Akant nedir Akant; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. Akant isminin anlamı, Akant ne demek: Dürüst, güvenilir yemin. Akant ismi; Türkçe köken...

 
 
 

Akantella nedir ne demek

Akantella nedir Akantella; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Gelişimi ara konağın serozası altında başlayan...

Akantoid nedir Akantoid; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Diken biçiminde çıkıntı gösteren; dikensi, dike...

Akantokeratoz nedir ne demek

Akantokeratoz nedir Akantokeratoz; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Akantokeratodermi. Akan : [bkz: akar]. Ekin...

Akantolizis nedir ne demek

Akantolizis nedir Akantolizis; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Derinin dikensi tabakasındaki kerationositler...

Akantomatöz epulis nedir ne demek

Akantomatöz epulis nedir Akantomatöz epulis; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Köpek ve kedilerde alt veya üst çene ...

Akantor nedir Akantor; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Başları dikenli solucanların yumurtası içerisinde...

Akantosefalan nedir ne demek

Akantosefalan nedir Akantosefalan; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Başları dikenli solucanlar. Akan : [bkz: ak...

Akantosefalozis nedir ne demek

Akantosefalozis nedir Akantosefalozis; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Başları dikenli solucanlar şubesindeki t...

Akantosit nedir ne demek

Akantosit nedir Akantosit; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Üzerinde düzensiz, sayısı 5-10 arasında değişen...

Akantoşeilonemiyozis nedir ne demek

Akantoşeilonemiyozis nedir Akantoşeilonemiyozis; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Mansonellozis. Akan : [bkz: akar]. E...

Akantoz nedir Teknik terim anlamı: Epidermisin dikenli hücre tabakasının kalınlaşması. Akantoz diffüz epidermal hiperplazi (derinin kalınlaşması) a...

Akantozis nigrikans nedir ne demek

Akantozis nigrikans nedir Akantozis nigrikans; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Deride bakışımlı, 1.8 santimetre çap...

Birincil akantozis nigrikans nedir ne demek

Birincil akantozis nigrikans nedir Birincil akantozis nigrikans; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Esas olarak bir yaşından kü...

İkincil akantozis nigrikans nedir ne demek

İkincil akantozis nigrikans nedir İkincil akantozis nigrikans; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Şişman köpeklerde, vücut kıv...

Dekakant nedir Dekakant; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sestodların Cestodaria alt sınıfında bulunan tü...

Hiperakantozis nedir ne demek

Hiperakantozis nedir Hiperakantozis; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Akantozis. Hiper : Hiperoksitde olduğu gi...

Kistakant nedir ne demek

Kistakant nedir Kistakant; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Son konak için enfektif olan genç akantosefala....

Akantamebiyozis nedir ne demek

Akantamebiyozis nedir Akantamebiyozis; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Acanthamoeba cinsindeki türlerin neden o...

Akantaş nedir Akantaş; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Artvin şehrinde, Murgul ilçesi...

Akanto nedir Teknik terim anlamı: İğneli, dikensi. Akan : [bkz: akar]. Ekin yığınlarını yağmurdan korumak için yığının üst tarafına yapılan hilâl ...

Akantokeratodermi nedir ne demek

Akantokeratodermi nedir Akantokeratodermi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Deri boynuzsu tabakasının kalınlaşması...

Akantoliz nedir ne demek

Akantoliz nedir Teknik terim anlamı: Epidermisteki keratinositler arasındaki hücreler arası bağlantının parçalanması ve genellikle veziküllerin oluşm...

Akantom nedir Akantom; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Derinin keratinize epitel hücrelerinden oluşan iy...

Akantometra nedir ne demek

Akantometra nedir Akantometra; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Kök ayaklılar (Rhizopoda) sınıfının ışınl...

Akantosefal nedir ne demek

Akantosefal nedir Teknik terim anlamı: Dikensi başlı kurtlar. Akan : [bkz: akar]. Ekin yığınlarını yağmurdan korumak için yığının üst tarafına yapılan ...

Akantosefaloz nedir ne demek

Akantosefaloz nedir Teknik terim anlamı: Dikensi başlı kurt hastalığı. Akan : [bkz: akar]. Ekin yığınlarını yağmurdan korumak için yığının üst tarafına y...

Akantosefalöz nedir ne demek

Akantosefalöz nedir Akantosefalöz; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Başları dikenli solucanlar şubesindeki tür...

Akantositozis nedir ne demek

Akantositozis nedir Akantositozis; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kanda akantositlerin varlığı. Abetalipoprot...

Akantotik nedir ne demek

Akantotik nedir Akantotik; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Akantozisle ilgili, akantozise ait olan. Akant...

Akantozis nedir ne demek

Akantozis nedir Akantozis; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Epidermisin dikensi tabakasının hücrelerinin h...

Ailevi akantolizis nedir ne demek

Ailevi akantolizis nedir Ailevi akantolizis; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Aberdeen angus buzağılarında desmozom...

İdiopatik akantozis nigrikans nedir ne demek

İdiopatik akantozis nigrikans nedir İdiopatik akantozis nigrikans; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Birincil akantozis nigrika...

Alakant nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Şekerli su üzerine konulan ve iki renkli görünen çay. Çay yerine içilen sıcak, tatlı su. Sıcak şerbet üstün...

Hekzakant nedir ne demek

Hekzakant nedir Hekzakant; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Skoleksinde 3 çift çengel taşıyan Eucestoda lar...

Keratoakantom nedir ne demek

Keratoakantom nedir Keratoakantom; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Keratin içeren, orta kısmında krater benzer...

Parakantom nedir ne demek

Parakantom nedir Parakantom; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Epidermisin dikensi tabakasından gelişen tümö...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim