evli oğullarının, bunların karılarının ve...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim