Alış nedir Yerel Türkçe anlamı: Alıç ağacı ve meyvası Biyoloji'deki anlamı: Alış (İngilizce: Alysh, Alış/Алыш) [#Orta [#Türklerinin [#güreşidir. gelen Alış [#kelimesi Türkmence ve Özbekçede Kazanmak ve başlamak anlamındadır. Bu güreş...

 
 
 

Alış fiyatı nedir ne demek

Alış fiyatı nedir Alış fiyatı; bir ticaret terimidir. Fiyat : Bir değer ile para birimi arasındaki ilişki. Bir mal veya iş gücü için uygun görülen para karşılığı. Alım veya satımda bir şeyin para karşılığındaki değeri, eder, paha. Para : Ka...

Alış kuru nedir ne demek

Alış kuru nedir Alış kuru; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Döviz işlemi yapan kurumların döviz satın almak için ulusal para cinsinden belirledikleri fiyat. Alış : Alma işi Kuru : Suyu, nemi olmayan, yaş ve...

Alışabilme nedir ne demek

Alışabilme nedir Alışabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Alış : Alma işi Alışabilmek : Alışma yeteneği veya olasılığı bulunmak. İngilizce'de Alış sayışımları ne demek ? : purchase accounts Alışabilmek işi...

Alışagelme nedir ne demek

Alışagelme nedir Alışagelme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Alış : Alma işi Alışagelmek : Alışılmış olmak. İngilizce'de Alış sayışımları ne demek ? : purchase accounts Alışagelmek işi...

Alışcıl nedir ne demek

Alışcıl nedir Alışcıl; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Alışılmış süreç ya da davranışlara ilişkin. Alış : Alma işi Alışılmış : Her zamanki, mutat. Davranış : Davranma işi, tutum, davranım, muamele,...

Alışdırmak nedir ne demek

Alışdırmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İki tahtayı aralıksız eklemek. Sindirmek. Alış : Alma işi Aralıksız : Birbirine bitişik olan, aralarında açıklık bulunmayan, kesintisiz. Sürekli, ara vermeden, kesintisiz. Sindirmek : Sinmesini sa...

Alışgan nedir ne demek

Alışgan nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kibrit. Alış : Alma işi Alışgannık : Alışkanlık. Kibrit : Bir ucu sürtünme sonucu yanabilecek birleşimde olan küçük tahta veya karton parçası. Kükürt. İçinde bu parçaları bulunduran küçük kutu. İn...

Alışı nedir Alışı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir araştırma sürecinde, yöntemin uygulanması ve yordamların kullanılmasında alışıla gelmiş yol. alışık olmak : alışkın olmak. Alış : Alma işi A...

Alış değeri nedir ne demek

Alış değeri nedir Alış değeri; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Satılan özdek karşılığında satış değerine eşit olan para. Değeri : Kıymet, paha Alış : Alma işi. Değer : Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan so...

Alış ederi nedir ne demek

Alış ederi nedir Alış ederi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir mal için alım karşılığı ödenen para ve üretim gereçleri ederi. Alış : Alma işi Eder : Fiyat, paha, değer. Üretim : Belirli faaliyet ve işlemle...

Alış giderleri sayışımı nedir ne demek

Alış giderleri sayışımı nedir Alış giderleri sayışımı; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Alınan mal satılabilir duruma gelinceye dek yapılan giderleri saptayan sayışım. Gide : Koyunları kovalama ünlemi Giderler : Mal ya da ...

Alış sayışımları nedir ne demek

Alış sayışımları nedir Alış sayışımları; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Satın alınan mala ilişkin tümdeğerin saptanabilmesi için tutulan geçici sayışım. Sayışım : Sayışmanlık işlemlerinin bilimsel yöntemlerle ve d...

Alışabilmek nedir ne demek

Alışabilmek nedir Alışabilmek; denizcilik alanında kullanılan bir kelimedir. Alışabilme : Alışabilmek işi Alış : Alma işi. Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Bir yerde olmak. Herhangi bir durumda olmak. Olasılı : Olasılığa dayanan, belkili...

Alışagelmek nedir ne demek

Alışagelmek nedir Alışagelme : Alışagelmek işi Alış : Alma işi. Alışılmış : Her zamanki, mutat. Alışı : Bir araştırma sürecinde, yöntemin uygulanması ve yordamların kullanılmasında alışıla gelmiş yol. Olmak : Meydana gelmek, varlık kazanmak...

Alışdırmah nedir ne demek

Alışdırmah nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Alevlemek, yakmak, tutuşturmak, ateşe vermek. Alış : Alma işi Tutuşturmak : Tutuşmalarını ya da tutuşmasını sağlamak. Coşturmak, çok heyecanlandırmak. Karşısındakinin isteyip istemediğini düşünmek...

Alışdurmak nedir ne demek

Alışdurmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Öğretmek. Alış : Alma işi Öğretmek : Bir kimseye bir konuda bilgi ve beceri kazandırmak. Bilinmeyen bir konuda bilgi sahibi olmasını sağlamak. Yetenek kazandırmak. Öğretme : Öğretmek işi. Öğret : ...

Alışgannık nedir ne demek

Alışgannık nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Alışkanlık. Alışgan : Kibrit Alış : Alma işi. Alışkanlık : Bir şeye alışmış olma durumu, alışkınlık, alışmışlık, alışkı, itiyat, huy, meleke, ünsiyet, yordam. İç ve dış etkilerle hep aynı biçimde ...

Alışıh nedir ne demek

Alışıh nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Odunu kolay tutuşturmak için arasına konulan çalı çırpı, yonga. Alışı : Bir araştırma sürecinde, yöntemin uygulanması ve yordamların kullanılmasında alışıla gelmiş yol Alış : Alma işi. Tutuşturmak...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim