Akım nedir "Akım" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Ayağın üstü. Meyil, suya akış imkânı veren eğim: Bu damın akımı yok. Saygılı, ...

 
 
 

Akım çatağı nedir ne demek

Akım çatağı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Küçük sellerin birleşerek büyük bir sel meydana getirdikleri yer. Akım : Akma işi. Sanatta, siyasette, düşü...

Akım değişken nedir ne demek

Akım değişken nedir Akım değişken; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Belirli bir zaman aralığı itibariyle tanımlanan deği...

Akım derken bokum demek nedir ne demek

Akım derken bokum demek nedir Derken : Dendiği hâlde. Tam o sırada. ... diye düşünürken. Hemen sonrasında Akım : Akma işi. Sanatta, siyasette, düşünce hayatında or...

Akım düzenlemesi nedir ne demek

Akım düzenlemesi nedir Akım düzenlemesi; Otomobil alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Üreteçten akımsakara giden akımı denetleyerek aşır...

Akım izleri nedir ne demek

Akım izleri nedir Akım izleri; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yıldırım figürleri. Akım : Akma işi. Sanatta...

Akım kesmek nedir ne demek

Akım kesmek nedir Akım kesmek; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Elektrik akımını kesmek. Akım : Akma işi. Sanatta, siya...

Akım potansiyel ölçüm nedir ne demek

Akım potansiyel ölçüm nedir Akım potansiyel ölçüm; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Çeşitli elektrikle ayrışım işlemlerinde elde ...

Akım verimi nedir ne demek

Akım verimi nedir Akım verimi; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bir elektrotta gerçekleşen elektrokimyasal değişimin, Fa...

Akım vermek nedir ne demek

Akım vermek nedir Akım vermek; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Elektrik akımını açmak. Akım : Akma işi. Sanatta, siyas...

Akım yinelenimi nedir ne demek

Akım yinelenimi nedir Akım yinelenimi; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Herhangi bir kentte hizmete sun...

Açık girdi çıktı akım tablosu nedir ne demek

Açık girdi çıktı akım tablosu nedir Açık girdi çıktı akım tablosu; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Sırasıyla aramal istemi, sonul mal i...

Bağımlı akım kaynağı nedir ne demek

Bağımlı akım kaynağı nedir Bağımlı akım kaynağı; bir fizik terimidir. Bağımlı : Bir kimseye veya şeye maddi veya manevi yönden aşırı bağlı olan. Başka bir şeyin...

Dural akım yöntemi nedir ne demek

Dural akım yöntemi nedir Dural akım yöntemi; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Elektrikle ayrışım devresine akım denetleciyle b...

Ilıncık akım yoğunluğu nedir ne demek

Ilıncık akım yoğunluğu nedir Ilıncık akım yoğunluğu; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bir birlin yüzeyden dik doğrultuda birim zamanda ge...

Mıknatıssal akım yoğunluğu nedir ne demek

Mıknatıssal akım yoğunluğu nedir Mıknatıssal akım yoğunluğu; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Bir muknatıssal alan içinde, alanın kuvvet çiz...

Nakit akım tablosu nedir ne demek

Nakit akım tablosu nedir Nakit akım tablosu; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İşletmenin nakit akımını gösteren hesap özeti. ...

Alternatif akım nedir ne demek

Alternatif akım nedir Alternatif akım; bir fizik terimidir. Gitar terimi olarak anlamı: Belli zaman aralıklarıyla akış yönü değişen elektrik akımı. Kimya'd...

Artık akım nedir ne demek

Artık akım nedir Artık akım; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Damlayan civa elektrotta görülen eser safsızlıklardan da...

Çalkantılı akım nedir ne demek

Çalkantılı akım nedir Çalkantılı akım; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Karışık akım. Çalka : İçinde mısır patla...

Akım açık nedir ne demek

Akım açık nedir Akım açık; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Elektrik akanının geçmekte olduğunu belirtir deyim. Elekt...

Akım azalışı nedir ne demek

Akım azalışı nedir Akım azalışı; bir fizik terimidir. Akım : Akma işi. Sanatta, siyasette, düşünce hayatında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, hareke...

Akım çekme nedir ne demek

Akım çekme nedir Akım çekme; Otomobil alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Elektrik akımını tüketme. Akım : Akma işi. Sanatta, siya...

Akım denetleci nedir ne demek

Akım denetleci nedir Akım denetleci; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Elektrikle ayrışım devresine belirli ve saptanmış ak...

Akım düzeni nedir ne demek

Akım düzeni nedir Akım düzeni; Coğrafya alanında kullanılan bir kelimedir. Coğrafya'daki terim anlamı: Akarsu akımının yıl boyunca gösterdiği iniş çık...

Akım gerilim eğrisi nedir ne demek

Akım gerilim eğrisi nedir Akım gerilim eğrisi; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Çeşitli elektrokimyasal yöntemlerde ölçülen akım...

Akım kesici nedir ne demek

Akım kesici nedir Akım kesici; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Elektriğin özdenetimli olarak kesilmesini sağlayan düzen...

Akım ölçümü nedir ne demek

Akım ölçümü nedir Akım ölçümü; bir coğrafya terimidir. Akım : Debi. Hava, su vb. akışkan maddelerin veya elektrik yüklerinin belli bir yönde akışı, yer...

Akım trafosu nedir ne demek

Akım trafosu nedir Akım : Akma işi. Hava, su vb. akışkan maddelerin veya elektrik yüklerinin belli bir yönde akışı, yer değiştirmesi, cereyan. Sanatta, ...

Akım verimliliği nedir ne demek

Akım verimliliği nedir Akım verimliliği; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Açığa çıkarılan özdek kütlesinin, Farada...

Akım yeğinliği nedir ne demek

Akım yeğinliği nedir Akım yeğinliği; Fizik, Otomobil alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir çevrim boyunca birim zamanda akan yükleri...

Akım yoğunluğu nedir ne demek

Akım yoğunluğu nedir Akım yoğunluğu; Fizik, Kimya, Metalürji alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Üşerçözüşümde üşeklerin birim yüzeyi b...

Ana akım kesici nedir ne demek

Ana akım kesici nedir Ana akım kesici; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tüm akımların toplandığı ve gönderildiği konsol. Akı...

Dalgalı akım üreteci nedir ne demek

Dalgalı akım üreteci nedir Dalgalı akım üreteci; bir fizik terimidir. Dalgalı : Dalga dalga görünen. Belli dalga boylarını alabilen, alternatif. Açıklı koyulu (...

Girdi çıktı akım tablosu nedir ne demek

Girdi çıktı akım tablosu nedir Girdi çıktı akım tablosu; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: N tane kesim ve her kesimin hem çıktı üre...

Kapalı girdi çıktı akım tablosu nedir ne demek

Kapalı girdi çıktı akım tablosu nedir Kapalı girdi çıktı akım tablosu; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Açık girdi-çıktı akım tablosunda s...

Nakit akım oranı nedir ne demek

Nakit akım oranı nedir Nakit akım oranı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Net dönem kârı ile yıpranma toplamından nakit çık...

Ters akım kesicisi nedir ne demek

Ters akım kesicisi nedir Ters akım kesicisi; Otomobil alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Motor çalışmadığında doldurma çevrimini açarak a...

Anlık akım nedir ne demek

Anlık akım nedir Anlık akım; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Zamanla değişen akımın anlık değeri. Anlı : Ünlü, tanınmış, na...

Aşırı akım nedir ne demek

Aşırı akım nedir Aşırı akım; bir fizik terimidir. Akım : Hava, su vb. akışkan maddelerin veya elektrik yüklerinin belli bir yönde akışı, yer değiştirm...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim