Aimers nedir Acclaimers : Alkışlayan. Takdir eden kimse. Bağıran. Öven kimse. Claimers : Talep eden kimse. Sahip çıkan veya talep eden kimse. İddi...

 

Declaimers nedir ne demek

Declaimers nedir Declaimer : Söylevci kimse. Konuşma yapan kimse. Ezberden okuyan kimse. Söylevci. Declaimed : Söylev vermek. Nutuk çekmek. Yüksek ses...

Exclaimers nedir ne demek

Exclaimers nedir Exclaimer : Hiddetle söyleyen. Ansızın bağırıp çağıran. Haykıran. Hayretini ifade eden. Exclaimed : Feryat etmek. Çığlık koparmak. Di...

Proclaimers nedir ne demek

Proclaimers nedir Proclaimer : İlan eden. Duyuran. Proclaimed : Deklara edilmiş. Duyurulmuş. İlan edilmiş. Deklare. A state of emergency was proclaimed...

Acclaimers nedir ne demek

Acclaimers nedir Acclaimer : Öven kimse. Bağıran. Alkışlayan. Takdir eden kimse. Acclaimed : Tanınmış (özellikle birinin uzmanlık alanında). Alkışlanm...

Claimers nedir Acclaimers : Bağıran. Alkışlayan. Öven kimse. Takdir eden kimse. Declaimers : Söylevci. Söylevci kimse. Konuşma yapan kimse. Ezberden...

Disclaimers nedir ne demek

Disclaimers nedir Make a disclaimer about : Feragat etmek. Disclaimer : Yalanlama. Reddetme. Feragatname. Kabul etmeme. Feragat eden. Red. Tekzip. Fera...

Maimers nedir Maimer : Sakatlanan. Sakat. Maimed : Sakat. Yaralı. Sakatlamak. Sakatlanmış. Maimed worker : İş görebilecek yetenekte bulunan ancak b...

Sosyal Medya'da paylaş