Akış nedir "Akış" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Köpek. Coğrafya'daki terim anlamı: Yerçekimi ve eğim etkisiyle suların yeryüzü ya da yer...

 
 
 

Akış aşağı nedir ne demek

Akış aşağı nedir Akış aşağı; Coğrafya, Jeoloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Coğrafya'daki terim anlamı: Bir akarsuyun ağız yönüne doğru olan ...

Akış çizeneği nedir ne demek

Akış çizeneği nedir Akış çizeneği; Bilişim, Fizik, Matematik alanlarında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir sorun'un tanımı, çözü...

Akış çizgesi nedir ne demek

Akış çizgesi nedir Akış çizgesi; Kimya, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir süreçte, işlemlerin dizisini ve ...

Akış durdurmalı enjeksiyon nedir ne demek

Akış durdurmalı enjeksiyon nedir Akış durdurmalı enjeksiyon; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: HPLC’de, çözücü akışını geçici şekilde d...

Akış etmek nedir ne demek

Akış etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Akmak. Etme : Etmek işi Akış : Akma işi. Belirlenen biçimde, kurallarına ve doğasına uygun olarak gerçekleş...

Akış hızı nedir ne demek

Akış hızı nedir Akış hızı; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Fırın atmosferlerinin denetiminde, ayarı gereke...

Akış noktası nedir ne demek

Akış noktası nedir Akış noktası; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Zorlama - zorlanma eğrisi üzerinde özdegin zorlama etkisiyle ...

Akış yönü nedir ne demek

Akış yönü nedir Akış yönü; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir akış çizeneği üzerinde, simgeler arasında önc...

Dizge akış çizeneği nedir ne demek

Dizge akış çizeneği nedir Dizge akış çizeneği; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir dizgeyi, özellikle bir yazılım dizg...

Gaz akış hızı nedir ne demek

Gaz akış hızı nedir Gaz akış hızı; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Denetimli atmosferlerin kullanıldığı fırınl...

Geri akış vanası nedir ne demek

Geri akış vanası nedir Geri akış vanası; Tesisat alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Pissu döşeminde, suyun geriye akışını önleyen vana...

İzlence akış çizeneği nedir ne demek

İzlence akış çizeneği nedir İzlence akış çizeneği; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir izlencede, işlemlerin sırasını gös...

Ulusal bilgi akış düzeni nedir ne demek

Ulusal bilgi akış düzeni nedir Ulusal bilgi akış düzeni; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir ülkenin, türlü amaçlar güden ço...

Çift yönlü akış nedir ne demek

Çift yönlü akış nedir Çift yönlü akış; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir akış çizeneği üzerinde, her iki yönde a...

Düzgün akış nedir ne demek

Düzgün akış nedir Düzgün akış; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Akışkan içinde her akım, borusu kesitinsin ve akım çizgisi boy...

Geri akış nedir ne demek

Geri akış nedir Geri akış; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ters yönde akış, ileriye doğru seyreden sıvı a...

Kararlı akış nedir ne demek

Kararlı akış nedir Kararlı akış; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir akışkanın sürekli, kararlı, her noktasının hızının değiş...

Kaygan akış nedir ne demek

Kaygan akış nedir Kaygan akış; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Akışkan katmanlarının, birbiri üzeninde kararlı biçimde kayar...

Plastik akış nedir ne demek

Plastik akış nedir Plastik akış; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Camlaşma sıcaklığının üzerindeki sıcaklıklara ısıtılmış...

Akış akış nedir ne demek

Akış akış nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Akın akın, toplu olarak. Akın akın. Akış : Akma işi. Belirlenen biçimde, kurallarına ve doğasına uygun olar...

Akış akış gitmek nedir ne demek

Akış akış gitmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Akın akın, küme küme, toplu olarak gitmek. Akış akış : Akın akın, toplu olarak. Akın akın Akış : Akma işi. ...

Akış çalışması nedir ne demek

Akış çalışması nedir Akış çalışması; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir oyunun seyirci önüne çıkarılmadan önceki son evr...

Akış çizeneği simgesi nedir ne demek

Akış çizeneği simgesi nedir Akış çizeneği simgesi; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir akış çizeneği üzerinde, işlemleri...

Akış çizgisi nedir ne demek

Akış çizgisi nedir Akış çizgisi; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir akış çizeneği üzerinde, akış çizeneği simge...

Akış erkili nedir ne demek

Akış erkili nedir Akış erkili; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bir kılcal borudan ya da bir zardan basınç altında akan bir sa...

Akış gerginliği nedir ne demek

Akış gerginliği nedir Akış gerginliği; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Akma noktasındaki gerginlik. Bu gerginliği aşmayan bir dı...

Akış katsayısı nedir ne demek

Akış katsayısı nedir Akış katsayısı; Coğrafya, Jeoloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Coğrafya'daki terim anlamı: Bir akarsuyun beslenme teknesine...

Akış sitometresi nedir ne demek

Akış sitometresi nedir Akış sitometresi; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Flüoresan boyalar ve lazer ışını kullanılarak bi...

Akış yukarı nedir ne demek

Akış yukarı nedir Akış yukarı; Coğrafya, Jeoloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Coğrafya'daki terim anlamı: Bir akarsuyun kaynak yönüne doğru o...

Durdurulmuş akış yöntemi nedir ne demek

Durdurulmuş akış yöntemi nedir Durdurulmuş akış yöntemi; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir çözelti içinde oluşan hızlı tepkimeler...

Geri akış özofagitisi nedir ne demek

Geri akış özofagitisi nedir Geri akış özofagitisi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yemek borusu büzgeninin işlevsel b...

İş akış dili nedir ne demek

İş akış dili nedir İş akış dili; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir bilgisayar dizgesine verilen işleri ve bun...

Şirden sıvısı geri akış sendromu nedir ne demek

Şirden sıvısı geri akış sendromu nedir Şirden sıvısı geri akış sendromu; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Şirden sıvısının ön mid...

Veri akış çizeneği nedir ne demek

Veri akış çizeneği nedir Veri akış çizeneği; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir sorun'un çözümünde verinin izlediği ...

Dolaşık akış nedir ne demek

Dolaşık akış nedir Dolaşık akış; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Belirli bir Reynold sayısını aştığı için,...

Geciken akış nedir ne demek

Geciken akış nedir Geciken akış; Tesisat alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Pis ve kirli su borularında suyun akışının gecikmesi h...

Glomerulus içi geri akış nedir ne demek

Glomerulus içi geri akış nedir Glomerulus içi geri akış; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Glomerulus boşluğunun içerisinde...

Katmanlı akış nedir ne demek

Katmanlı akış nedir Katmanlı akış; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Sıvının, iriölçekte, hızları belirleneb...

Oksu akış nedir ne demek

Oksu akış nedir Oksu akış; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bir aygıtta, gaz ya da sıvıların dağılmadan ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim