Akan nedir Akan; İsim olarak kullanılan bir kelimedir. Yerel Türkçe'deki anlamı: [bkz: akar]. Ekin yığınlarını yağmurdan korumak için yığının üst tarafına yapılan hilâl şeklindeki cetvel. Bakayım, göreyim anlamında: Mehmet gel akan!...

 
 
 

Akanak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Mecra, yatak, kuru sel yarıntıları, dere yatağı. Çağlayan, ırmak veya derede suyun hızlı aktığı yer. [bkz: akak]. Sakız elde edilen kök: O akanak benim, sakızını sen toplama. Kayanak oyununda “par...

Akanca nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Irmak, dere, çay, küçük akarsu. Akan : [bkz: akar]. Ekin yığınlarını yağmurdan korumak için yığının üst tarafına yapılan hilâl şeklindeki cetvel. Bakayım, göreyim anlamında: Mehmet gel akan!. Irma...

Akaner nedir Akaner; İsim olarak kullanılan bir kelimedir. Akaner isminin anlamı, Akaner ne demek: Bir yerden bir yere giden kimse. Akaner ismi; Türkçe kökenli olup bir Erkek ismidir. Akan : [bkz: akar]. Ekin yığınlarını yağmurdan kor...

Akansu nedir Akansu; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. Akansu isminin anlamı, Akansu ne demek: Bir yerden bir yere doğru akan, giden su. Akansu ismi; Türkçe kökenli olup bir Erkek ismidir. Akan : [bkz: akar]. Ekin yığınlarını yağm...

Akantamebiyozis nedir ne demek

Akantamebiyozis nedir Akantamebiyozis; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Acanthamoeba cinsindeki türlerin neden olduğu enfeksiyon. Hastalıkta görülen en yaygın belirtiler granülomatoz amebik ensefalitis...

Akantella nedir ne demek

Akantella nedir Akantella; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Gelişimi ara konağın serozası altında başlayan ve vücut boşluğunda devam eden akantor ve kistakant arasındaki başları dikenli solucan l...

Akantoid nedir Akantoid; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Diken biçiminde çıkıntı gösteren; dikensi, diken biçimli. Akan : [bkz: akar]. Ekin yığınlarını yağmurdan korumak için yığının üst tarafı...

Akantokeratoz nedir ne demek

Akantokeratoz nedir Akantokeratoz; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Akantokeratodermi. Akan : [bkz: akar]. Ekin yığınlarını yağmurdan korumak için yığının üst tarafına yapılan hilâl şeklindeki cetvel....

Akan yıldız nedir ne demek

Akan yıldız nedir Akan yıldız; bir gök bilimi terimidir. Gök taşı ya da meteorit, Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin gök taşı girer. Ancak bunların beş yüz kadarı buharlaşmadan, ...

Akana nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Nine, büyük anne. Üvey anne, analık. Amca karısı, yenge. Akan : [bkz: akar]. Ekin yığınlarını yağmurdan korumak için yığının üst tarafına yapılan hilâl şeklindeki cetvel. Bakayım, göreyim anlamınd...

Akanay nedir Akanay; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. Akanay isminin anlamı, Akanay ne demek: Bir yerden bir yere doğru giden güzel kadın. Akanay ismi; Türkçe kökenli olup bir Erkek ismidir. Akan : [bkz: akar]. Ekin yığınlarını y...

Akanda nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ağın bütün halkalarının sudan kurtulduğunu bildiren “tamam” anlamında bir balıkçı sözü. Akan : [bkz: akar]. Ekin yığınlarını yağmurdan korumak için yığının üst tarafına yapılan hilâl şeklindeki ce...

Akani nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Arkadaş: Biraz dur akani, bir şey soracağım. Akan : [bkz: akar]. Ekin yığınlarını yağmurdan korumak için yığının üst tarafına yapılan hilâl şeklindeki cetvel. Bakayım, göreyim anlamında: Mehmet ge...

Akant nedir Akant; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. Akant isminin anlamı, Akant ne demek: Dürüst, güvenilir yemin. Akant ismi; Türkçe kökenli olup bir Erkek ismidir. Teknik terim anlamı: Dikensi çıkıntı. Akan : [bkz: akar]. Ekin...

Akantaş nedir Akantaş; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Artvin şehrinde, Murgul ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Akan : [bkz: akar]. Ekin yığınlarını yağmurdan koru...

Akanto nedir Teknik terim anlamı: İğneli, dikensi. Akan : [bkz: akar]. Ekin yığınlarını yağmurdan korumak için yığının üst tarafına yapılan hilâl şeklindeki cetvel. Bakayım, göreyim anlamında: Mehmet gel akan!. Irmak, dere, çay, küçük ...

Akantokeratodermi nedir ne demek

Akantokeratodermi nedir Akantokeratodermi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Deri boynuzsu tabakasının kalınlaşması, akantokeratoz. Akan : [bkz: akar]. Ekin yığınlarını yağmurdan korumak için yığının üst ...

Akantoliz nedir ne demek

Akantoliz nedir Teknik terim anlamı: Epidermisteki keratinositler arasındaki hücreler arası bağlantının parçalanması ve genellikle veziküllerin oluşması, malpighi tabakası atrofisi. Akan : [bkz: akar]. Ekin yığınlarını yağmurdan korumak i...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim