Alış nedir Yerel Türkçe anlamı: Alıç ağacı ve meyvası Biyoloji'deki anlamı: Alış (İngilizce: Alysh, Alış/Алыш) [#Orta [#Türklerinin [#güreşidir....

 
 
 

Alış fiyatı nedir ne demek

Alış fiyatı nedir Alış fiyatı; bir ticaret terimidir. Fiyat : Bir değer ile para birimi arasındaki ilişki. Bir mal veya iş gücü için uygun görülen para...

Alış kuru nedir ne demek

Alış kuru nedir Alış kuru; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Döviz işlemi yapan kurumların döviz satın almak için ulus...

Aracı alış satımcası nedir ne demek

Aracı alış satımcası nedir Aracı alış satımcası; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İyesi sayışımına yaptığı alışlarda alış parası ...

Efektif alış kuru nedir ne demek

Efektif alış kuru nedir Efektif alış kuru; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir yabancı para biriminin ulusal para birimi tü...

Aktif alış nedir ne demek

Aktif alış nedir Aktif alış; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir hisse senedinin en düşük fiyatı veren satıcıdan alı...

Bölekli alış nedir ne demek

Bölekli alış nedir Bölekli alış; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Alınan mala ilişkin paranın parça parça ödenmesi. Bölek...

Ödenili alış nedir ne demek

Ödenili alış nedir Ödenili alış; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Peşin para ile yapılan satın almalar. Öden : Mide, karın...

Alışabilmek nedir ne demek

Alışabilmek nedir Alışabilmek; denizcilik alanında kullanılan bir kelimedir. Alışabilme : Alışabilmek işi Alış : Alma işi. Bulunmak : Bulma işine konu...

Alışagelmek nedir ne demek

Alışagelmek nedir Alışagelme : Alışagelmek işi Alış : Alma işi. Alışılmış : Her zamanki, mutat. Alışı : Bir araştırma sürecinde, yöntemin uygulanması v...

Alışdırmah nedir ne demek

Alışdırmah nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Alevlemek, yakmak, tutuşturmak, ateşe vermek. Alış : Alma işi Tutuşturmak : Tutuşmalarını ya da tutuşmasını...

Alışdurmak nedir ne demek

Alışdurmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Öğretmek. Alış : Alma işi Öğretmek : Bir kimseye bir konuda bilgi ve beceri kazandırmak. Bilinmeyen bir kon...

Alışgannık nedir ne demek

Alışgannık nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Alışkanlık. Alışgan : Kibrit Alış : Alma işi. Alışkanlık : Bir şeye alışmış olma durumu, alışkınlık, alışmı...

Alışıh nedir ne demek

Alışıh nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Odunu kolay tutuşturmak için arasına konulan çalı çırpı, yonga. Alışı : Bir araştırma sürecinde, yöntemin u...

Alışıklık nedir ne demek

Alışıklık nedir Diğer sözlük anlamları: Ünsiyet, ülfet, hüsn-i muaşeret. Fransızca'da Alışıklık ne demek?: accoutumence Alışık : Herhangi bir duruma ...

Alışılabilmek nedir ne demek

Alışılabilmek nedir Alışı : Bir araştırma sürecinde, yöntemin uygulanması ve yordamların kullanılmasında alışıla gelmiş yol Alışılabilme : Alışılabilmek ...

Alışılagelmek nedir ne demek

Alışılagelmek nedir Alışı : Bir araştırma sürecinde, yöntemin uygulanması ve yordamların kullanılmasında alışıla gelmiş yol Alışılagelme : Alışılagelmek ...

Alışılma nedir ne demek

Alışılma nedir Alışılmak : Bir şeye alışmış duruma gelinmek. Alışılmamış : Nadir, bilinmeyen, az rastlanan. Alışılmamışlık : Alışılmamış olma durumu...

Alışılmak nedir ne demek

Alışılmak nedir "Alışılmak" ile ilgili cümleler Alışılma : Alışılmak işi. Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişki...

Alışılmamışlık nedir ne demek

Alışılmamışlık nedir Alışılmamış : Nadir, bilinmeyen, az rastlanan. Alışılma : Alışılmak işi. Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yer...

Alış değeri nedir ne demek

Alış değeri nedir Alış değeri; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Satılan özdek karşılığında satış değerine eşit olan para...

Alış ederi nedir ne demek

Alış ederi nedir Alış ederi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir mal için alım karşılığı ödenen para ve üretim gereçle...

Alış giderleri sayışımı nedir ne demek

Alış giderleri sayışımı nedir Alış giderleri sayışımı; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Alınan mal satılabilir duruma gelinceye dek y...

Alış sayışımları nedir ne demek

Alış sayışımları nedir Alış sayışımları; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Satın alınan mala ilişkin tümdeğerin saptanabilmesi ...

Döviz alış kuru nedir ne demek

Döviz alış kuru nedir Döviz alış kuru; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Döviz işlemleri yapan kuruluşların döviz satın alm...

Açıktan alış nedir ne demek

Açıktan alış nedir Açıktan alış; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İleride borsa ederlerinin yükseleceği umudu ile yapılan...

Bağlantılı alış nedir ne demek

Bağlantılı alış nedir Bağlantılı alış; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Birbirlerinden tamamen farklı olmalarına karşın bir...

Efektif alış nedir ne demek

Efektif alış nedir Efektif alış; bir ekonomi terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Efektif : Banknot ve metal para. Merkez Bankası tarafından alı...

Alışabilme nedir ne demek

Alışabilme nedir Alışabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Alış : Alma işi Alışabilmek : Alışma yeteneği veya olasılığı bulun...

Alışagelme nedir ne demek

Alışagelme nedir Alışagelme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Alış : Alma işi Alışagelmek : Alışılmış olmak. İngilizce'de Alış s...

Alışcıl nedir ne demek

Alışcıl nedir Alışcıl; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Alışılmış süreç ya da davranışlara ilişkin. Alış : Al...

Alışdırmak nedir ne demek

Alışdırmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İki tahtayı aralıksız eklemek. Sindirmek. Alış : Alma işi Aralıksız : Birbirine bitişik olan, aralarında aç...

Alışgan nedir ne demek

Alışgan nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kibrit. Alış : Alma işi Alışgannık : Alışkanlık. Kibrit : Bir ucu sürtünme sonucu yanabilecek birleşimde ol...

Alışı nedir Alışı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir araştırma sürecinde, yöntemin uygulanması ve yordam...

Alışık nedir ne demek

Alışık nedir Alışık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Alışık" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Alacak, veresiye, v...

Alışılabilme nedir ne demek

Alışılabilme nedir Alışılabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Alışı : Bir araştırma sürecinde, yöntemin uygulanması ve yordaml...

Alışılagelme nedir ne demek

Alışılagelme nedir Alışılagelme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Alışı : Bir araştırma sürecinde, yöntemin uygulanması ve yordaml...

Alışıldık nedir ne demek

Alışıldık nedir Alışıldık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Alışı : Bir araştırma sürecinde, yöntemin uygulanması ve yordamlar...

Alışılmadık nedir ne demek

Alışılmadık nedir Alışılmadık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Alışı : Bir araştırma sürecinde, yöntemin uygulanması ve yordaml...

Alışılmamış nedir ne demek

Alışılmamış nedir Alışılmamış; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Alışılmamış" ile ilgili cümle örnekleri Alışılma : Alışılmak iş...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim