Akciğer nedir Akciğer; bir anatomi Biyoloji'deki anlamı: Hava ile soluyan yüksek yapılı hayvanlarda, çift olarak bulunan solunum organı. Veterinerl...

 
 
 

Akciğer anjiyografisi nedir ne demek

Akciğer anjiyografisi nedir Akciğer anjiyografisi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Akciğer damarlarının kontrast madde...

Akciğer askariozisi nedir ne demek

Akciğer askariozisi nedir Akciğer askariozisi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İnsanlarda Ascaris lumbricoides larv...

Akciğer atardamarı daralması nedir ne demek

Akciğer atardamarı daralması nedir Akciğer atardamarı daralması; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Akciğer atardamarlarının sa...

Akciğer dolaşımı nedir ne demek

Akciğer dolaşımı nedir Akciğer dolaşımı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Küçük kan dolaşımı. Dolaşı : Bir tiyatr...

Akciğer habronemozisi nedir ne demek

Akciğer habronemozisi nedir Akciğer habronemozisi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Tek tırnaklıların akciğerinde Habr...

Akciğer hipertansiyonu nedir ne demek

Akciğer hipertansiyonu nedir Akciğer hipertansiyonu; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Akciğer atardamarlarında kanın yük...

Akciğer infiltrasyonlu eozinofili sendromu nedir ne demek

Akciğer infiltrasyonlu eozinofili sendromu nedir Akciğer infiltrasyonlu eozinofili sendromu; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Eozinofilik p...

Akciğer kalp hastalığı nedir ne demek

Akciğer kalp hastalığı nedir Akciğer kalp hastalığı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Akciğerdeki bir patolojik değişim...

Akciğer kelebeği nedir ne demek

Akciğer kelebeği nedir Akciğer kelebeği; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Troglotrematidae ailesinin, Paragonimus...

Akciğer kelebek hastalığı nedir ne demek

Akciğer kelebek hastalığı nedir Teknik terim anlamı: Akciğer kelebeklerinden ileri gelen ve başlıca iki belirtisi, süreğen öksürükle kanlı balgam olan hastalık. Hast...

Akciğer kıl kurdu nedir ne demek

Akciğer kıl kurdu nedir Teknik terim anlamı: Boyları 12 ile 23 mm. arasında değişen ve gevişenlerin çok ince soluk borularında yaşayan kılsı kurt. (Terim, ak...

Akciğer kılkurtları nedir ne demek

Akciğer kılkurtları nedir Teknik terim anlamı: Omurgalılarda, genellikle solunum aygıtı asalağı olarak yaşayan yuvarlak solucanlar topluluğu. Kılk : Kalça ile ...

Akciğer kökü nedir ne demek

Akciğer kökü nedir Akciğer kökü; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Akciğerlerin göbeğinden akciğer...

Akciğer kurtları nedir ne demek

Akciğer kurtları nedir Akciğer kurtları; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Nematodların Secernentea (Phasmidea) sı...

Akciğer mide siniri nedir ne demek

Akciğer mide siniri nedir Akciğer mide siniri; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Soğaniliğin alt yanından ...

Akciğer öskültasyon sahası nedir ne demek

Akciğer öskültasyon sahası nedir Akciğer öskültasyon sahası; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Göğüs bölgesi muayene sahası. ...

Akciğer peteği nedir ne demek

Akciğer peteği nedir Akciğer peteği; bir anatomi terimidir. Akciğer : Bronşçukların son bölümü. Göğüs kafesinin büyük bir bölümünü içten kaplayan, kanı te...

Akciğer sesi nedir ne demek

Akciğer sesi nedir Akciğer sesi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Tam akciğer sesi. Akciğer : Göğüs kafesinin ...

Akciğer strongiloidozisi nedir ne demek

Akciğer strongiloidozisi nedir Akciğer strongiloidozisi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kanlı öksürük, hırıltılı solunu...

Akciğer amebiyozisi nedir ne demek

Akciğer amebiyozisi nedir Akciğer amebiyozisi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bağırsak amebiyozisi veya karaciğer a...

Akciğer amfizemi nedir ne demek

Akciğer amfizemi nedir Akciğer amfizemi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Akciğerlerin gereğinden fazla gaz veya ...

Akciğer apsesi nedir ne demek

Akciğer apsesi nedir Akciğer apsesi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İrinli akciğer yangılarından veya akciğer ...

Akciğer atardamarı nedir ne demek

Akciğer atardamarı nedir Akciğer atardamarı; Biyoloji, Anatomi, Veteriner, Zooloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Kanı temizlenme...

Akciğer distomatozisi nedir ne demek

Akciğer distomatozisi nedir Akciğer distomatozisi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Akciğer kelebeği hastalığı. Distom...

Akciğer göbeği nedir ne demek

Akciğer göbeği nedir Akciğer göbeği; bir anatomi terimidir. Veterinerlik alanındaki anlamları: Sağ ve sol akciğerin birbirlerine dayandıkları kısım üzerin...

Akciğer hidatidozisi nedir ne demek

Akciğer hidatidozisi nedir Akciğer hidatidozisi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Echinococcus granulosus ve E. multil...

Akciğer içi basınç nedir ne demek

Akciğer içi basınç nedir Akciğer içi basınç; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Solunum sırasında akciğerlerde oluşan ...

Akciğer iplikkurdu nedir ne demek

Akciğer iplikkurdu nedir Teknik terim anlamı: 30-100 mm. uzunluğunda olan ve koyun, keçi, sığır, deve, geyik, karaca gibi geviş getiren hayvanların orta kalın...

Akciğer karsinomatozisi nedir ne demek

Akciğer karsinomatozisi nedir Akciğer karsinomatozisi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Koyunların akciğer adenomatozisi...

Akciğer kelebeği hastalığı nedir ne demek

Akciğer kelebeği hastalığı nedir Akciğer kelebeği hastalığı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Paragonimus cinsi trematodlar...

Akciğer kesecikleri nedir ne demek

Akciğer kesecikleri nedir Akciğer kesecikleri; bir anatomi terimidir. Akciğer : Göğüs kafesinin büyük bir bölümünü içten kaplayan, kanı temizleyen, sağlı sollu...

Akciğer kıl kurtları nedir ne demek

Akciğer kıl kurtları nedir Akciğer kıl kurtları; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Akciğer kurtları. Kıl kurtları : Kal...

Akciğer kompliyansı nedir ne demek

Akciğer kompliyansı nedir Akciğer kompliyansı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Akciğerde, basınçtaki her birim artı...

Akciğer kurdu hastalığı nedir ne demek

Akciğer kurdu hastalığı nedir Akciğer kurdu hastalığı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Verminöz akciğer yangısı. Hastal...

Akciğer lopçuğu nedir ne demek

Akciğer lopçuğu nedir Akciğer lopçuğu; bir anatomi terimidir. Akciğer : Göğüs kafesinin büyük bir bölümünü içten kaplayan, kanı temizleyen, sağlı sollu iki...

Akciğer ödemi nedir ne demek

Akciğer ödemi nedir Akciğer ödemi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kanın sulu kısmının akciğer alveolleri ve ...

Akciğer perküsyon sahası nedir ne demek

Akciğer perküsyon sahası nedir Akciğer perküsyon sahası; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Göğüs bölgesi muayene sahası. Pe...

Akciğer resüsitasyonu nedir ne demek

Akciğer resüsitasyonu nedir Akciğer resüsitasyonu; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Durmuş olan solunumu yeniden çalışt...

Akciğer solucan hastalığı nedir ne demek

Akciğer solucan hastalığı nedir Teknik terim anlamı: Akciğer kıl kurtlarından ya da akciğere yerleşen başka solucanlardan ileri gelen, soluk borularının yangısıyla b...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim